Nowe niemieckie rozporządzenie EnEV 2014/2016 dotyczące oszczędności energii w budynkach bardzo mocno promuje zastosowanie pomp ciepła. Od 2016 r. praktycznie tylko zastosowanie pomp ciepła pozwoli osiągnąć najwyższe klasy energetyczne A+ dla nowych budynków mieszkalnych w Niemczech.

Kilka tygodni temu w Niemczech pojawiła się zapowiedź kolejnego etapu rewolucji energetycznej, tym razem w technice grzewczej. Z dniem 1 maja 2014 r. wejdzie w Niemczech w życie nowe rozporządzenie o oszczędzaniu energii EnEV. Już teraz zapowiedziano, że od stycznia 2016 pojawi się kolejna nowelizacja przepisów z zaostrzonymi wymogami efektywności dla nowych budynków. Rozporządzenie EnEV w sposób pośredni zmusi po 2016 r. do zastosowania w nowych budynkach urządzeń korzystających z energii ze źródeł odnawialnych. Jest to związane ze zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej oraz wprowadzeniem klas energetycznych budynków w oparciu o zużytą energię końcową.

Wartość dopuszczalna maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w nowych budynkach jednorodzinnych spadnie o 25% – z 75 kWh/m 2 do 56 kWh/m 2.

Wymóg ten będą w stanie spełnić kotły na biomasę oraz różnego typu pompy ciepła. Jednak najwyższe wymogi wysokich klas budynków (klasa A+) będą w stanie spełniać budynki zasilane tylko pompami ciepła, zarówno pobierającymi energię odnawialną z gruntu, jak i z powietrza.

Bardzo  istotną  zmianą  dotyczącą  sprężarkowych pomp ciepła jest zapowiedź zmniejszania współczynnika nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej (energy-mix sieci energetycznej). W rozporządzeniu z 2014 r. spada ono umiarkowanie z wartości 2,6 do 2,4, a po 01 stycznia 2016 spadnie jeszcze – bardzo znacząco do wartości 1,8. Jest to wynik mocnego „zazielenienia się” produkcji energii elektrycznej w Niemczech. Efekty działań niemieckich programów wsparcia fotowoltaiki i energetyki wiatrowej pozwoliły istotnie obniżyć współczynnik nakładu energii pierwotnej (ze źródeł kopalnych) dla energii elektrycznej. Jeszcze parę lat temu w Niemczech, aby uzyskać 1 kWh energii elektrycznej przy produkcji prądu, trzeba było zużyć 3 kWh energii pierwotnej. Po 2016 r., aby uzyskać 1 kWh energii elektrycznej, trzeba będzie zużyć już tylko 1,8 kWh energii pierwotnej. Powoduje to znaczne zwiększenie efektywności pomp ciepła zasilanych energią elektryczną i to bez zmian konstrukcji urządzenia. Wykorzystanie energii pierwotnej dla pompy ciepła po 2016 będzie o ponad 30% bardziej efektywne. Będzie to szczególnie mocno promować pompy ciepła typu powietrze/woda i zasobnikowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej jak i rozwiązania hybrydowe – pompy ciepła powietrze/woda + kotły gazowe (patrz rysunek).

Charakterystyki i klasy energetyczne budynków będą oparte o zużytą energię końcową (a nie, jak jest planowane w przyszłym roku w Polsce, o energię pierwotną). Nowe świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będą też posiadać klasy energetyczne, podobnie jak sprzęt AGD czy inne urządzenia zużywające energię. Klasy energetyczne zaczynają się od klasy A+, a kończą na klasie H.

Najwyższe klasy energetyczne A+ pozwoli osiągnąć zastosowanie pomp ciepła, w tym również sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze/woda. Stosunkowo wysokie klasy energetyczne A pozwolą osiągnąć systemy kogeneracyjne, gazowe pompy ciepła i układy hybrydowe np. kocioł gazowy z pompą ciepła.

Zastosowanie kotłów spalających biomasę (np. pelet) będzie skutkować stosunkowo niską klasą energetyczną nowych budynków (patrz rysunek). Ogłoszona i planowana zmiana przepisów EnEV od 2016 r. będzie mieć duży wpływ na dynamiczny rozwój technologiczny i rozwój rynku wyżej wymienionych grup produktów nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Należy mieć nadzieję, że tak spektakularne zwiększenie znaczenia pomp ciepła nastąpi też w innych krajach, w tym również w Polsce.

PORT PC