Powrót do portalu

Forum Agro Inwestor

19.05.2016

O Forum

Dziękujemy za udział w trzecim FORUM AGRO INWESTORA OZE!

Tegoroczne forum odbyło się 19 maja 2016r. we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i miało miejsce w ośrodku OODR w Łosiowie.

Już po raz trzeci, tym razem we współpracy i w ośrodku Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, redakcja Globenergia zorganizowała Forum Agro Inwestora OZE. Tegoroczna edycja, włączona w program kongresu technicznego, skupiła się na aspektach związanych nie tylko z zapewnieniem ciepła, energii elektrycznej czy wymiany powietrza w obiektach inwentarskich, ale także odpowiedniego komfortu akustycznego w gospodarstwach produkcyjnych i przetwórczych.

Gospodarstwa rolne to w zasadzie idealni producenci energii: przede wszystkim cieplnej, którą jeśli by odpowiednio zagospodarować, można przeznaczyć na zapewnienie optymalnego komfortu termicznego w zarządzanych obiektach. Odpowiednia wymiana powietrza, przy jednoczesnym wykorzystaniu uzyskanego ciepła z inwentarza, pozwala znacznie zredukować koszty związane  z ogrzaniem czy, w zależności od sezonu, schłodzeniem niemałych przecież budynków. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku energii elektrycznej, której dodatkowym źródłem mogą stać się instalacje fotowoltaiczne powstające bądź na dachach obiektów produkcyjnych lub przetwórczych, bądź na nieodległych gruntach, przylegających do zasilanych obiektów.

Spore zainteresowanie przybyłych inwestorów wzbudziły także systemy zapewniające odpowiedni komfort akustyczny. Prawidłowe wyciszenie obiektów, w których prowadzona jest hodowla poprawia zarówno komfort pracy jak i możliwości rozszerzenia produkcji. Uciążliwość związana z hałasem, będącym efektem produkcji zwierzęcej jest jednym z istotniejszych problemów jaki dotyka branżę, na co wskazują liczne badania oraz ekspertyzy. Dodatkowym atutem, pozwalającym z optymizmem spojrzeć na możliwość realizacji inwestycji poprawiających standardy energetyczne obiektów inwentarskich, są aktualne programy dofinansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii i generalnie poprawiających ich standardy energetyczne oraz akustyczne.

Forum inwestora rolniczego miało w tym roku podwójny wymiar: naukowy i techniczny. Stąd wśród partnerów znaleźli się prelegenci reprezentujący zarówno ośrodki akademickie (Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo Hutnicza) jak i dostawców konkretnych rozwiązań. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się m.in. firmy: Viessmann, Dimplex, Solgen oraz Isover z grupy Saint Gobain. Doświadczenia wyniesione z trzeciego forum pozwalają nam na planowanie kolejnych edycji spotkań producentów rolnych z efektywnością energetyczną.


FORUM AGRO INWESTORA OZE GLOBENERGIA to już tradycyjnie spotkanie z OZE w obszarach wiejskich. Tym razem skupiono się na inwestycjach pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną gospodarstw produkcyjnych i przetwórczych w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne. Pokazano nie tylko dostępne możliwości, ale także sposób w jaki je tworzono, a więc z uwzględnieniem potrzeb  i sygnalizowanych przez inwestorów rolnych problemów. Szczegółowy program wydarzenia pozwolił na zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie systemów grzewczych tak dla obiektów inwentarskich jak i mieszkalnych, możliwościami wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym jak i rozwiązaniami w zakresie izolacji i termomodernizacji. Integralnym elementem forum była plenerowa wystawa oraz możliwość konsultacji z doradcami technicznymi w zakresie efektywności energetycznej.

Fotorelacja

Program spotkania

10.00 Rozpoczęcie i powitanie gości
Dariusz Sitko,Zastępca Dyrektora OODR
Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny, Globenergia

10.15 Zrozumienie innowacji w rolnictwie – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Iwona Obojska, Krajowy Koordynator SIR, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Dariusz J. Sitko, Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Koordynator SIR w województwie opolskim

10.55 Innowacyjne systemy zarządzania energią w obiektach wielkokubaturowych, w tym inwentarskich – od projektu do wdrożenia
Radosław Grech, Prezes Zarządu, Centrum Energetyki Odnawialnej przy PWSZ Sulechów

11.15 Nowoczesne technologie ogrzewania budynków mieszkalnych w rejonach wiejskich
dr inż. Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska

11.35 Innowacyjne systemy grzewcze w obiektach inwentarskich i mieszkalnych gospodarstw producentów rolnych
Łukasz Sajewicz, Dyrektor ds Klientów Strategicznych, Viessmann Polska

11.55 Natura daje to co najlepsze – efektywność energetyczna w gospodarstwie rolnym
Adam Koniszewski, Dimplex Polska

12.15 Tani mikroklimat dla zdrowej, wydajnej i bezpiecznej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym
Ewa Bryś, Isover Polska

12.35 PRZERWA

12.55 Zużywanie energii na potrzeby własne i oszczędności na rachunku za energię – instalacje fotowoltaiczne w praktyce gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich
Michał Chaberski, Doradca Techniczny Solgen

13.15 Innowacja, ekonomika i walka z niską emisją – wykorzystanie energii słonecznej i prądu w hodowli bydła mlecznego na przykładzie gospodarstwa w Zutphen
Piotr Rudyszyn, Dyrektor Techniczny CTO

13.35 Budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i poszanowanie energii
Jaorsław Kotyza, Dyrektor Naukowy GLOBEnergia/Laboratorium OZE AGH w Miękini

13.55 Podsumowanie i zakończenie części konferencyjnej

14.30 Sesja ekspercko-wystawiennicza

Rynek grzewczy, izolacje i energia elektryczna

Działania organizacyjne i zarządcze sprzyjające adaptacji do zmian klimatu – PROW 2014-2020, Działanie: 8.2.13. M16 Współpraca

Partnerzy

Organizatorzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.