Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła  (PORT PC) przeprowadziła w ostatnich dniach badanie rynku pomp ciepła w Polsce. Zgromadzone dane  i  przedstawione  wyniki  dotyczące  sprzedaży  pomp  ciepła  napawają  optymizmem,  gdyż  ponownie,  tak  jak rok temu, zanotowano duży przyrost rynku. W 2012 roku sprzedano w naszym kraju około 20%  więcej szt. pomp ciepła różnego typu niż w roku 2011. 
Badanie przeprowadzone przez PORT PC obejmowało  pięć typów urządzeń:
– solanka/woda,
– woda/woda,
– powietrze/woda,
– bezpośrednie odparowanie w gruncie/ woda
– powietrze/woda tylko do c.w.u.

Jak wynika z badań sprzedaż wszystkich typów pomp ciepła  oprócz  pomp  woda/woda  odnotowały  wzrost,  przy  czym  największym  wzrostem  sprzedaży  cieszą  się  pompy ciepła korzystające z powietrza jako dolnego  źródła ciepła.

Już  w  2011  roku  według  danych  PORT  PC  rynek  pomp  ciepła  w  Polsce  osiągnął  poziom  10000  sztuk  sprzedawanych  urządzeń  rocznie.  W  ubiegłym  roku  sprzedało się ponad 12600 pomp ciepła co daje prawie  dwudziestoprocentowy przyrost rynku w skali roku. Jest  to z pewnością powód do zadowolenia dla branży. Z  badań  wynika,  że  największy  przyrost,  bo  aż  około 35%, osiągnęły pompy ciepła typu powietrze/ woda.  Sprzedaż  pomp  ciepła  typu  powietrze/woda  tylko  do  c.w.u.  wzrosła  o  około  25%,  a  pomp  ciepła  typu solanka/woda o około 11%.  

Zdaniem  prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  PORTPC  Pawła Lachmana przeprowadzone badania rynku pokazują również wzrost zaufania klientów do pomp ciepła   z utrwaloną już marką na rynku polskim. Przyrost sprzedaży markowych urządzeń był większy niż wzrost całego  rynku. Warto podkreślić, że rynek pomp ciepła wzrasta  bez praktycznie żadnego wsparcia państwa. Środowisko  branżowe czeka cały czas na wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE uznającej duże znaczenie pomp ciepła w przekazywaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Polski  rynek  pomp  ciepła  zdecydowanie  zdominowany jest przez dwa typy urządzeń: solanka/woda  oraz powietrze/woda tylko do c.w.u., które stanowią  łącznie około 82% rynku. Udział pozostałych urządzeń  sięga blisko 14% w przypadku pomp ciepła powietrze/ woda, około 3% dla pomp ciepła typu bezpośrednie  odparowanie  w  gruncie/woda  oraz  tylko  około  1%  pomp ciepła typu woda/woda.  
Źródło: PORT PC