Do 2016 roku powstanie w Krakowie ekologiczna spalarnia śmieci. Lokalizacja obiektu planowana jest na na ul. Giedroycia w Nowej Hucie.

Podpisany kontrakt budowy ekospalarni zakłada ukończenie prac w ciągu trzech lat. Projekt finansowany będzie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przeznaczono na ten cel kwotę 371,7 mln zł. Ponato Krakowski Holding Komunalny na cel budowy przeznaczy także 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa spalarnia odpadów powstanie na nieużytkach przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. W obiekcie planowane jest spalanie tylko tzw. resztkowych odpadów komunalnych, przesegregowanych wcześniej pod kątem odzysku użytecznych surowców wtórnych. Wydajność spalarni wyniesie 220 tys. ton rocznie. Spalarnia odpadów zasilać będzie miejską sieć w energię elektryczna i ciepło.

spalarnia1

Źródło: Gazeta Krakowska, Prochem