IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+

1 marca 2018 r.

IX Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii SOLAR+

Forum Fotowoltaiczne Solar+ to ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV. Co roku podczas targów ENEX Nowa Energia, Redakcja GLOBEnergia wraz z targami Kielce organizuje wydarzenie dla przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, inwestorów, władz samorządowych oraz pasjonatów energetyki słonecznej. Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat rozwiązań OZE oraz spotkania z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z branży słonecznej.

Fotorelacja z poprzedniej edycji

Organizator VIII Forum Solar+

Współorganizatorzy

Patronat merytoryczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy GLOBEnergia: