Sytuacja w Finlandii

Zgodnie z raportem National Survey Report of Photovoltaic Applications in Finland 2017 opublikowanym przez IEA PVPS wartość zainstalowanej mocy wyniosła 37,4 MW na koniec 2016 roku, by rok później podwoić tę wartość i osiągnąć 80,4 MW. Instalacje PV podłączone do sieci stanowią 69,8 MW, a pozostałe 10,6 MW pochodzą z systemów off-grid.

Systemy mieszkaniowe obejmowały około 30% mocy produkcyjnych, podczas gdy sektory: handlowy i przemysłowy, stanowiły odpowiednio 35%. Pozostały udział stanowi jedyny park słoneczny w Finlandii, czyli elektrownia o mocy 3,6 MW, zbudowana przez Nurmon Aurinko Oy w regionie Nurmo.

Spoglądając w przyszłość, prognozować można, że dzięki sprzyjającym działaniom rządu w Finlandii zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych ponownie podwoi się w 2018 roku!

Sprzyjająca polityka kluczem do sukcesu?

Autorzy raportu podkreślili, że Finlandia nie ma obecnie oficjalnego celu w zakresie rozmieszczenia energetyki słonecznej. W kraju istnieje jednak kilka polityk, które zachęcają mieszkańców do produkcji własnej energii, by stawać się samowystarczalnymi. Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Zatrudnienia udziela rabatu w wysokości 25%, obejmującego koszty zakupu i instalacji systemu PV dla właścicieli domów i firm.

Przedsiębiorstwa rolne mogą również ubiegać się o 40% dotację inwestycyjną na produkcję energii odnawialnej. Co więcej, produkcja energii w ramach reżimu konsumpcji własnej o mocy znamionowej mniejszej niż 100 kVA jest zwolniona z podatku od energii elektrycznej. Ponadto, osoby planujące systemy na dachach mogą skorzystać z ulg podatkowych, jednak pod warunkiem, że systemy te zostaną zainstalowane jako modernizacja istniejącego budynku. Raport podaje, że jeśli chodzi o magazynowanie energii i EV, dostępne są również dotacje inwestycyjne.

Polityka sprzyjająca inwestycjom w sektorze energetyki słonecznej ma też swoje odzwierciedlenie w cenach na rynku. Raport pokazuje, że średnia cena standardowych modułów z krzemu krystalicznego spadła z 0,55 EUR/1W w 2016 roku, do 0,45 EUR/W w roku 2017, co stanowiło prawie połowę ceny sprzed czterech lat – średnia cena wynosiła wtedy 0,85 EUR/W.

Źródło: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia