Jutro, 19 lutego 2015, podczas 87 posiedzenia Sejmu RP zajmie głos Komisja Nadzwyczajna w sprawie Ustawy o OZE. 

 
Komisja Nadzwyczajna opublikowała swoje stanowisko w sprawie poprawek zatwierdzonych przez Senat. Z większością poprawek Komisja Nadzwyczajna się zgadza. Poparła też kompromisowe rozwiązanie Senatu w sprawie wysokości cen energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach OZE. 
 
Przypomnijmy brzmienie tej propozycji: „Art. 190b. Do dnia 31 grudnia 2016 r. cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków wynosi 210% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo energetyczne.”
 
Ostateczne głosowanie Sejmu może jeszcze zmienić losy Ustawy. „Sejm ma do wyboru: albo zmobilizować się i odrzucić szkodliwszą poprawkę Senatu i utrzymać poprawkę prosumencką, której nie może zmienić, nie może jej poprawić i taką właśnie skierować do Prezydenta RP, albo nie zdoła odrzucić poprawki Senatu, a wtedy szkodliwa społecznie i niesprawiedliwa regulacja zostanie podpisana przez Prezydenta. Jest to na pewno olbrzymi dylemat dla Sejmu.
Sejm może przyjąć ustawę z usterką legislacyjną z takim skutkiem, że po jej ustaleniu będzie jej nowelizacja po to, by te usterki usunąć.”- komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO. 
 
Więcej informacji: Tutaj
 
Źródło: Sejm RP, materiały redakcyjne