Pompy ciepła powietrze-woda typu MONOBLOK to urządzenia, na które składa się jedna jednostka, w której znajduje się cały układ chłodniczy, a wyprowadzone są z niej tylko rury dystrybuujące ciepło do budynku.

Na pompę ciepła powietrze-woda typu SPLIT składa się jednostka zewnętrzna, wyposażona w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny, oraz jednostka wewnętrzna – ze skraplaczem. Z jednostki zewnętrznej rurami chłodniczymi transportowany jest gaz chłodniczy. Trafia on na dodatkowy wymiennik ciepła – skraplacz, gdzie oddaje ciepło do instalacji.

Pompa ciepła typu monoblok (Źródło: Viessmann)

Split czy monoblok?

Jak komentuje Dawid Pantera, Akademia Viessmann:
– Za pompami ciepła typu SPLIT przemawia na pewno cena i osobiste przekonanie inwestorów, że w przypadku braku dostaw energii elektrycznej, układ nie ulegnie uszkodzeniu na skutek zamarznięcia przewodów. Wielu inwestorów nie ma świadomości, że urządzenia SPLIT mocy ponad 10 kW wymagają założenia tzw. karty produktu i regularnych kontroli szczelności, które musi wykonać odpowiednio przygotowana osoba, ze stosownymi uprawnieniami i narzędziami. Wiąże się to niezaprzeczalnie z dodatkowym kosztem. Osobiście jednak, większe przekonanie mam do pompy ciepła typu MONOBLOK – podsumowuje argumentując, że w układach typu MONOBLOK cały układ chłodniczy wykonuje fabryka.

Osobiście jednak, większe przekonanie mam do pompy ciepła typu MONOBLOK

SPLIT i MONOBLOK to tak naprawdę dwa takie same urządzenia. Różnica polega na tym, że pompy ciepła typu SPLIT są pod względem produkcji łatwiejsze do wykonania. W pompach typu MONOBLOK dba się o akustykę. To urządzenia duże, estetyczne, zaizolowane akustycznie, więc ciche podczas pracy, oraz zaizolowane termicznie. Przez to są droższe w produkcji i droższe w zakupie dla inwestora.

Pompa ciepła typu split (Źródło: Viessmann)

– Z instalacyjnej praktyki wynika, że mniej błędów da się zrobić po stronie wodnej, niż po stronie chłodniczej. Właśnie w przypadku MONOBLOKÓW jest większe prawdopodobieństwo, że instalacja będzie pracowała dłuższy czas. MONOBLOKI to masywne i dobrze zaizolowane urządzenia. Są one z reguły dużo cichsze od pomp typu SPLIT. – dodaje Dawid Pantera.

Z instalacyjnej praktyki wynika, że mniej błędów da się zrobić po stronie wodnej, niż po stronie chłodniczej.

Kilka lat temu pompy ciepła typu SPLIT były gorsze pod względem efektywności od urządzeń typu MONOBLOK. Często były to urządzenia oparte o jednostki zaadaptowane z systemów klimatyzacji, bez specjalnej optymalizacji do pracy w trybie grzania.

Dzisiaj, na tym etapie rozwoju technologii pomp ciepła, nie ma wyraźnej różnicy w wydajnościach pomiędzy tymi dwoma typami pomp ciepła. Biorąc pod uwagę porównywalne wydajności i niższe koszty zakupu, to właśnie urządzenia typu SPLIT cieszą się tak dużym powodzeniem.


Zestawienie pomp ciepła powietrze/woda typu SPLIT: 14 produktów, 19 parametrów, aktualne certyfikaty i ceny do analizy w GLOBENergia 1/2018.


 

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia