IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+

1 marca 2018 r., Kielce

IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+

Forum Fotowoltaiczne Solar+ to ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV. Co roku podczas targów ENEX Nowa Energia, Redakcja GLOBEnergia wraz z targami Kielce organizuje wydarzenie dla przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów, władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat rozwiązań OZE oraz spotkania z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z branży słonecznej.

IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+ odbędzie się 1 marca 2018 w Kielcach.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: marketing@globenergia.pl

Poruszana tematyka

 • Przegląd rynku TOP50 GLOBEnergia.
 • Rynek fotowoltaiczny w Polsce raport SBF Polska PV.
 • System aukcyjny – szanse i zagrożenia dla rozwoju farm PV w Polsce.
 • Zastosowanie falowników szeregowych w inwestycjach.
 • Instalacje PV z zerowym eksportem mocy.
 • Rozliczenie prosumentów w systemie opustów – praktyka branżowa.
 • Odbiór instalacji fotowoltaicznej – wymagania.
 • Fotowoltaika – zagadnienia instalacyjne.
 • Nowości w zakresie modułów PV.
 • Systemy magazynowania energii.
 • Fotowoltaika – aspekty ryzyka i ubezpieczenia.
  Klastry energii.

Fotorelacja z poprzedniej edycji

Partnerzy Forów Pomp Ciepła oraz Solar+ 2017:

Forum Solar+ towarzyszyło Studio TV „Dialog Energetyczny”, gdzie przeprowadzono wiele ciekawych rozmów:

Organizator IX Forum Solar+

Współorganizatorzy

Patronat merytoryczny

Partnerzy GLOBEnergia