Zazwyczaj już sama obecność pompy ciepła pozwoli na znaczne zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Oczywiście montaż takiego urządzenia to bardzo duży wydatek, jednak jest on opłacalny w dłuższym okresie czasu.

Aby zmaksymalizować oszczędności, warto zainteresować się też taryfami energetycznymi.

Dobór odpowiedniej z nich pozwoli nam na niższe rachunki za prąd, co oznacza szybszy zwrot inwestycji.

Sprzedawcy energii elekrycznej – Tauron, Enea, Energa, PGE i Innogy – oferują mnogość taryf. Ich nazwa ma w sobie literkę „G” (co oznacza „przeznaczona dla gospodarstwa domowego”) oraz liczbę od 11 do 13. Druga cyfra – od jednego do trzech – mówi nam, na ile stref czasowych podzielona jest dana taryfa. Tak więc G11 będzie oferować te same ceny prądu przez całą dobę, G12 oznacza ceny niskie w jednych godzinach, a wysokie w innych. Taryfa G13 podzieli dobę na trzy okresy – w pierwszym z nich wyznaczono ceny niskie, w drugim – średnie, a w trzecim najwyższe.

Która z tych taryf jest optymalnym wyborem dla pompy ciepła?

Załóżmy, że mieszkamy w budynku o powieszchnii 130 m2. Jego roczne zużycie energii elektrycznej kształtuje się średnio na poziomie 7000 kWh, z czego 3000 kWh wykorzysta pompa ciepła. Pracuje ona z różną intensywnością w trakcie doby. Jest to zależne od temperatury na zewnątrz – im jest ona niższa, tym pobór wyższy. Dla potrzeb wykresu została ona uśredniona. W tej sytuacji koszty prądu kształtują się następująco :

Jak widać, średnia cena za jednostkę energii różni się w zależności od operatora. Jak kształtuje się to porównanie w godzinach nocnych?

Tutaj rozbieżności są już znaczne. Od Innogy, która zażąda za każdą „nocną” kilowatogodzinę 47 groszy, do Taurona, który będzie chciał jedynie… 27 groszy.

Biorąc pod uwagę, że pompa ciepła pracuje przez całą dobę i jej zużycie energii jest wysokie również w nocy, różnica w cenie na poziomie około 50% oznacza duże oszczędności.

Widać wyraźnie, że najniższą średnią cenę oferuje Tauron, ze swoją taryfą G13. Problem w tym, że zasięg tej oferty jest ograniczony jedynie do województw Małopolskiego i Śląskiego. Jeżeli nie mieszkamy na tych terenach, warto rozważyć opcję G12 od pozostałych przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto łatwo zauważyć, że „domyślna” taryfa G11 oferuje nam najwyższe ceny i nie powinna być wyborem osób użytkujących pompy ciepła. Podobna relacja zachodzi dla ciepłej wody użytkowej (c.w.u). Widać to na wykresie poniżej :

Tak więc taryfa G13 jest najbardziej opłacalnym wyborem dla osób korzystających z pomp ciepła. Jak działa ona w praktyce?

Jak wskazuje nazwa, doba została tu podzielona na 3 okresy. Ich rozłożenie jest pokazane na poniższym rysunku :

Szczyt przedpołudniowy i popołudniowy wiążą się z najwyższymi cenami. Najkorzystniej jest kupować energię w obszarze oznaczonym jako „Pozostałe godziny doby”. Warto zauważyć, że obowiązują one również w trakcie weekendu (sobota i niedziela). W takim wypadku, około 70% godzin w ciągu roku obowiązuje nas niższa stawka taryfowa. Podsumowywując, dzięki tej taryfie średnia cena prądu nie przekroczy 40 gr/kWh.

Jeżeli planujemy zakup pomp ciepła, warto rozważyć wybór opcji G13.

Źródło : VI Kongres PORT PC, materiały PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC)