Zgodnie z regulaminem zakres rzeczowy inwestycji obejmować może:

  1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  2. Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  3. Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  4. Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz o określonych dopuszczalnych klas ach wg normy PN-EN 303-5:2012. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  5. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

O komentarz w tej sprawie redakcja GLOBEnergia poprosiła Michała Kaczmarczyka, Dyrektora Zarządzającego Responsibility.pl:

Brak możliwości uzyskania dofinansowania dla instalacji z pompami ciepła w ramach małopolskiego PONE jest dla mnie zupełnie niezrozumiały. Decyzja jest kontrowersyjna biorąc pod uwagę, że utrzymano dofinansowanie dla kotłów węglowych, co prawda klasy 5, ale mamy nadal do czynienia jedynie z ograniczaniem źródeł niskiej emisji, a nie z ich likwidacją. Warto przypomnieć decydentom, że pompa ciepła w miejscu pracy nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery i razem z ciepłowniami geotermalnymi, jak Geotermia Podhalańska, jest najbardziej ekologiczną z punktu widzenia niskiej emisji technologią. Mam nadzieję, że to zwykłe przeoczenie, a osoby zdecydowane na instalację pompy ciepła będą mogły wkrótce skorzystać z dotacji w ramach PONE.

Redakcja GLOBEnergia będzie informować o ewentualnych zmianach w programie lub o stanowisku Funduszu w tej sprawie.

Źródło: Responsibility.pl, WFOŚiGW w Krakowie, GLOBEnergia