Program dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych został ogłoszony w czerwcu 2010 r. Na dopłaty przeznaczono kwotę 300 mln zł do wykorzystania w latach 2010-2015. Od początku Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem gospodarstw domowych. W ciągu dwóch lat Beneficjenci złożyli w bankach przeszło 25 tys. wniosków na kwotę dopłaty przekraczającą 160 mln zł. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba składanych wniosków o wypłatę dotacji. Przy utrzymującym się tak dużym zainteresowaniu, zaplanowany budżet zostałby wyczerpany na początku 2013 roku.

 

Dlatego też Zarząd Funduszu podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na Program o kwotę 150 mln zł, tj. do 450 mln zł. Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014, natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 r.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej