Trzy miesiące przed datą aukcji upływa termin zgłaszania się do wzięcia w niej udziału. Wtedy mija też termin tzw. preselekcji. Sprawdzana jest poprawność dokumentacji, czy dokumenty są prawomocne, zgodne ze sobą – jest to formalna kontrola uczestników. Następnie dostajemy numer, hasło dostępu do systemu i datę aukcji.

 
W dniu, w którym ma się odbyć rejestrujemy się na stronę podając numer i hasło.Po zalogowaniu się do systemu trzeba będzie podać trzy informacje, o które zostaniemy poproszeni: ilość energii, jaką rocznie będziemy produkować (każdy kto ma projekt zna mniej więcej ilość produkowanej energii ), cenę po jakiej chcemy tę energię sprzedawać ( I tutaj uwaga! Podana przez nas cena nie może być wyższa niż podana cena referencyjna dla danej technologii) i datę od kiedy chcemy tę energię sprzedawać do sieci. 
To znaczy, że każda z technologii będzie miała określoną, maksymalną cenę energii po której producent będzie ją mógł sprzedaż. Powyżej maksymalnej ceny, nie będzie do tej energii dopłaty.

Dokładny opis mechanizmu aukcyjnego: Jak będzie wyglądała aukcja?

Aukcja po 12 godzinach zostanie zamknięta, a po 24 godzinach system wygeneruje i uporządkuje wszystkie oferty od najtańszej do najdroższej. Pierwsza kolumna będzie zawierać uszeregowane rosnąco ceny, a druga  ilość oferowanej energii. W następnej kolejności ilość oferowanej energii zostanie zsumowana. Jeżeli ilość energii przekroczy zaplanowana pulę, podmioty znajdujące się nad „kreską” będą miały możliwość sprzedaży energii i uczestnictwa  na wolnym rynku. Jeżeli zostanie wyczerpana cała pula to następna aukcja odbędzie się za rok. Te podmioty, które nie dostały się na tę aukcję będą mogły spróbować za rok. Czy będzie im łatwiej? Nie, będzie im trudniej, dlatego że ceny referencyjne będą się obniżać z roku na rok.
Piotr Rudyszyn
Dyrektor techniczny W4E