W 2008 roku w województwie podkarpackim uruchomiona została jedna z największych na terenie województwa farma wiatrowa.

Zlokalizowana pod Przemyślem składająca się z sześciu turbin o mocy 2 MW produkować będzie energię dla hiszpańskiej spółki Iberdrola Renovables – światowego potentata w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Ich dziełem jest m.in. imponujący park elektrowni turbin wiatrowych na trasie Puck – Władysławowo.

 

 

Lokalizacja

Farma ze względu na swoje rozmiary znajduje się na terenie dwóch gmin: Orły i Żurawica w miejscowościach Hnatkowice i Orzechowce. Gmina Żurawica przylega do miasta powiatowego Przemyśl, z którym związana jest od wieków zarówno administracyjnie, jak i historycznie.

Gmina Orły położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, 10 km na północ od Przemyśla przy międzynarodowej trasie E-77. Gmina Orły sąsiaduje od strony południowej z gminą Żurawica.

Realizacja projektu

Powstanie farmy wiatrowej poprzedziły wieloletnie starania. Konieczne było ustalenie miejsca o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych. Badania terenowe pomiaru wiatrów trwały dwa lata, w efekcie wybrano wspomniane dwie miejscowości jako najdogodniejszą lokalizację inwestycji.


Etapy powstawania farmy

W związku z ciężarem i gabarytami elementów elektrowni wiatrowej, dużym przedsięwzięciem logistycznym był transport. Konieczne było stworzenie nowej infrastruktury drogowej, w ramach której wybudowano kilka kilometrów tymczasowych dróg dojazdowych o odpowiednich szerokościach i wytrzymałości oraz spadkach podłużnych nieprzekraczających 4,5%. Do celów transportowych konieczne było również  dostosowanie dojazdowych dróg powiatowych.

Fundamenty powstały we wrześniu.  W fundamencie o kształcie ośmiokąta wpisanego w koło o średnicy 18,0 m, zatopiony jest  kotwiący pierścień stalowy o średnicy 4 m i wadze 17,7 ton. Fundament powstał z betonu C 30/37 w ilości ok. 395 m3. Wraz z końcem miesiąca rozpoczął się montaż wiatraków. Wieża elektrowni wiatrowej składa się z czterech segmentów stalowych, o rurowej konstrukcji, łączonych z pierścieniem kotwiącym i pomiędzy sobą za pomocą śrub M36 –  po 140 sztuk na jedno połączenie. Średnica masztu przy podstawie wynosi 4,36 m, a przy głowicy –  2,30 m. Rurowe segmenty masztu (z blachy stalowej grub. 28 do 40 mm) zakończone są pierścieniami połączeniowymi o grubości 130 mm. Łączna waga zmontowanego masztu wynosi 203 tony. Następnie na maszcie zamontowana została gondola typu GAMESA G87 o wadze 70 ton.

Montaż każdego z wiatraków od EW1 do EW5 trwał jeden dzień (od godz. 8.00 do 21.00). Elektrownie wiatrowe montowane były za pomocą dźwigu samojezdnego gąsienicowego o maksymalnym udźwigu 500 ton i wysięgniku długości 140 m. Montaż mechaniczny sześciu turbin elektrowni wiatrowych, jak i prace rozruchowe zostały ukończone 9 kwietnia 2009 roku, następnie farma została przekazana do eksploatacji.


Opis zastosowanej elektrowni wiatrowej

Wysokość od fundamentu do wierzchu turbiny – 87 m
Wysokość od pierścienia do końca śmigła ustawionego w pozycji horyzontalnej – 121,5 m
Wysokość jw., lecz do poziomu przyległego terenu to ok. 123 m
Ciężar całkowity (maszt, turbina, rotor ze śmigłami) – ok. 310 ton (…)

 

Zobacz także:

Szlakiem elektrowni wiatrowych w Polsce

Literatura:

  • „Życie Podkarpackie”  10.2009
  • www.pdk.piib.org.pl

Maciej Duraczyński

 


Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2010