Wszystkie państwa na świecie walczą o to, aby uniknąć recesji, co wiąże się z wieloma zmianami wpływającymi na życie polityczne i gospodarcze. Jednak postępujący wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących wydaje się być siłą napędową inwestycji w energetykę odnawialną. Podczas gdy kraje rozwinięte nadal będą koncentrować się na spowolnieniu popytu i redukcji kosztów, nienasycony „głód” na energię przepływa przez szybko rozwijające się rynki.

 

Światowa gospodarka nadal się zmienia, co w rezultacie pozwala gałęzi przemysłu związanego z energetyką odnawialną na swobodne dostosowanie się do wymagań rynku i zmieniającego się świata. Do pięciu największych rynków wschodzących, gdzie istnieje potrzeba zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, według CAI (Country Attractiveness Indices – z ang. wskaźniki atrakcyjności kraju) należą Argentyna, Węgry, Izrael, Tunezja i Ukraina, które wraz z innymi ośmioma krajami zostały dodane do CAI w ostatnich latach. Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Północna Afryka, południowo-wschodnia Azja oraz Ameryka Łacińska są terenami, z którymi wiąże się rozkwit rynku odnawialnych źródeł energii.

 

Chiny dzięki zobowiązaniu w ciągły rozwój energetyki odnawialnej przewodzą w rankingu wykorzystania OZE na świecie. Pomimo tego, że rozwój rynku Chin spowolnił się, a notowania spadły o jeden punkt, to nadal utrzymały pozycję lidera. Stany Zjednoczone również straciły jeden punkt z powodu ważności krajowego programu gwarancji kredytowych oraz utrzymującej się niepewności co do przyszłego programu dotacji skarbu państwa oraz ulg podatkowych. Odnotowano również spadek zaufania inwestorów w sektorze energetyki słonecznej z powodu upadku trzech głównych producentów. Stany Zjednoczone znajdują się obecnie na drugim miejscu i tracą 4 punkty do Chin. Na trzecim miejscu są Niemcy, ktore jako jedyne z 10 najlepszych krajów europejskich odnotowały wzrost punktowy. Stało się tak po oświadczeniu przez państwo wzrostu dofinansowania do ponad 100 miliardów euro do energetyki odnawialnej kosztem likwidacji energetyki nuklearnej.

 

Biomasa

W Indiach (obecnie czwarta pozycja na świecie – indeks biomasy 59 punktów) w celu zwiększenia wytwarzania energii z biomasy przygotowano specjalnie opracowany przez państwo program bioenergii, który zostanie wdrożony w dwunastym pięcioletnim planie rządowym (2012-2017). Rząd przeznaczył około 1 miliarda euro na rozwój wykorzystania biomasy, mając nadzieję na powtórzenie sukcesu, jaki odniósł program Narodowej Misji Solarnej (National Solar Mission)…

 

Podsumowanie

Wykorzystanie biomasy na całym świecie rośnie z roku na rok, czego dowodzą statystyki tworzone w różnorakich raportach na temat środowiska i stanu energetyki odnawialnej w poszczególnych krajach. Poprzez wspołspalanie biomasy w ciepłowniach i elektrowniach, a także dzięki wykorzystaniu biogazu i tworzeniu biopaliw wzrasta udział tak ważnej dla nas gałęzi OZE. W Polsce prowadzi się i planuje nie tylko budowy, ale również modyfikuje poszczególne bloki energetyczne do wspołspalanie biomasy. Perspektywy są obiecujące. Polska ma wielką szansę bycia liderem wykorzystania biomasy na świecie. Mamy ku temu wielkie możliwości. Musimy je tylko odpowiednio wykorzystać.
 

 

Źródło: Ernst & Young
 Łukasz Sojczyński

 

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 1/2012