Pod koniec roku w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało ponad 27 752 mikroinstalacji fotowoltaicznych. To stan na 31 grudnia, według oficjalnych informacji pozyskanych od operatorów sieci, według raportu SBF POLSKA PV.

Według najnowszych informacji, w pierwszym kwartale 2018r. było ich w polskim systemie elektroenergetycznym 31 657. Oznacza to, że ciągu jednego kwartału przyłączono do sieci ponad 3 900 mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 27,8 MW.

Na 31 marca 2018 roku, moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym wynosiła 174,5 MW, podczas gdy pod koniec pierwszego kwartału była już na poziomie 202,3 MW.

Posiadamy też informacje na temat tego, ile mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączyły do sieci poszczególni operatorzy. Dane prezentuje poniższe tabela:

Operator Liczba mikroinstalacji
PV pod koniec 2017r.
Liczba mikroinstalacji
PV |Stan na 31.03.2018
Przyrost
PGE Dystrybucja 8 175 10 279 2 104
Enea 4 218 4 676 458
Energa 5 317 5 786 469
Tauron 9 091 10 297 1 206
Innogy 539 619 80
Inni 412 b.d. b.d.

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie danych PIPiREE i SBF POLSKA PV

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej instalacji przyłączył PGE Dystrybucja oraz Tauron.

Czy w tym roku możemy liczyć na kolejny rekord?

Dynamika wzrostu rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych z roku na rok maleje. Z roku 2014 na 2015 moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 770%. Z roku 2015 na 2016 wzrost był na poziomie 187%. W ubiegłym roku, rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrósł o prawie 27% w stosunku do roku 2016.

Z raportu SBF POLSKA PV można wyczytać, że w 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 83,3 MW, osiągając poziom 176MW. Wzrost na poziomie 83,3 MW ciągu jednego roku to najwięcej w historii. Co nieco ponad 4 dni w 2017 roku, przybywał kolejny 1 MW mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Dla porównania, w 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. W 2016 roku przyłączono prawie 66 MW.

Krajowy system elektroenergetyczny a mikroinstalacje PV

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roby było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. SBF POLSKA PV, biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych oszacowało, że ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię wynosił w 2017 roku 0,1%.

Powołując się na najnowszy raport stowarzyszenia, w ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Opracowano na podstawie PTPiREE i raportu SBF POLSKA PV

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia