Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn daje zielone światło dla 3 dużych projektów o wartości ponad 400 mln €.

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie transportu kolejowego i tramwajowego w kwocie 419,3mln€ z unijnego Funduszu Spójności (FS), celem  wspierania projektów mogących znacząco poprawić usługi transportu międzymiastowego w Warszawie i Radomiu, a także w Poznaniu i na Śląsku. Projekty mają na celu modernizację systemów transportu publicznego w zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób. Co więcej, celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów i zapewnienie skutecznego i bezpiecznego transportu dla  osób dojeżdżających do pracy i dla turystów. Nie zapomniano również wspomnieć o  poprawie warunków podróży, większym  komforcie jazdy i skróceniu czasu podróży.

Realizacja projektu w Poznaniu rozpoczęła  się już  ubiegłym tym tygodniu. Wkład UE wspomoże działania w ponad 50%. Johannes Hahn zatwierdzając  projekt, powiedział: „To dobry przykład inwestycji UE w ramach polityki regionalnej, przyczyniający się do poprawy mobilności obywateli, mogący zapewnić bezpieczne, zrównoważone i przyjazne dla środowiska warunki podróży. Projekty inwestujące w rozwój infrastruktury oraz w zwiększenie jej konkurencyjności, przyczynią się do wzmocnienia całej gospodarki, dzięki wspieraniu rozbudowy najbardziej zrównoważonych form transportu, takich jak kolej i tramwaj”.

Wszystkie inwestycje są finansowane w ramach Polskiego programu operacyjnego  „Infrastruktura i Środowisko” w ramach projektu „Transport przyjazny środowisku”.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom” polega na modernizacji 49 km linii kolejowej między Warszawą Okęcie , a Radomiem w województwie mazowieckim. Dzięki ulepszonej linii kolejowej, ogólne prędkości linii wzrosną do 160 km/h dla ruchu pasażerskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego. Do końca 2015 roku liczba pasażerów podróżujących pociągami wzrośnie. Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, sfinansuje 239.4 mln EUR z całkowitej inwestycji 428.7 mln EUR.

Projekt „Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu” w Wielkopolsce obejmuje budowę zajezdni tramwajowej w Poznaniu z parkingiem, zajezdnią, zadaszeniami, magazynami i wiatami warsztatowymi dla pojazdów. To właśnie ten projekt został otwarty w tym tygodniu. Unia Europejska, w ramach Funduszu Spójności, dofinansuje inwestycję kwotą 48,6 mln €, podczas gdy łączna wysokość kosztów wyniesie 75.4 mln€.

Projekt „Modernizacja tramwajowej i trolejbusowej infrastruktury transportowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ma na celu poprawę systemu transportu publicznego w siedmiu gminach Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z projektem, liczba pasażerów obsługiwanych przez przyjazny środowisku system transportu publicznego powinna  wzrosnąć do około 3,6 mln rocznie. Czas przejazdu między miastami również planowo powinien zostać zredukowany do 5-10%. Projekt został już zrealizowany w 2013 r. a Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, wspomogła projekt 131,3 mln EUR, podczas gdy łączny koszt inwestycji wyniósł 201.8 mln PLN.
Decyzje współfinansowania dla wymienionych projektów wchodzą w okres finansowania 2007-2013.
Źródło: Komisja Europejska