Sytuacja dotyczy zarówno pomp ciepła i kolektorów słonecznych, a także kotłów wiszących zasilanych energią elektryczną oraz elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Efektem tego były nawet zatory w dostawach energii od producentów, którzy mieli problemy z realizacją tak dużej liczby zamówień. Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w trzecim kwartale 2018 roku.

Sprzedaż pomp ciepła

pompy ciepła

W trzecim kwartale 2018 roku pompy ciepła odnotowały spektakularne wzrosty sprzedaży. Sytuacja dotyczy pomp ciepła różnych typów, których sprzedaż wzrosła dziesięciokrotnie w porównaniu do III kwartału 2017 roku. Ogólnie można przyjąć, że sprzedaż pomp ciepła w III kwartale 2018 roku dało w wartości skumulowanej wzrost na poziomie prawie 70% od początku roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Instalatorzy są obłożeni pracą już do końca roku i często nie przyjmują nowych zleceń. Dotyczy to przede wszystkim fachowców z sektora pomp ciepła.

Wyszkolonych instalatorów przybywa zbyt wolno w stosunku do szybkości rozwoju rynku. Segment powietrznych pomp stale wzrasta, ale tu ograniczeniem staje się konieczność posiadania przez instalatorów uprawnień chłodniczych. Z tego powodu na rynek pomp ciepła próbują wchodzić firmy zajmujące się na co dzień klimatyzacją. Tego typu kierunek działalności wymaga jednak poszerzenia przez nich wiedzy z zakresu hydrauliki.

Efekty programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze zaczyna uświadamiać inwestora o możliwości uzyskania dofinansowania i zmniejszenia emisji. Akcja obejmuje całą Polskę, co daje inwestorom duże możliwości wsparcia. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie pompami ciepła, jako bezemisyjnego źródła. Instalatorzy spotykają się z pytaniami dotyczącymi montażu pomp ciepła w domach, które mają możliwość ogrzewania gazowego. Dzięki dotacjom inwestycja staje się tańsza, a użytkownicy mają możliwość korzystania z tańszej w eksploatacji pompy ciepła. Koszty można obniżyć dzięki współpracy pompy z fotowoltaiką.

Kolektory słoneczne

W grupie kolektorów słonecznych trzeci kwartał bieżącego roku był kolejnym okresem znacznych wzrostów sprzedaży tego typu instalacji. W samym trzecim kwartale wartość ta była 2,5 razy wyższa. Dzięki temu w odniesieniu do skumulowanego okresu od początku 2018 roku spowodowało dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.
Takie skoki są wynikiem przetargów ogłoszonych w 2017 roku i rozstrzyganych od początku 2018 roku. Programy i przetargi dotyczące instalacji solarnych występują często w gminach lub ich sąsiedztwie, które mają już doświadczenia z tego typu instalacjami. Rozpowszechnienie to jest wielokrotnie efektem dobrej opinii użytkowników instalacji pozyskujących ciepło z energii słonecznej.

Coraz więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych służy także do celów grzewczych, obok tradycyjnego już przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W dalszym ciągu brakuje jednak kompleksowego programu wsparcia rozwoju tego segmentu energetyki.

Struktura rynku oparta w ogromnej większości na zamówieniach obiektowych, powoduje ostrą walkę konkurencyjną. Przy ograniczonej liczbie przetargów widoczne są agresywne działania dostawców. W celu redukcji ceny decydują się na skrócenie łańcucha dystrybucyjnego. To wydaje się niepotrzebne, a struktura rynku oparta wyłącznie na przetargach nie gwarantuje stabilizacji.

Ożywienie w segmencie dystrybucji

Po wcześniejszym zahamowaniu handlu detalicznego, obecnie widać pewne oznaki ożywienia także w tym segmencie dystrybucji. Jednak w dalszym ciągu sytuacja jest daleka od regularnej. W segmencie kolektorów słonecznych sprzedaż odbywa się w przeważającej części na inwestycje gminne (projekty parasolowe).

Można założyć, że proporcje sprzedaży pod względem dróg dystrybucji to 80% poprzez inwestycje gminne i 20% poprzez tradycyjne kanały dystrybucji.

W dalszym ciągu brakuje stabilnego zaplecza rynkowego w postaci systemu sprzedaży detalicznej za pośrednictwem hurtowni instalacyjno – grzewczych, skierowanej do odbiorcy indywidualnego.

Szansą na odbudowę i dalszy rozwój tego segmentu rynku są wzrosty na rynku instalacyjnym, głównie generowane przez kampanie antysmogowe, do czego instalacje kolektorów słonecznych się doskonale nadają. Wielu importerów kolektorów z dalekiego wschodu zrezygnowało ze sprzedaży kolektorów, więc znowu robi się miejsce dla polskich profesjonalistów.

Na szczęście w ostatnim czasie daje się zaobserwować wzrost zainteresowania zastosowaniem OZE, w tym kolektorów słonecznych płaskich, w ciepłownictwie w połączeniu z zastosowaniem magazynów ciepła.

Źródło: SPIUG

Redakcja GLOBEnergia