Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego zamiast trafić na składowiska zostaną wykorzystane m.in. jako paliwo alternatywne do produkcji cementu.

Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa, w którego rozbudowie pomoże dotacja z unijnego konkursu, rocznie przyjmuje około 60 tys. ton odpadów komunalnych od ponad 155 tys. mieszkańców. Potwierdzenie ministra środowiska na dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Odebrał je Tadeusz Drozdowski, właściciel Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach (to instytucja, którą zarządza ECO Bielawa).
 
Centrum planuje, że dzięki nowym inwestycjom ilość odpadów przekazywana na składowiska zmniejszy się o około 36 proc. w stosunku do odpadów przyjętych w ciągu roku. Wsparcie z UE to ponad 3,9 mln zł. Zasili ono budżet inwestycji wycenianej na ponad 5,7 mln zł. Europejskie pieniądze pozwolą na rozbudowę linii sortowniczej.
 
Nowe urządzenia, m.in. separatory magnetyczne, przesiewacz i rozdrabniarka umożliwią oddzielanie złomu od reszty odpadów. W efekcie będą pozyskiwanie cenne surowce wtórne: aluminium, stal i żelazo. Z pozostałych po sortowaniu odpadów Centrum będzie przekazywać jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego. Zostanie ono wykorzystane m.in. przy produkcji cementu.
 
Zakład zainwestuje także w budowę instalacji do kompostowania odpadów: specjalnych tuneli, placów dojrzewania kompostu i stawu gromadzącego odcieki. Odpady dzięki kompostowaniu zmniejszą swoją wagę i objętość. W efekcie mniejsza będzie ich ilość przeznaczona na składowisko. Bielawskie Centrum, które działa od 2013r. ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
 
Powstanie takich instalacji jest wynikiem wdrażania w Polsce nowego prawa odpadowego. Zgodnie z nim RIPOK musi przetwarzać odpady z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. osób i spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii. Takie warunki spełnia Centrum w Bielawie.
 
Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu