W ubiegłym tygodniu ukazała się aktualizacja raportu „Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą”. Z dokumentu tego wynika, że w Polsce na potęgę produkuję się energię w systemie współspalnia, co niestety bardzo negatywnie wpływa na cały sektor energetyki odnawialnej. Dodatkowo ten sposób pozyskiwania energii uniemożliwia modernizację sektora wytwarzania energii w Polsce.
Raport został stworzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej i jest on rozszerzoną wersją raportu „O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE”, jaki ukazał się w roku 2012. Mimo, iż w raporcie z 2012 roku zakładano obniżenie wsparcia dla produkcji energii ze wspólnego spalania biomasy i węgla, ostatecznie działania tego nie udało się zrealizować, a rok 2012 był rokiem nagłego rozwoju technologii współspalania. Według IEO rynek energetyczny został zdominowany przez technologię współspalania, w wyniku której w ubiegłym roku wyprodukowano około 7 TWh energii. Sytuacja ta doprowadziła do zaniechania zmian strukturalnych na tynku OZE. Ponadto, taki sposób wytwarzania energii może tylko utrudnić wypełnienie zobowiązań Polski, co do ilości produkowanej energii ze źródeł odnawialnych w przyszłości. 

Dalsze wspieranie technologii współspalania doprowadzić może do zwiększenia krótkookresowego ryzyka inwestycyjnego, a ponadto może skutecznie zablokować realizacje pozostałych inwestycji z branży OZE. Natomiast fakt, że większość elektrowni węglowych współspalających biomasę jest praktycznie wyeksploatowana, oraz że nie spełniają one unijnych norm ekologicznych utwierdza tylko w przekonaniu, że wsparcie współspalania powinno być ograniczane.

Należy również zaznaczyć, że taki sposób wytwarzania energii, chcąc nie chcąc wspiera mało ekologiczny sektor węglowy, a ponadto inwestycje w technologie współspalania realizowane są w sposób mało efektywny z ekonomicznego punktu widzenia.
 
Źródło:
Centrum Informacji o Rynku Energii