W środę, 8/06/2016, podczas obrad Sejmu złożone zostało sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Sprawozdanie miało formę 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kolejnych 11 poprawek i wnioskowało o ponowne skierowanie projektu ustawy do Komisji.

Gabriela Lenartowicz z PO pytała: „Do projektu ustawy, który składa się raptem z 19 artykułów zawierających 47 zmian do poprzedniej ustawy, tylko w komisji złożono 64 poprawki, w zasadzie wszystkie to poprawki jego autorów. Mamy kilkanaście kolejnych. Czy to świadczy o standardach legislacyjnych i przemyślanych rozwiązaniach?”

Klub Kukiz’15 krytycznie odnosi się do projektów ustaw ministerialnych forsowanych w formie poselskiej. Miałbym pytanie, gdzie tutaj jest miejsce na konsultacje społeczne, jednak bardzo ważne w tej kwestii. Praktyka taka generalnie jest domeną partiokracji” mówił poseł Krzysztof Sitarski.

„Generalnie Kukiz’15 chce, żeby każdy zainteresowany mógł przesłać swoją opinię. W tym dialogu zabrakło jednak obywateli. W imieniu Kukiz’15 i moim zapowiadam, że zgłosimy niebawem własny projekt nowelizacji ustawy o OZE, pogłębiony o konsultacje społeczne z udziałem obywateli.”

Klub poselski Kukiz'15 zgłosił finalnie 4 poprawki do ustawy.

Zbigniew Gryglas z .Nowoczesnej mówił, że ustawa ta jest ustawą złą. Nowoczesna będzie chciała wprowadzić do niej kilka poprawek. Poseł wyraził nadzieję, że uratują one trochę sytuację, ale generalnie rozwiązanie jest niewłaściwe.

„Krótko mówiąc, ustawa zabija inicjatywę obywatelską, obywateli, którzy byli skłonni aktywnie włączyć się w proces budowy nowych mocy i we własnym zakresie rozwiązywać część swoich problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną

Polskie Stronnictwo Ludowe, chcąc przywrócić taryfy gwarantowane, jednocześnie komentuje: „Jest nie do opisania to, jak procedowano nad tą ustawą. Projekt poselski, bez konsultacji społecznych, bez wysłuchania publicznego, bez powołania podkomisji. Rząd zgłasza poprawki do projektu poselskiego, poprawki do poprawek, poprawki do poprawek do poprawek i tak można by w nieskończoność. (…) To jest zbiór jakichś myśli, pobożnych życzeń, które chciałoby się widzieć. Prawdę mówiąc, strasznie dziwi, dlaczego rząd, dlaczego PiS jest tak nieprzychylny energetyce odnawialnej.” W imieniu partii wypowiedział się Mieczysław Kasprzak.

Ireneusz Zyska z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni mówił: „To bardzo dobra, prorozwojowa dla branży OZE ustawa. W przedłożonym projekcie ustawy zaproponowane zostały daleko idące zmiany, które moim zdaniem wpłyną na nieograniczony rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii.”

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Na etapie prac komisyjnych wprowadzonych zostało kilkadziesiąt poprawek. Komisja wprowadziła zmiany dotyczące m.in. tzw. opłat przejściowych – podwyższyła opłatę związaną z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD). Komisja zaproponowała też m.in. wprowadzenie jednego opustu dla wszystkich instalacji prosumenckich, który będzie obowiązywał przez 15 lat.

Rozpatrzenie poprawek będzie miało miejsce dzisiaj o 15:30 – wtedy po raz kolejny zbierze się Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa.

Źródło: GLOBEnergia