Redakcja czasopisma „GLOBEnergia Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii” podjęła współpracę z Uniwersytetem Łódzkim. Oficjalne podpisanie Listu Intencyjnego przez Kanclerza UŁ dr Rafała Majdę i Redaktora Naczelnego „GLOBEnergii” Grzegorza Burka miało miejsce dn. 4. października 2012 r. w Rektoracie UŁ.

W podpisaniu Listu uczestniczyła Karolina Smętkiewicz – inicjatorka współpracy,  Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Odnawialnych Źródeł Energii, redaktorka czasopisma „GLOBEnergia” oraz Tomasz Boruszczak – Rzecznik Prasowy UŁ.

2410 2012 ul2
Obie Strony wyraziły wolę podjęcia współpracy w zakresie wykorzystywania i budowania świadomości społecznej Odnawialnych Źródeł Energii.

2410 2012 ul3
Zakres działań, deklarowany przez Sygnatariuszy niniejszego Listu obejmuje:

– budowanie wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego otwartego na wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), opierając się na doświadczeniach i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE ekspertów współpracujących z Redakcją czasopisma „GLOBEnergia Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”;
– promowanie działań współrealizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Redakcję czasopisma „GLOBEnergia Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii”;
– promowanie wiedzy na temat wykorzystania OZE, zachowań prośrodowiskowych i zrównoważonego stylu życia wśród społeczeństwa Łodzi i regionu łódzkiego, opierając się na doświadczeniach i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE ekspertów współpracujących z Redakcją czasopisma „GLOBEnergia”;
– stworzenie możliwości współpracy przedstawicieli środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu w zakresie wykorzystywania OZE dzięki kontaktom z przedstawicielami branży OZE zarówno spośród naukowców, jak i sprawdzonych i rekomendowanych firm branży OZE;
– współpraca partnerska w zakresie organizacji: konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań i targów branżowych związanych tematycznie z OZE i poszanowaniem energii.
Przedstawicieli Firm, Uczelni i Instytucji związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii, zainteresowanych nawiązaniem współpracy, zapraszam do kontaktu: k.smetkiewicz@globe-energy.pl
2410 2012 ul4

Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki planuje zostać innowacyjną, proekologiczną uczelnią stosującą Odnawialne Źródła Energii. W tym celu 30. lipca 2012 zostało powołane przez JM Rektora UŁ Włodzimierza Nykiela nowe stanowisko na uczelni – Pełnomocnik Rektora UŁ do spraw Odnawialnych Źródeł Energii. Funkcję tę od 3. września br. sprawuje mgr Karolina Smętkiewicz.

Uniwersytet Łódzki z inicjatywy Kanclerzy UŁ – dr Rafała Majdy i mgr inż. Jana Rydza podjął również współpracę z Burmistrzem Gminy Uniejów Józefem Kaczmarkiem. Uniejów jest miejscowością, w której wykorzystywane są wody termalne i biomasa, jest najmłodszym i jedynym termalnym uzdrowiskiem w Polsce, nastawionym na działania promujące ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W ramach tej współpracy planowane jest utworzenie bazy terenowej UŁ w Uniejowie w zakresie wykorzystania OZE, poszanowania energii i zrównoważonego stylu życia, obejmującej m.in. budowę infrastruktury technicznej oraz prowadzenie działań dydaktycznych dla społeczności akademickiej UŁ i społeczności lokalnej gminy Uniejów.

Nowa pełnomocnik jest doktorantką na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (Zakład Dydaktyki Geografii), redaktorką czasopisma „GLOBEnergia” i osobą zaangażowaną w promocję turystyczną miasta Uniejów. W swojej pracy naukowej od wielu lat zajmuje się wykorzystaniem wód geotermalnych w Polsce, Niemczech i Austrii. Temat badawczy pracy doktorskiej związany jest ze świadomością społeczną wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim (na przykładzie Uniejowa) i w austriackim landzie Styria. Od 2008 r. współpracuje w zespole redakcyjnym „GLOBEnergii”. Głównym tematem artykułów jest wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego, a także nowatorskie projekty łączące wykorzystanie wielu odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą.

Karolina Smętkiewicz

GLOBEnergia