We wtorek 29.10.2013 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jak oceniają władze uczelni jest to ich największa inwestycja. 

Zebrani przedstawiciele uczelni, województwa małopolskiego oraz projektanta i wykonawcy inwestycji, po podpisaniu aktu erekcyjnego wmurowali kamień węgielny pod Centrum. Budowę poświęcił rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. Władysław Zuziak. W imieniu kard. Stanisława Dziwisza pogratulował też przedstawicielom uczelni i małopolskiego urzędu marszałkowskiego odwagi do podjęcia budowy. „W imieniu Uniwersytetu Papieskiego życzę, żebyście państwo traktowali to miejsce jak dom, miejsce spotkania, wyjątkowego dialogu naukowego, nowych przedsięwzięć i rozwiązań” – powiedział rektor Uniwersytetu Papieskiego i dodał, że „nie wszystko zależy od pracy i umysłu, bo jest jeszcze ktoś inny – Bóg, który daje wzrost”.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 190 mln zł. Środki unijne z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 62 mln zł. Pozostała część funduszy to środki własne uczelni i kredyt bankowy. Ponadto AGH liczy na dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz od sponsorów.

Planowana powierzchnia Centrum Energetyki to ok. 15,5 tys. m2. Ma się tu znaleźć 38 specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych. „Będziemy zajmować się tutaj wszystkimi rodzajami energetyki. Tak kompleksowo wyposażonego Centrum Energetyki nie ma w Polsce, a może nawet w Europie. Będą tu pracować nie tylko nasi naukowcy, ale i europejscy” – powiedział rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. – Jestem przekonany, że będą tutaj powstawać nowe technologie energetyczne. Chcemy mocno wpisać się w innowacyjny charakter naszej gospodarki”.
 
Marszałek Małopolski Marek Sowa, podkreślił, że Centrum Energetyki będzie „prawdziwym miejscem współpracy uczelni z biznesem”. „Laboratoria, jakie się tutaj będą mieścić, mają przecież współpracować z podmiotami prywatnymi, niepublicznymi, ze spółkami prawa handlowego” – zaznaczył marszałek.

Zdaniem wiceprezydent ds. rozwoju Krakowa Elżbiety Koterby inwestycja doskonale wpisuje się w politykę miasta. „Kraków zmienia swoją markę. Wiemy już, że jest miastem kultury, literatury, turystyki. Teraz chcemy, by był postrzegany również jako miasto gospodarki, która rozwija się w oparciu o naukę i wiedzę. Aby realizować tę ideę, szczególnie nam potrzeba takich obiektów jak ten, gdzie pracuje się na rzecz biznesu” – powiedziała wiceprezydent.

Budowa Centrum Energetyki rozpoczęta została w kwietniu. Od tego czasu powstał szkielet budynku. Ze względu na wielkość przedsięwzięcia podzielono je na dwa etapy. Oddanie do użytku pierwszego etapu zapowiedziano na listopad 2014 roku.

Centrum Energetyki AGH złożone będzie z dwóch połączonych ze sobą budynków zlokalizowanych przy ul. Czarnowiejskiej.

centrum energetyki agh 2

Źródło: TVP PL, AGH