Współpraca miedzy przedsiębiorstwami będzie polegała głównie na przeprowadzeniu badań w zakresie infrastruktury ładowania dla miejskich elektrycznych systemów autobusowych.

Na początku współpracy testowana będzie infrastruktura ładowania typu plug-in. Przedmiotem badań będzie też wpływ ładowania na parametry jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz wydajność często ładowanych baterii. W kolejnej fazie zostanie uruchomiona pilotażowa stacja ładowania i szybkiej wymiany baterii dla autobusów elektrycznych. System ma być wykorzystany do przeprowadzenia testów i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zarządzania procesem ładowania oraz optymalnego wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej.

Dla PKM Jaworzno udział w projekcie oznacza budowanie nowoczesnej, przyjaznej środowisku, sprawnej i komfortowej komunikacji miejskiej. TAURON natomiast liczy na zdobycie doświadczeń w zakresie magazynowania energii, rozwoju inteligentnych sieci energetycznych (tzw. Smart Grid) oraz poprawy efektywności energetycznej.

Pojazdem używanym do testów jest niskopodłogowy, klimatyzowany, dwunastometrowy Yutong, zdolny do jednorazowego przewiezienia około 80 pasażerów. Producent zaświadcza, że autobus jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu około 150 km.

Autobus elektryczny, źródło: media.tauron.pl

Autobus elektryczny, źródło: media.tauron.pl

TAURON Dystrybucja rozpoczął w tym roku projekt „Energia dla mobilności”, będący przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym, dotyczącym elektrycznej mobilności i systemów magazynowania energii. Firma od czterech miesięcy prowadzi testy samochodów zasilanych energią elektryczną w celu pozyskania doświadczenia i zebrania danych związanych z użytkowaniem pojazdów elektrycznych we flotach firmowych.

TAURON Polska Energia jest też sygnatariuszem podpisanego w czerwcu Listu Intencyjnego pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Politechniką Warszawską, a także spółkami sektora energetycznego, którego głównymi celami są współpraca ukierunkowana na prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwoju, promowanie elektromobilności Polaków, rozwój przemysłu elektromobilności w Polsce, w szczególności zaś współdziałanie w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie.

Źródło: media.tauron.pl