Ponad 21 mln zł przeznaczono na dofinansowanie 22 zadań zgłoszonych przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach pierwszej edycji programu pilotażowego KAWKA.

Zakłada on dofinansowanie – przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przedsięwzięć służących likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w wojwództwie śląskim ponad 12 mln zł, a Wojewódzki Fundusz blisko 10 mln zł.

14 listopada w Krakowie podpisano umowy pomiędzy Narodowym a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej o rozpoczęciu wdrażania tego pilotażowego programu pozwalającego na walkę ze smogiem w największych aglomeracjach.

W całym kraju dzięki 800 milionom złotych zostanie wymienionych, na gazowe lub inne ekologiczne paliwa, blisko 15 tys. starych węglowych pieców i kotłowni. Mieszkańcy 37 miast i gmin zostaną podłączeni do miejskich sieci ciepłowniczych, a w części budynków zostanie wykonane ocieplenie i nowa stolarka okienna. Obliczono, że realizacja programu „Kawka” spowoduje w Polsce zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 68 tys. ton rocznie. Do powietrza trafi też w ciągu roku mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 442 ton i PM 2,5 o 426 ton.

W ramach tego Programu beneficjenci inwestycji wdrażanych w miastach liczących ponad 10.000 mieszkańców oraz w miejscowościach uzdrowiskowych i spełniających pozostałe wymagania Programu, będą mogli uzyskać dofinansowanie do wysokości 80 procent jego kosztów kwalifikowanych, w tym w postaci dotacji do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i pożyczki co najmniej do 35% ze środków WFOŚiGW. Zarząd i Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach będą sukcesywnie rozpatrywać złożone wnioski o dofinansowanie zadań.

Ich dofinansowanie przewidziano począwszy od 2014 roku na kolejnych pięć lat. W efekcie w województwie śląskim nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza rocznie: pyłu o 90 ton na rok, dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton, dwutlenku siarki o 113 ton i tlenków azotu o 14 ton.
 
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach