Powrót do portalu

„Dobre Praktyki w Dobrych Rękach”

28.02.2018

Konkurs

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do ściągnięcia TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 lutego 2018 r. włącznie, zgłoszenia nadesłane na adres redakcja@globenergia.pl po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z pełną treścią regulaminu konkursu, opublikowaną poniżej.

O konkursie

Celem konkursu jest zachęcenie, na podstawie wzorcowych referencji kolejnych inwestorów, do sięgania po podobne praktyki energooszczędne, a równocześnie wyłonienie najlepszych instalatorów oraz pomysłodawców inwestycji ekologicznych, energooszczędnych i zgodnych z ideą poszanowania energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem konkursu jest Redakcja GLOBEnergia, która rok w rok zaprasza wszystkie firmy instalacyjne systemów energooszczędnych opartych na OZE do wzięcia udziału w konkursie!

Zachęcamy do tworzenia referencji, by zachęcać nowych inwestorów do sięgania po rozwiązania energooszczędne. Razem budujmy rynek!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do ściągnięcia TUTAJ.

Konkurs rozpocznie się 5 stycznia 2018 r. i potrwa do 15 lutego 2018 r. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi podczas najbliższych Targów ENEX, które odbędą się w Kielcach w dniach 28 lutego-1 marca 2018 r.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, w którym zawarto wszystkie informacje dotyczące obowiązujących terminów, sposobu zgłoszeń itd.
Prezentujemy niektóre instalacje nagrodzone przez redakcję GLOBEnergia w poprzednich edycjach:

Co należy przygotować?

Opis zrealizowanej inwestycji (referencji) wraz ze zdjęciami jakości do druku.

Jakie należy wybrać referencje?
Wszystkie oparte o OZE jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika, turbiny wiatrowe itd.

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez wydawcę GLOBEnergia Sp. z o.o.
2. Konkurs rozpoczyna się 5 stycznia 2018 r. i potrwa do 15 lutego 2018 r.
3. Zgłoszenia nadesłane po 15 lutego 2018 r. nie będą brane pod uwagę.
4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi podczas najbliższych Targów ENEX, które odbędą się w Kielcach w dniach 28 lutego–1 marca 2018.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas gali rozstrzygającej konkurs, która odbędzie się 28 lutego 2017 r. w Kielcach. Nieodebrana nagroda przepada.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł i poszanowania energii.
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie – instalatorzy, inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni.
10. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go wraz ze  zdjęciami w jakości do druku (300 DPI) na adres redakcja@globenergia.pl. Za przesłanie dodatkowego tekstu merytorycznego w liczbie nie przekraczającej 5 tys. znaków wraz ze spacjami organizator przewiduje dodatkowe punkty.
11. Nadesłanie do redakcji formularza/tekstu/zdjęć oznacza nieodwołalną zgodę na jego publikację.
12. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych informacji do swej pracy redakcyjnej oraz do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia wydawniczego.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty przysłanych tekstów, prawo do skracania, redagowania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
14. Autor nadsyłający tekst odpowiada prawnie za naruszenie praw autorskich innej osoby.
15. Wypełniając i przesyłając formularz oświadcza się i potwierdza, że:
a. dane rejestrowe, dane kontaktowe oraz treść i materiały są prawdziwe i nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich,
b. pozostaje się uprawnionym do dysponowania przekazywanymi materiałami oraz do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.
16. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 kompletne specyfikacje inwestycji.
17. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku:
a. niskiej jakości merytorycznej lub językowej,
b. wykrycia plagiatu.
18. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem.
19. Oceniane będą wyłącznie kompletne prace spełniające następujące wymagania edytorskie:
• tekst podpisany Imieniem i Nazwiskiem (Firma),
• tekst do 5 tys. znaków ze spacjami,
• czcionka Arial 11,
• interlinia 1.
20. Redakcja przewiduje dla laureatów konkursu dyplomy i wyróżnienia.
21. Redakcja może wykluczyć z konkursu uczestnika w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
22. Decyzje organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
23. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
24. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres redakcji.
25. Redakcja rozpatrzy reklamację w ciągu 20 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

Laureaci konkursu - 2017

Dziękujemy za udział w konkursie DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH edycja 2017 i gratulujemy laureatom!

Gala wręczenia nagród w konkursie DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH odbyła się podczas X Ogólnopolskiego Forum Pomp Ciepła w trakcie targów ENEX w Kielcach.

Miło nad poinformować, że laureatami konkursu zostały firmy:

  • Derkon Systemy Instalacyjne, Konrad Derlatka, Wrocław
  • INSIDE Systemy Grzewcze i Sanitarne Piotr Kramer, Poznań
  • WARM SERWIS Michał Niedźwiadek, Michał Niedźwiadek,  Wejcherowo
Specjalnym wyróżnieniem został nagrodzony Pan Bartłomiej Zubek z Tatrzańskiego Parku Narodowego jako świadomy Inwestor.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a nagrodzonym firmom gratulujemy i życzymy kolejnych, godnych uwagi inwestycji.

Laureaci konkursu - 2016

Dziękujemy za udział w konkursie DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH edycja 2016 i gratulujemy laureatom!

Gala wręczenia nagród w konkursie DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH odbyła się podczas IX Ogólnopolskiego Forum Pomp Ciepła w trakcie targów ENEX w Kielcach.

Miło nad poinformować, że laureatami konkursu zostały firmy:

– 2 SUN Sp. z o.o. Sp. k. Adam Łajkowski, Gdańsk

– ZIS-TECH, Grzegorz Owca, Rudawa (Kraków)

– 4 ENERGY TOMIKA, Tomasz Nowak, Pabianice

– ECOKomfort Krzysztof Mrowiński, Lisków (Kalisz/Łódź)

– IGNACZAK TECHNIKA GRZEWCZA, Krzysztof Ignaczak, Słupsk

– INSTALEX JURASZEK ALEKSANDER, Aleksander Juraszek, Żywiec

dobre_praktyki_2016

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Zubilewicz (dziennikarz telewizyjny), Anna Będkowska (redaktor prowadzący GLOBEnergia), Aleksander Juraszek (INSTALEX), Krzysztof Ignaczak (Ignaczak Technika Grzewcza), Tomasz Nowak (4 Energy Tomika), Krzysztof Mrowiński (ECOKomfort Krzysztof Mrowiński).
Dziękujemy również wszystkich firmom, które zgłosiły do nas swoje realizacje i już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu!


Ponadto, za działalność wykonawczą w branży pomp ciepła wyróżnione zostały firmy:

– NORTON Sp. z o.o. Beata Kołodziej, Bytom

– SANITO Sp. z o.o. Piotr Jacewicz, Warszawa

– Pompy Ciepła Podhale, Tomasz Jordan, Nowy Targ

– INSIDE Systemy Grzewcze i Sanitarne Piotr Kramer, Poznań

– Derkon Systemy Instalacyjne, Konrad Derlatka, Wrocław

dobre_praktyki_laureaci_2016

Od lewej na dole: Anna Będkowska, (redaktor prowadzący GLOBEnergia), Beata Kołodziej (NORTON Sp. z o.o), Piotr Jacewicz (SANITO Sp. z o.o.), Tomasz Jordan (Pompy Ciepła Podhale), Piotr Kramer ( INSIDE Systemy Grzewcze i Sanitarne), Konrad Derlatka (DERKON, Systemy Instalacyjne), Grzegorz Burek (redaktor naczelny GLOBEnergia)

Laureaci konkursu - 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu w 2015 roku!

Wśród licznie nadsyłanych instalacji, wyróżnionych zostało 6 firm, których realizacje zasługują za szczególną uwagę:
  • LEVADA Sp. z o.o.
  • Kraktherm Sp. z o.o.
  • ECOKONTROL
  • Pompy Ciepła Podhale sp. z o.o.
  • Argus Sp. z o.o
  • DERKON SYSTEMY INSTALACYJNE

Specjalnym wyróżnieniem został nagrodzony Pan Krzysztof Jachym, zastępca dyrektora 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a nagrodzonym firmom gratulujemy i życzymy kolejnych, godnych uwagi inwestycji.

Organizator

Patronat

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.