Systemy monitoringu dają często możliwość rozbudowy układów i zbierania informacji z zewnętrznych czujników mierzących dane meteorologiczne czy wartości konsumowanej przez obiekt energii. Dzięki temu początkowo prosty system monitoringu można rozbudować do inteligentnego układu kontrolującego wydajność całej elektrowni.

Niektóre systemy są w stanie także dynamicznie kontrolować moc falownika – ta funkcja jest bardzo pożądana przez inwestorów w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych dofinansowanych z wielu programów UE, w których nie można odsprzedawać nadwyżek energii do sieci. W regulaminie tych programów zawarte są zapisy mówiące o tym, że przez pewien okres instalacja nie może oddawać energii do sieci. Wypływ energii należy blokować, co umożliwiają właśnie niektóre systemy monitoringu falowników.

Marka SolarEdge Solar-LogTM Huawei Marka SMA ABB Delta SOLIVIA Gateway Omnik
Model Wszystkie falowniki
posiadają monitoring
Model SL 250, SL 300,
SL1200, SL 2000
Smart Logger Model Sunny Portal,
Speedwire-Webconnect,
Sunny Home Manager,
Energy Meter
VSN (300-700) SOLIVIA
Gateway M1 G2
Omnikportal.com
Godzinowe statystyki
produkcji energii
Tak, dla każdego modułu Tak (5 minutowe na urządzeniu,
10 minutowe na portalu)
Tak Godzinowe statystyki
produkcji energii
Tak Tak Tak Tak
Monitorowanie pracy falownika
na poziomie:
Łańcucha oraz dla każdego
modułu osobno
Łańcucha Monitorowanie pracy falownika
na poziomie:
Łańcucha
(opcjonalnie na poziomie modułów)
 Łańcucha Falownika  Łańcucha
Współpraca z falownikami firmy: Tylko SolarEdge Wszystkie Huawei Współpraca z falownikami firmy: SMA ABB i inne
po Modbus RTU
Delta RPI, Solivia Omnik
Możliwość ograniczania
pracy falownika:
Tak, w całym zakresie 0-99% 100-0% (za wyjątkiem Solar-Log 250) Tak Możliwość ograniczania
pracy falownika:
0-100% (opcja) Nie,
(Tak, przy dodatkowym
module PVI PMU)
Tak, 15 poziomów
od 10% do 100%
Gwarancja Standardowa 12 lat,
Control and Communication
Gateway – 5 lat
2 lata standard
+3 lata gwarancji po rejestracji
produktu na stronie
5 lat
(opcja aż do 25 lat)
Gwarancja 5 lat 2 lata 2 lata 10-25 lat
Czy oprogramowanie
jest w języku polskim?
Tak Nie, (angielski) Czy oprogramowanie
jest w języku polskim?
Interfejs użytkownika
i portal monitorujący
jest w języku
polskim
Nie Nie Nie

 

Na rynku pojawiają się systemy umożliwiające inteligentne ogrzewanie, a więc takie, które mogą informować pompę ciepła o ilości dostępnej energii fotowoltaicznej, dzięki czemu system grzewczy może spełniać funkcję zasobnika energii, a za pomocą monitoringu prognozy pogody na dany dzień lub kilka dni do przodu mogą inteligentnie sterować i planować pracę pomp ciepła.

Niektóre dostępne w Polsce systemy monitoringu mogą również współpracować z akumulatorami, kontrolując poziom ich naładowania. Systemy monitoringu falowników pomocne są nie tylko instalatorom w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzeń, ale zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania inwestorom.


Kompletne zestawienie w kwartalniku GLOBEnergia 2/2016

monitoring falowników

Kwartalnik jest dostępny w dwóch wersjach:

  • wersja drukowana – 6 PLN – ZOBACZ
  • wersja elektroniczna – 12 PLN – ZOBACZ

W wydaniu ponadto zestawienie TOP 50 Konstrukcje fotowoltaiczne (przegląd dostępnych konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczne) oraz TOP 50 Pompy ciepła do c.w.u.

Numer zawiera również nowości produktowe w sektorze pomp ciepła, referencje (Przykład instalacji prosumenckiej ze Słupska). Polecamy też materiał o zarządzaniu energią w gminach oraz o innowacjach energetycznych dla rolnictwa.

Redakcja GLOBEnergia