Podczas 70 posiedzenia Senatu RP, które odbyło się w dniach 5-6 lutego 2015 Senat po wielu pytaniach i dyskusjach stwierdził w ustawę o OZE. 

 
Na komisjach senackich zaproponowano ponad 130 poprawek, ale ostatecznie, podczas głosowania, które odbyło się w sobotę, 7 lutego przyjęto  99 z nich.  Na obradach nie zabrakło pytań o system wsparcia, czy o metody kontrolowania powstających mikroinstalacji. Dużą aktywnością odznaczył się senator Jan Maria Jackowski, który dopytywał o koszty jakie poniesie państwo przez wprowadzenie wsparcia, ile to będzie kosztowało obywateli i oczywiście o wpływ rozwoju OZE na górnictwo. Ostro krytykował całą politykę klimatyczną. Z projektem ustawy nie zgadzał się. 
 
Po obradach nad ustawą w dniu 6 lutego, komisje senackie zebrały się o godzinie 22:00 by przed głosowaniem popracować nad poprawkami. Obrady były krótkie i dynamiczne. 
 
Wśród przegłosowanych w dniu 7 lutego poprawek były takie, które dla energetyki obywatelskiej nie są korzystne. Zmniejszono wysokość wsparcia dla instalacji OZE oraz system ubiegania się o wsparcie. 
Teraz, nad poprawkami do ustawy będzie pracował Sejm. Aby odrzucić poprawki potrzeba bezwzględnej większości głosów, a więc podczas głosowania sejmu za ich odrzuceniem musi być więcej posłów niż wstrzymujących  i przeciwników razem. 
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia