XIX Forum Energia w Gminie w Gdańsku

24 listopada 2016 r.

Relacja z wydarzenia

24 listopada 2016 r. w Amber Expo w Gdańsku, w ramach Smart Metropolia Eko Forum 2016, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz lokalnych z biznesem! XIX Forum Energia w Gminie organizowane przez Redakcję GLOBEnergia przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz re:miasto.

Forum poświęcona szeroko pojętej efektywności energetycznej i niskiej emisji miała na celu przybliżenie gminnym inwestorom tematu energooszczędnych instalacji, których zastosowanie wpływa korzystnie nie tylko na stan powietrza, ale i na gminne portfele.

Całe wydarzenie podzielono na panele tematyczne poświęcone:

– technologiom niskoemisyjnym,

– efektywności energetycznej w rozwiązaniach systemowych,

– praktycznym aspektom w inwestycjach samorządowych w ramach programów parasolowych.

Podstawy zagadnienia niskiej emisji przedstawił Bartłomiej Świderek z GLOBEnergii, a o etapach inwestycyjnych w technologie niskoemisyjne oraz programach i działaniach na rzecz ograniczania niskiej emisji w samorządach opowiedział Witold Kurczyński z firmy TUV Nord.

Artur Karczmarczyk z firmy Viessmann opowiedział o wysokotemperaturowych pompach ciepła w inwestycjach wielkopowierzchniowych i zbiorniku lodu jako sposobie na magazynowania energii na potrzeby i chłodzenia, który może być dla pompy alternatywnym dolnym źródłem. „Ważne jest, aby gminy poświęcały uwagę nie tylko nowym projektom energooszczędnym i z wykorzystaniem OZE, ale i tym, które już funkcjonują i borykają się z pewnymi problemami. Częstym problemem jest przewymiarowanie instalacji kolektorów słonecznych np. na budynkach szkolnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim są zbiorniki lodu pozwala gromadzić nadmiary ciepła w celu późniejszego wykorzystania go jako dolnego źródła pompy ciepła – jest to sposób na rozwiązanie problemów funkcjonujących już instalacji, które dzięki temu mogłyby pracować dużo bardziej efektywnie” – dodał.

Popartą rzetelnymi i obfitymi obliczeniami analizę kosztów eksploatacji pomp ciepła na podstawie przykładowych systemów grzewczych przeprowadził dla uczestników Adam Koniszewski z firmy Dimplex. Co według niego było najważniejsze? „Konferencja miała na celu przedstawienie gościom, którzy w dużej mierze byli urzędnikami gminnymi, problematykę niskiej emisji – jak z nią walczyć? Jak weryfikować projekty i pisać programy funkcjonalno-użytkowe? Każdy element od koncepcji – a więc właśnie programu funkcjonalno-użytkowego i projektu wykonania – po wykonanie i sposób użytkowania ma bardzo duży wpływ na dalsze koszty eksploatacyjne, a także remonty i modernizację instalacji, co zostało bardzo mocno podkreślone podczas wydarzenia. Z mojego punktu widzenia była to wymiana doświadczeń, jak należy projektować systemy z wykorzystaniem pomp ciepła, aby w przyszłości cieszyć się niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz niskimi kosztami utrzymania w ruchu tej technologii, które to doświadczenia przekazaliśmy również uczestnikom wydarzenia” – mówił.

Kompleksowo sprawę energooszczędnych: wentylacji, ogrzewania i chłodzenia budynków z wykorzystaniem pomp ciepła omówił Jakub Koczorowski z firmy Rehau, który wyraził zadowolenie z rosnącej świadomości gminnych inwestorów: „Konferencja Energia w gminie była idealnym miejscem, żeby zasiać w głowach inwestorów samorządowych ziarenko informacji na temat energooszczędnych instalacji. Wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła czy systemy ogrzewania i chłodzenia oparte na pompie ciepła oraz niskotemperaturowych instalacjach płaszczyznowych, to klucz do sukcesu Inwestora publicznego, który gospodaruje pieniędzmi podatników zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i przede wszystkim na etapie eksploatacyjnym. Cieszy mnie, że coraz większa rzesza urzędników państwowych dostrzega w budownictwie energooszczędnym szansę na ograniczenie zużycia energii, zwiększenie zastosowania OZE oraz ograniczenie niskiej emisji.”

Maciej Kozienko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przybliżył uczestnikom temat efektywności energetycznej w rozwiązaniach systemowych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, instalacje OZE czy energooszczędne oświetlenie to tylko niektóre z propozycji dla gmin. Również w kontekście rozwiązań systemowych wypowiadała się Anna Jakób z Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, której tematem prezentacji było ciepło systemowe.

Agnieszka Grzywacz i Monika Słowińska z Kancelarii Energia i Biznes przybliżyły przedstawicielom samorządów temat klastrów energetycznych, opowiadając o definicji i praktycznych aspektach funkcjonowania klastra oraz przywołując istniejące już przykłady. O instalacjach fotowoltaicznych w programach parasolowych, które stają się coraz popularniejsze wśród gmin, opowiedział Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, poruszając zagadnienie kwestii formalnych i organizacyjnych, naborów mieszkańców i wyborów obiektów gminnych czy wyboru techniki i technologii.

Moderatorami dyskusji byli Grzegorz Burek, redaktor naczelny GLOBEnergia i Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Energia w Gminie to ogólnopolski cykl spotkań, warsztatów i konferencji dla samorządów lokalnych organizowany  przez Redakcję GLOBEnergia. Na spotkaniach poruszane są tematy odnawialnych źródeł i poszanowania energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych.

W akcji Energia w Gminie wzięło udział już ponad 1100 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.

Program

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

ENERGIA W GMINIE, 24 listopada 2016 r., sala nr 4
Zgłoszenia uczestników: godz. 9:30

PROGRAM

10:00

Rozpoczęcie – Związek Miast i Gmin Morskich i redakcja GLOBENERGIA.

10:10

Panel I „Technologie niskoemisyjne”
Moderator: Grzegorz Burek,  redaktor naczelny GLOBENERGIA
Paneliści:  Maciej Kazienko – Wiceprezes WFOŚiGW w Gdańsku, Anna Jakób – GPEC, Bartłomiej Świderek – GLOBENERGIA, Witold Kurczyński – TUV Nord,  Artur Karczmarczyk – Viessmann.
Stop Niskiej Emisji – programy i działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w samorządach.
Rozwiązania niskoemisyjne – magazyny energii, ciepła i chłodu.
Ekonomika instalacji pomp ciepła w budynkach nowych i modernizowanych.

11:30

Przerwa kawowa.

12:00

Panel II  „Efektywność energetyczna – rozwiązania systemowe”
Moderator: Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
Paneliści: Maciej Kazienko – Wiceprezes WFOŚiGW w Gdańsku, Adam Koniszewski – Dimplex, Jakub Koczorowski – REHAU, Monika Słowińska – Drewing, Agnieszka Grzywacz – EIB Kancelaria.
Ciepło systemowe – rozwiązania dla samorządów.
Geotermia płytka – systemowe rozwiązani inwestycyjne.
Klastry energetyczne w ustawie o OZE.

13:30

Lunch.

14:30

Panel III „Programy parasolowe – praktyczne aspekty w inwestycjach samorządowych”

– kwestie formalne i organizacyjne

– nabór mieszkańców i wybór obiektów gminnych, kryteria

– sposób finansowania dokumentacji

– wybór techniki i technologii

– łączenie poszczególnych rozwiązań technicznych, zasadność techniczna a projektowa

Prowadzenie: Bogdan Szymański, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży fotowoltaicznej POLSKA PV.

15:15

Podsumowanie, rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników i zakończenie konferencji.

 

Tematyka

  • Efektywność energetyczna w obiektach komunalnych
  • Stop Niskiej Emisji – programy i działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w samorządach
  • Technika grzewcza – systemy niskoemisyjne
  • Dobór systemów hybrydowych z wykorzystaniem pompy ciepła i PV
  • Transport elektryczny szansą dla zrównoważonego transportu lokalnego
  • Plany funkcjonalno-użytkowe – aspekty praktyczne w inwestycjach gminnych
  • Prawne aspekty inwestycji samorządowych z wykorzystaniem OZE
  • Finansowanie samorządowych inwestycji energooszczędnych

Fotorelacja edycja 2015

Organizatorzy

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy

Partnerzy

Patronat medialny

Patronat

Partnerzy GLOBEnergia