Coraz częściej stosuje się w budownictwie technologie poprawiające efektywność energetyczną, przez co zmniejsza się zapotrzebowanie na ilość dostarczanego ciepła. 

 
Tymczasem np. dla budynków o gdzie wystarczające byłoby urządzenie o mocy np. 8 kW w dalszym ciągu stosuje się urządzenia np. o mocy 23-24 kW tak na wszelki wypadek. Także kwestia stosowania regulatorów pogodowych wbrew pozorom nie jest w dalszym ciągu rozwiązaniem standardowym, ponieważ prościej jest zainstalować termostat włacz-wyłacz. 
To jednoznacznie wskazuje, że Dyrektywa ErP jeszcze nie wpłynęła w pełni na świadomość instalatorów zakresie doradzania inwestorom co do doboru osprzętu, który pozwalałby na lepsze wykorzystanie urządzeń pod katem efektywności energetycznej.  
 
Dyrektywa ErP nie pokazuje różnic w wypadku nieprawidłowego doboru kotła. W dalszym ciągu instalowane są kotły z otwartą komorą spalania pochodzące z zapasów magazynowych stworzonych w 2015 roku, pomimo dopuszczenia ich do stosowania tylko dla instalacji ze wspólnym przewodem powietrzno-spalinowym. 
 
Raport dotycząc oceny kwartalnej rynku instalacyjno-grzewczego opracowany przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) przedstawia sytuację na rynku w wybranych grupach produktowych:
 

Pompy ciepła:  

Większość respondentów wskazuje na wzrosty sprzedaży w tej grupie towarowej. Różnice polegają na ocenie stopy wzrostu, chociaż kilka opinii wskazywało na stagnacje lub nawet lekkie spadki sprzedaży w tej grupie towarowej.  Z pewnością wzrost zainteresowania tymi urządzeniami jest spowodowany zainteresowaniem inwestorów działaniami proekologicznymi i zapewnianiem sobie w coraz większym stopniu niezależności energetycznej.  Także zakończenie przez NFOŚiGW programu wsparcia dla kolektorów słonecznych i łatwiejszy z punktu widzenia instalatora montaż pompy ciepła dla c.w.u powoduje, że instalatorzy chętniej polecają takie urządzenia, szczególnie w wypadku nowych inwestycji.  Z tego powodu podkreślano trend wzrostowy dla pomp powietrze – woda. Ogólnie ocena rozwoju rynku była oceniana na poziomie od -15% do + 20%. Realnie można przyjąć wzrost sprzedaży dla pomp ciepła na poziomie ok. 2-5%.
 

Kolektory słoneczne:  

W tej grupie produktowej po raz pierwszy od kilku lat dał się zauważyć wynik ujemny jeżeli chodzi o sprzedaż tych urządzeń rok do roku. Od czasu ustania programu wsparcia dla kolektorów słonecznych, systematycznie spada sprzedaż tych instalacji dla małych instalacji w domach jednorodzinnych. Duże inwestycje które w ostatnich kwartałach ciągnęły ten rynek, w I kwartale 2016 roku miały mniej realizacji. Niemniej jednak, należy przypomnieć i podkreślić znaczenie inicjatywy SPIUG dotyczącej podtrzymania i rozwoju ryku kolektorów słonecznych w Polsce, który w dalszym ciągu ma duży niewykorzystany potencjał.
 
Głównymi kierunkami tych działań jest konieczność uregulowań formalnych dotyczących charakterystyk technicznych kolektorów, aby baza porównawcza była jednakowa. Ponadto, ważne są działania edukacyjne na rzecz wskazania możliwości szerokiego zastosowania kolektorów słonecznych, wychodzącego poza tradycyjne zastosowanie koncentrujące się prawie wyłącznie na przygotowaniu c.w.u. marginalizując możliwości ich wykorzystania do ogrzewania i wsparcia przygotowania ciepła procesowego w przemyśle.  Finalnie, po uporządkowaniu tych spraw, przygotowanie rozsądnych instrumentów wsparcia dla rozwoju instalacji opartych na kolektorach słonecznych, które miałyby szanse akceptacji obecnej ekipy rządzącej. Jest to o tyle ważne, że w Polsce dorobiliśmy się grupy dobrych producentów tych urządzeń, na światowym poziomie i tego dorobku nie wolno zmarnować. Podsumowując I kwartał 2016 roku można przyjąć spadki sprzedaży tych instalacji na poziomie 20-30%. Te spadki są dużo większe w wypadku kolektorów próżniowych.
 

Kotły gazowe wiszące:  

W tej grupie produktowej, po wprowadzeniu wymogów ekoprojektu dominują urządzenia kondensacyjne, choć w dalszym ciągu są wyprzedawane zapasy magazynowe kotłów konwencjonalnych stworzone w 2015 rok przed wejściem w życie wymogów dyrektywy ErP.  Do sprzedaży dopuszczone są tylko kotły konwencjonalne o mocy do 30 kW z wysokoefektywną pompą obiegową, stosowane do instalacji ze wspólnym przewodem spalinowym.  
 
Zniknęły prawie całkowicie z rynku kotły typu turbo. Można zaobserwować coraz większą dominacje kotłów kondensacyjnych, co jest zrozumiałym efektem wprowadzonych regulacji. Pociąga to za sobą walkę cenową w tym segmencie rynku. Producenci kotłów konwencjonalnych skoncentrowali się obecnie na kotłach kondensacyjnych, co jest logiczne, że potencjał kilkudziesięciu tysięcy sztuk rocznie należący do kotłów konwencjonalnych, musi być w jakiś sposób wypełniony. Można zakładać pewien lekki spadek sprzedaży kotłów wiszących o ok. 5% przy jednoczesnym wzroście kotłów wiszących kondensacyjnych o ok. 60%.  
Spadek sprzedaży ogólnej liczby kotłów wiszących jest powodowany głównie przez znaczy spadek sprzedaży kotłów konwencjonalnych, oraz dużo niższy niż zwykle  poziom sprzedaży kotłów na modernizację i wymianę, co spowodowała względnie łagodna zima na początku 2016 roku.
 

Przepływowe podgrzewacze do wody:   

W tej grupie produktowej, która tradycyjnie już od lat przeżywa regres, zanotowano w tym kwartale pewien wzrost na poziomie ok. 20% co raczej trudno wytłumaczyć w sposób jednoznaczny i należy traktować jako przypadek incydentalny. Przepływowe gazowe podgrzewacze do c.w.u. są urządzeniami tradycyjnie używanymi obecnie w sferze modernizacji. Można także przypuszczać, że w niektórych miastach zaczęto podchodzić  poważnie do kwestii czystego powietrza i  modernizacja nie obejmuje wymiany tylko starych urządzeń na nowe, ale także wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej do wymiany starych kotłów węglowych służących do produkcji c.w.u. na czystsze ekologicznie urządzenia gazowe. Niemniej jednak należy trendy dotyczące rozwoju rynku tych urządzeń uważnie obserwować w przyszłych kwartałach.
 

Gazowe kotły stojące:  

Rynek gazowych kotłów stojących, ma w dalszym ciągu tendencję spadkową rzędu ok. 30%, która pogłębiła się z uwagi na znaczny spadek sprzedaży kotłów konwencjonalnych. Obecnie w I kwartale 2016 roku,  ok. 90% rynku tych kotłów stanowiły urządzenia kondensacyjne, które zanotowały prawie 30% wzrost w stosunku do I kwartału 2015. 
 
Źródło: Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w I kwartale 2016 r., SPIUG