Blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach

Ruszył drugi nabór wniosków do programu KAWKA. O pieniądze mogą ubiegać się polskie miasta i uzdrowiska.

 
Celem realizowanego przez Ministerstwo Środowiska programu KAWKA jest:
    zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza,
    wzrost efektywności energetycznej,
    rozwój odnawialnych źródeł energii.
Forma dofinansowania:
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, której wysokość jest określona w ust. 7.3 pkt 2 programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?
     podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
    wymiana starych pieców,
    termomodernizacja budynków wielorodzinnych,
    przedsięwzięcia związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza z transportu, na przykład wdrażanie systemów zarządzania ruchem czy budowa stacji zasilania taboru miejskiego gazem lub energią elektryczną.
Kto może skorzystać?
O środki z programu KAWKA mogą ubiegać się miasta powyżej 10 000 mieszkańców i uzdrowiska, na obszarze których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

Termin składania wniosków:
Od 18.03.2014 r. do 08.09.2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „KAWKA”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Termin ich składania upływa 8 września 2014 roku.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska oraz w najnowszym magazynie GLOBEnergia

 Numer 2/2014 GLOBEnergia
2014 2 GLOBEnergia