Decentralizacja jest dziś globalnym trendem w energetyce. Przemysł, dostawcy energii, miasta oraz ośrodki medyczne poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprostać gospodarczym i środowiskowym wyzwaniom transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnych dostaw energii.

Przyszłość należeć będzie do zdecentralizowanych źródeł, które wytwarzają energię na miejscu jej zużycia, są przyjazne środowisku, elastycznie reagują na zmiany w zapotrzebowaniu na energię i pozostają przy tym opłacalne.

W odpowiedzi na te wyzwania GE stworzyło koncepcję elektrowni hybrydowej. Rozwiązanie zostało właśnie wdrożone w zakładach GE Power Conversion w Berlinie. Na całość systemu składają się panele fotowoltaiczne o mocy 600 kW, technologia kogeneracyjna w postaci elastycznych silników Jenbacher o mocy 400 kW oraz innowacyjne rozwiązania umożliwiające magazynowanie energii w akumulatorach. Optymalny poziom zapotrzebowania na energię zapewni inteligentny system zarządzania energią.


Elektrownia hybrydowa = ograniczenie emisji CO2, większa efektywność energetyczna i niższe koszty


„Rozwiązania, w których współpracują technologie odnawialne i konwencjonalne coraz częściej pojawiają się w wielu krajach. Przykładowo, dzięki współpracy farm wiatrowych i elastycznych elektrociepłowni wyposażonych w zbiorniki ciepła można uniknąć niepotrzebnych wyłączeń farm wiatrowych w dolinach zapotrzebowania, dostarczając jednocześnie tańszą energię cieplną i elektryczną konsumentom. Pojawiają się też projekty, gdzie przemysł ciężki wykorzystuje OZE do produkcji energii na potrzeby własne, np. energię słoneczną w instalacji przetwarzania ropy naftowej” – mówi Izabela Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w GE.

W Polsce istnieje znaczący, choć niedostrzegany potencjał dla rozwiązań hybrydowych, które przyniosłyby korzyści nie tylko operatorom współpracujących instalacji, ale przede wszystkim konsumentom ciepła i energii elektrycznej, eliminując jednocześnie ryzyko niezbilansowania systemu” – dodaje Izabela Kielichowska.

W zależności od potrzeb zasilanego obiektu moc elektrowni będzie mogła zostać zwiększona dzięki zastosowaniu większych generatorów.
„W przyszłości realizowanie dostaw energii wymagać będzie mechanizmu synchronizowania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, to samo dotyczy wytwarzania i zużycia energii. Zaprezentowane przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na to wyzwanie” – powiedział Stephan Reimelt, prezes i dyrektor generalny GE w Europie i dyrektor generalny GE w Niemczech.

Źródło: GE