Jedną  z  największych  wad  biopaliw,  które pochodzą z roślin, takich jak pszenica,  kukurydza  i  trzcina  cukrowa,  jest  to,  że  rośliny  te  uprawiane  są  na  cennej  ziemi  pod  uprawę,  która  może  być  wykorzystywana  do  produkcji  żywności.  Z  tego  powodu  istnieje  wiele  projektów  badawczych  mających  na  celu  zwrócić  uwagę  na  wodorosty  jako  realne  źródła  energii  odnawialnej. 

Zespół  z  Bio  Archi tecture Lab (BAL) twierdzi, że opracował  przełomową  technologię,  która  czyni  z  wodorostów opłacalne źródło z biomasy  poprzez  wykorzystanie  takich  mikroorganizmów, które będą w stanie wydobyć najważniejsze cukry z wodorostów i przekształcić je w odnawialne paliwo.  Główne  zalety  tych  wodorostów  to  między  innymi  wysoka  zawartość  cukru  oraz przyjazny dla środowiska charakter. Ponadto  nie wymagają one sadzenia na gruntach ornych oraz dostarczania wody pitnej do  wzrostu. Są one postrzegane jako idealny surowiec  do  globalnej  komercyjnej  produkcji  biopaliw  i  chemikaliów  odnawialnych.  Według  BAL,  potrzeba  mniej  niż  3% przybrzeżnych wód na całym  świecie  do  wytwarzania  wystarczającej  ilości  wodorostów,  które  będą  w  stanie  zastąpić  ponad  sześćdziesiąt  miliardów  galonów  (227  mld  litrów)  paliw  kopal nych rocznie.

Jest to przełom, który może  przyczynić się do tego, aby ten niewykorzystany zasób stał się bardziej atrakcyjny  ekonomicznie.  „Około  60% suchej  biomasy  z  wodorostów  to  fermentujące  węglowodany, a około połowa z nich jest zawarta  w  pojedynczym  węglowodanie  pod  nazwą – alginian sodu” – powiedział Daniel  Trunfi o, Chief Executive Offi  cer w Bio Ar chitecture Lab. „Nasi naukowcy zaprojektowali enzym do rozkładu alginianu sodu,  pozwalając  nam  wykorzystać  wszystkie  najważniejsze cukry w wodorostach, któ re sprawiają, że biomasa staje się ekonomicznym  surowcem  do  produkcji  paliw  odnawialnych”. „Technologia BAL do fermentacji wodorostów  do  odnawialnych  paliw  wyznacza zupełnie nową drogę dla rozwoju  biopaliw, zwłaszcza że nie będzie on ograniczony  do  naziemnych  źródeł”  –  mówi  dyrektor  ARPA-E  dr  Jonathan  Burbaum.  „W  pełni  opracowana  i  wdrożona  duża  uprawa wodorostów w połączeniu z tech nologią  BAL  będzie  produkować  paliwo  odnawialne  oraz  substancje  chemiczne  bez wymuszania kompromisu z konwencjonalnymi uprawami na cele spożywcze,  takimi jak kukurydza czy trzcina cukrowa.”

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com