Systemy monitoringu dają często możliwość rozbudowy układów i zbierania informacji z zewnętrznych czujników mierzących dane meteorologiczne czy wartości konsumowanej przez obiekt energii. Dzięki temu początkowo prosty system monitoringu można rozbudować do inteligentnego układu kontrolującego wydajność całej elektrowni.

Niektóre systemy są w stanie także dynamicznie kontrolować moc falownika – ta funkcja jest bardzo pożądana przez inwestorów w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych dofinansowanych z wielu programów UE, w których nie można odsprzedawać nadwyżek energii do sieci. W regulaminie tych programów zawarte są zapisy mówiące o tym, że przez pewien okres instalacja nie może oddawać energii do sieci.
Wypływ energii należy blokować, co umożliwiają właśnie niektóre systemy monitoringu falowników. Systemy monitoringu falowników pomocne są nie tylko instalatorom w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzeń, ale zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania inwestorom.
Powodem usterek na instalacji mogą być uszkodzone moduły (piorun, grad, defekt szkła na panelach), zabrudzenia (kurz, osady, ptasie odchody, liście, pyłki), uszkodzone kable (efekt szkodników i korozji) czy problemy z falownikami (przepięcia, wyładowania atmosferyczne, a także wady fabryczne).

Takie udogodnienia są przystosowane do pracy zarówno z dużą farmą fotowoltaiczną jak i z małą domową elektrownią. Na terenie naszego kraju takie systemy objęte są gwarancją w zakresie od 2 do 10, a nawet 12 lat.

Jeśli chodzi o koszty, najczęściej usługa wliczona jest w koszty zakupu falownika, jeżeli kupujemy urządzenia tej samej firmy. Powszechną praktyką jest też rezygnowanie z opłat cyklicznych za korzystanie z systemu. Jeśli mowa o wygodzie użytkowania, to niestety nie wszystkie systemy są dostępne w polskiej wersji językowej.

W kwartalniku GLOBEnergia 2/2016 przygotowaliśmy zestawienie systemów monitoringu falowników takich firm jak: SolarEdge, Solar-LogTM, Huawei, SMA, ABB, Delta SOLIVIA Gateway, Omnik.   Z jakimi falownikami współpracują? Czy podają dzienne, godzinowe, miesięczne statystyki? Na jakim poziomie monitorują pracę falownika? W jaki sposób się komunikują? Czy odczytują dane ze stacji meteorologicznej? Jakie są koszty systemu i opłaty cykliczne?

Redakcja GLOBEnergia