V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

11 - 13 październik 2016 - Mszczonów

Dziękujemy za udział w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym!

Zdjęcie grupowe podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

 

Uczestnicy V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Mszczonów 2016

 


– SESJA POSTEROWA – informacje

– SESJE TECHNICZNE – informacje dla autorów

– SESJE TECHNICZNE – informacje dla prowadzących


Szanowni Państwo – Uczestnicy V OKG,

Podczas V. Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego – 13.10.br. (godz. 11.15-12.15) planowana jest sesja „Kierunki badań i zagospodarowania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy „ (m.in. w świetle EGC 2016).

Podczas tej sesji będzie m.in. możliwość przedstawienia kilku krótkich informacji przez uczestników Kongresu o prowadzonych i planowanych badaniach, projektach, propozycjach w zakresie badań, itp.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do organizatorów jeszcze przed Kongresem lub podczas rejestracji na Kongres:

j.lis@globenergia.pl
bkepinska@interia.pl

Spotkajmy się w Mszczonowie!

Organizatorzy V OKG


Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–13 października 2016 r. w Mszczonowie.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Spotkajmy się w Mszczonowie!


POBIERZ KOMUNIKAT

POBIERZ WZÓR TŁA PREZENTACJI


CZAS: 11-13 października 2016 r.

MIEJSCE: Mszczonów, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a

Program

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 11 – 13.10.2016 r., Mszczonów

PROGRAM przewidywany (szczegóły w przygotowaniu, możliwe uzupełnienia i korekty)

POBIERZ AKTUALNY PROGRAM TUTAJ

10 października 2016

 

16.00 – 18.00

 

Rejestracja uczestników (18.00 – 20.00 – dyżur telefoniczny).

 11 października 2016

08.00 – 10.30

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.

10.30 – 11.00

Otwarcie V. Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Przywitanie przez gospodarzy Mszczonowa i organizatorów. Wystąpienia przedstawicieli Patronów Honorowych i gości. Sala PSG

11.00 – 13.15

Sesja inauguracyjna „Geotermia w Polsce w perspektywie krajowej i unijnej”

–  Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy – Beata Kępińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Insytut Gospodarski Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,

–  Rozwój geotermii w Polsce z perspektywy Ministerstwa Środowiska  – M. Mazurowski, Zz-ca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,

–  Rozwój geotermii w Polsce z perspektywy Ministerstwa Energii – M. Radziszewski, Naczelnik Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii; A. Przesmycka, Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii,

–  Finansowanie geotermii w Polsce ze środków krajowych i unijnych – dr hab. inż. Roman Wójcik, z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

–  Finansowanie zadań z zakresu energii geotermalnej ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz działania promocyjne dotyczące rozwoju jej pozyskiwania – B. C. Dzierżek, z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

– Finansowanie zadań z zakresu OZE ze środków WFOŚiGW w Warszawie – A. Daniluk, z-ca Prezesa  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

–  Rola nauki w rozwoju geotermii w Polsce – W. Górecki, AGH WGGiOŚ KSE, Członek Honorowy PSG.

Sala PSG

13.15 – 14.00

Sesja specjalna – przykład dobrych praktyk w geotermii: Rynek energii geotermalnej w Niemczech – przykład pomyślnego rozwoju – G. Dilger, Niemiecka Asocjacja Geotermalna (Geothemal energy market in Germany – an example of successful development – G. Dilger, German Geothermal Association) – referat tłumaczony na język polski.

Sala PSG

14.00 – 15.00

Wspólne zdjęcie. Obiad.

15.00 – 17.00

Sesja panelowa  z udziałem przedsiębiorców z branży geotermalnej (Konwent Geotermii Polskich): Uczestnicy: A. Głuchowska-Mastyk (Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.), A. Karska (Geotermia Poddębice Sp. z o.o.), M. Balcer (Geotermia Mazowiecka S.A.), A. Biedulski (G-Term Energy Geotermia Stargard), P. Długosz (Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.), W. Ignacok (PEC Geotermia Podhalańska S.A.), S. Jarecki (Geotermia Konin Sp. z o.o.), J. Kurpik Geotermia Uniejów Sp. z o.o. im. S. Olasa i in.

Sala PSG

17.00 – 17.20

Przerwa na kawę.

17.20 – 18.00

Przerwa techniczna.

18.00 – 19.00

Sesja okolicznościowa: przywitanie gości, wręczenie Medali Honorowych PSG im. Erazma Syksta, referat z okazji 10-lecia PSG, wystąpienia gości.

Sala PSG

19.00 – 24.00

Uroczysta kolacja Kongresowa.

Sala restauracji Hotelu Panorama

12 października 2016

08.30 – 09.50 Sesje techniczne

Warsztaty  “Knowledge Inventory for Hydrogeology Research” (Kindra), 1

Sala PSG

Potencjał i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce, 1

Sala Cieplice

Badania wód i systemów geotermalnych, 1

 Sala Gejzer

– Ramowa Dyrektywa Wodna – rola krajów członkowskich UE  w  osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu oraz potencjału wód –  B. Tomaszewska (POZE IGSMiE PAN)

– Projekt Kindra. Dostępność informacji o wodach podziemnych  w Polsce na tle innych krajów europejskich – B. Tomaszewska (POZE IGSMiE PAN), M. Dendys (POZE IGSMiE PAN)

– Modelowanie numeryczne jako narzędzie badań hydrogeologicznych i geotermalnych – M. Dendys (POZE IGSMiE PAN)

– Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczne – K. Korzec*, E. Kmiecik*, A. Mika*, B. Tomaszewska**, K. Wątor* (*AGH WGGiOŚ KHiG, ** AGH WGGiOŚ KSE)

– Prace Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie rozpoznawania i dokumentowania wód termalnych (geotermalnych) w Polsce – J. Chowaniec (PIG-PIB)

– Wody geotermalne rejonu Kazimierzy Wielkiej i możliwości ich zagospodarowania – B. Wiktorowicz (PIG-PIB)

– Występowanie wód termalnych w rejonie aglomeracji warszawskiej wraz ze wstępną oceną możliwości ich zagospodarowania – M. Socha, J. Sokołowski, A. Felter, J. Stożek (PIG-PIB)

– Międzynarodowa klasyfikacja zasobów geotermalnych (UNFC-2009) na tle polskich zasad klasyfikacji i metodyki szacowania zasobów geotermalnych – M. Hajto (AGH WGGiOŚ KSE)

– Właściwości biochemiczne wód geotermalnych rozpoznanych w Polsce określające sposób ich wykorzystania do celów leczniczych lub rekreacji –  T. Latour, M. Drobnik (NIZP-PZH)

– Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w wodach termalnych: występowanie, pochodzenie, znaczenie i perspektywy badań w Polsce – A. Porowski (ING PAN), D. Kaczor-Kurzawa (PIG-PIB)

– Ocena zmienności parametrów  geotermicznych ośrodka geologicznego na podstawie wyników badań geofizycznych – M. Stefaniuk, T. Maćkowski, A. Zając (AGH WGGiOŚ KSE)

– Kartowanie warstw wodonośnych na podstawie danych sejsmicznych w zagadnieniach geotermalnych – T. Maćkowski, A. Sowiżdżał, A. Wachowicz-Pyzik (AGH WGGiOŚ KSE)

09.50 – 10.10 Przerwa na kawę.
10.10 – 10.50 Otwarcie sesji posterowej. Sala PSG
10.50 – 12.30 Sesja prezentująca prace i doświadczenia firm i przedsiębiorstw z branży geotermalnej zaangażowanych w Kongres:

– Doświadczenia i możliwości PGNiG SA w zakresie geotermii  – A. Maksym (PGNiG SA),

– Badania geotermalne w obszarze stanu Gujarat (Indie) z wykorzystaniem metody magneto tellurycznej – A. Sircar***, M. Stefaniuk**, G. Lewiński*, A. Kret*, A. Cygal** (*PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o., **AGH WGGiOŚ KSE, ***PDPU),

– Elektrociepłownie i ciepłownie geotermalne – zasady projektowania – M. Andrzejczuk, M. Skórka (Energoprojekt Warszawa),

– Zastosowania systemu TERMOTECH w instalacjach wody geotermalnej – D. Wilisowski (Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.),

– Możliwości wykorzystania wód termalnych o niskim potencjale temperaturowym w technologii zbiorników lodu i wysokotemperaturowych pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia budynków – A. Karczmarczyk (PM OZE Działu Projektów Inwestycyjnych, Viessmann Sp. z o.o).

Sala PSG

12.30 – 13.30 Obiad.
13.30 – 15.00 Sesja panelowa „Pompy ciepła w geotermii”. Paneliści: P. Lachman (prezes PORT PC), A. Karczmarczyk (Viessmann, PORT PC), L. Pająk (IGSMiE PAN), L. Wojtan (Friotherm), G. Ryżyński (PIG-PIB), W. Kozdrój (PIG-PIB).

Sala PSG

15.00 – 15.20 Przerwa na kawę.
15.20 – 17.00 Sesje techniczne

Warsztaty  “Knowledge Inventory for Hydrogeology Research” (Kindra), 2

Badania wód i systemów geotermalnych cz. 2

Sala PSG

Potencjał i możliwości zagospodarowania wód  i energii geotermalnej w Polsce, 2

Sala Cieplice

Płytka geotermia,

pompy ciepła

Sala Gejzer

 – Wstępne wyniki badań w kierunku uzyskania koncentratu na bazie wybranych wód zmineralizowanych – B. Tomaszewska*, M. Bodzek**, W. Bujakowski***, M. Tyszer* (*AGH WGGiOŚ KSE, **PŚ WIŚiE, ***POZE IGSMiE PAN)

– Innowacyjne badania nad wykorzystaniem swoistych cech wód termalnych Mszczonowa w produkcji wód mineralnych – B. Tomaszewska*, W. Bujakowski**, M. Tyszer* (*AGH WGGiOŚ KSE, **POZE IGSMiE PAN)

 – Rozproszone źródła energii dla lokalnej/regionalnej niezależności energetycznej w perspektywie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – J. Bocian (POLBIO)

– Możliwości balneologicznego zagospodarowania termalnych wód Trzebnicy – B. Kiełczawa (PW WGGiG)

– Wyniki badań rozpoznawczych możliwości występowania wód termalnych w rejonie m. Celejów – W. Pratkowski*, H. Biernat**, B. Noga*** (*Termy Celejów Sp. z o.o., **PG POLGEOL S.A., ***UTH IMSiE)

– Geotermalny system wspomagania zasilania w ciepło  obiektu SOLPARKU w miejscowości Kleszczów – M. Janowski*, P. Kolasa** (*AGH WGGiOŚ KSE, **LIBRE Fundation)

– Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie gminy Kęty – B. Czechowska*, A. Barbacki** ( *AGH WGGiIŚ KKiOŚ, **POZE IGSMiE PAN)

 – Zasoby, energia i ich kwalifikacja; magazynowanie ciepła – P. Kubski (em. Politechnika Gdańska)

– Mapy potencjału płytkiej geotermii: cele opracowania, typy i przykłady z Polski i Europy –  W. Kozdrój (PIG-PIB)

– Podejście metodologiczne do analizy niskotemperaturowego potencjału energetycznego obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego – G. Lemoine (specjalista ds. termogeologii)

– Planowanie lokalizacji i optymalizacja wydajności instalacji gruntowych pomp ciepła w obiegu zamkniętym za pomocą map geotermicznych. Wyniki projektu „TransGeoTherm” – M. Kłonowski, W.Kozdrój (PIG-PIB)

– Zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła dużej mocy do zwiększenia pozyskiwania ciepła z zasobów geotermalnych na przykładzie instalacji z Basenu Paryskiego – L. Wojtan (Friotherm AG)

Uwarunkowania socjologiczno-ekonomiczne  wykorzystania wód i energii geotermalnej

Sala PSG

– Zmiany cen energii cieplnej pochodzącej z geotermii w odniesieniu do innych nośników ciepła sieciowego w latach 2007-2016 – W. Bujakowski, L. Pająk (POZE, IGSMiE PAN)

– Opinia społeczna o wykorzystaniu wód geotermalnych  na przykładzie mieszkańców gminy i odwiedzających w Uzdrowisku Uniejów – K. Smętkiewicz (UM Uniejów)

– Geotermalne źródło lokalnego rozwoju – wgląd do lokalnej gospodarki opartej o zasoby geotermalne – K. Kurek (PR KE)

17.15 – 18.45 Sesja terenowa „Geotermia w Mszczonowie”*

Prowadzenie: M. Balcer, W. Bujakowski

* Sesja dla zainteresowanych osób,  dla pozostałych uczestników: możliwość relaksu w „Termach Mszczonów”  zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu, 10 i 11.10.2016 r.)

17.15 Odjazd autokaru sprzed Hotelu „Panorama”.
17.15 – 18.45 Wizyty w obiektach geotermalnych w Mszczonowie.
19.30 – 24.00 Kolacja biesiadna w Chacie góralskiej (obok Hotelu „Panorama”).

13 października 2016

9.00 – 10.40 Sesje techniczne

Eksploatacja i zagospodarowanie wód i energii geotermalnej

Sala PSG

Geotermalne siłownie binarne – warunki, perspektywy w Polsce

Sala Cieplice

– W trosce o środowisko – działalność i plany rozwoju PEC Geotermia Podhalańska SA w latach 2013-2016 – W. Wartak (PEC Geotermia Podhalańska S.A.)

– Monitorowanie korozji w celu zarządzania ryzykiem w ciepłowni geotermalnej – J. Banaś*,  B. Mazurkiewicz*, W. Solarski*, M. Lewandowska**, A. Roguska**, M. Andrzejczuk**, E. Ura-Bińczyk**,  W. Kaca***, P. Żarnowiec***, M. Balcer****, S. Kulik***** (*AGH KCiKM WO, **ZPM WIM PW, ***IB UJK w Kielcach, ****Geotermia Mazowiecka S.A., *****Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.)

– Instalacja do usuwania siarkowodoru i radonu 222 z wód geotermalnych – J. Banaś*,  B. Mazurkiewicz*, W. Solarski*,  K. Tadajewski** (*AGH KCiKM WO, **Pałac na Wodzie)

– Analiza pracy elektrociepłowni geotermalnej z obiegiem ORC – S. Wiśniewski (KTC ZUT)

– Potencjał geotermalny zbiorników mezozoicznych Niżu Polskiego do produkcji energii elektrycznej – A. Sowizdżał (AGH WGGiOŚ KSE)

– Analiza porównawcza zastosowania czynników R227ea i R1234ze jako płynów roboczych  w elektrowni geotermalnej typu ORC – A. Borsukiewicz-Gozdur, S. Wiśniewski (ZUT WIMiM)

– Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze województwa małopolskiego do produkcji energii elektrycznej – M. Kaczmarczyk (AGH WGGiOŚ KSE)

– Wykorzystanie okresowych nadwyżek mocy cieplnej w ciepłowniach geotermalnych do produkcji energii elektrycznej – propozycja dla Podhala – M. Miecznik (POZE IGSMiE PAN)

– Analiza możliwości technicznych wykorzystania energii wód geotermalnych do produkcji energii elektrycznej dla otworu Bańska PGP-3 –  B. Tomczyk (AGH WGGiOŚ)

10.40 – 11.00 Przerwa na kawę.
11.00 – 11.30 Wystąpienie dot. potencjału OZE i geotermii w Województwie Mazowieckim.

Sala PSG

11.30 – 13.0Sesja  „Badania, projekty i technologie geotermalne w świetle Europejskiego Kongresu Geotermalnego 2016 – wnioski dla Polski”

– Geotermalne badania, prace B+R+I w programie Europejskiego Kongresu geotermalnego (EGC 2016) – B. Kępińska (IGSMiE PAN, PSG), A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE, PSG), M. hajto (AGH WGGiOŚ KSE, PSG)panelowa „Kierunki badań i zagospodarowania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy” (m.in. w świetle EGC 2016),

– Niektóre realizowane i planowane projekty geotermalne w Polsce – informacje ze strony zainteresowanych osób i instytucji,

– Dyskusja – kierunki dalszych badań, parc B+R+I i technologii dla rozwoju geotermii w Polsce.

Sala PSG

13.00 – 13.20 Środowisko geotermalne w Polsce: współpraca, integracja, propozycje działań. Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu i członków PSG.

Sala PSG

13.20 – 13.45 Sesja podsumowująca Kongres: dyskusja końcowa, przedstawienie wniosków.

Zakończenie V. Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.

Sala PSG

13.45– 14.30 Obiad. Wyjazd uczestników.

 

Uwaga:  ze względu na niewielką ilość zgłoszeń na Sesję wyjazdową planowaną na 14 października 2016 r. Organizatorzy podjęli decyzję o jej odwołaniu. Przepraszamy osoby, które wyraziły zainteresowanie tą Sesją.

Sesja posterowa

Przestrzenna zmienność termperatury i innych właściwości fizykochemicznych wody mierzonych w otworach geologicznych jako efekt heterogeniczności podłoża skalnego –M. Kłonowski, D. Russ, K. Zawistowski 
Przydatność hydrogeologiczna Pojezierza Kaszubskiego do inwestycji typu LT-ATES – G. Lemoine
Propozycja ubezpieczeń przedsięwzięć geotermalnych w Polsce wykorzystująca doświadczenia krajów europejskich – A. Kasztelewicz
Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynuujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymi – J. Jasnos, B. Papiernik, M. Hajto            
Polskie doświadczenia w poszukiwaniach geotermicznych w Nigerii – Ewa Kurowska
GeoPLASMA – CE: nowy projekt międzynarodowy w celu wsparcia rozwoju płytkiej geotermii w Polsce i Europie Środkowej – W. Kozdrój, M. Ziółkowska-Kozdrój, M. Hajto
Obszar zastosowań jednoobiegowej podkrytycznej siłowni ORC w elektrowni zasilanej wodą geotermalną z jednego i dwóch źródeł ciepła – T. Kujawa, W. Nowak
Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – Miasto Poddębice. Projekt EOG – B. Kępińska, L. Pająk, W. Bujakowski, A. Kasztelewicz, M. Hajto, A. Sowiżdżał, A. Karska, A. Peraj, B. Petursson, H. Tulinius, O. Einarsson, J. Gudmundsson
Charakterystyka nowo rozpoznanego złoża wód termalnych w Karpnikach na tle warunków geotermicznych Kotliny Jeleniogórskiej – E. Liber–Makowska
Hydrogeotermalne atrakcje Małopolski – Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski, Grażyna Gorczyca – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki
Rozważania nad możliwościami efektywnego zarządzania energią na przykładzie gminy Rozprza: geotermia niskotemperaturowa jako źródło ciepła i chłodu – A. Szulc, E. Podlewska, B. Tomaszewska
Doświadczenia Islandii w zakresie wykorzystania niskotemperaturowych zasobów energii geotermalnej. Ocena możliwości implementacji w warunkach polskich – A. Drabik, A. Sowiżdżał, B. Tomaszewska
Geothermics of the Benue Trough, Nigeria – tentative results of Ahmadu Bello University (Nigeria) and University of Silesia (Poland) joint research – Aruwa James Bako, Ewa Kurowska, Krzysztof Schoeneich, Solomon Ayo Alagbe, Enoch Ikpokonte
Wpływ temperatury górnego źródła ciepła na sezonową efektywność geotermalnych pomp ciepła – Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Jarosław Kotyza, Daniel Malik
Działalność edukacyjna i badawcza w zakresie pomp ciepła prowadzona w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini – Wojciech Górecki, Jarosław Kotyza, Anna Sowiżdżał, Elżbieta Hałaj, Wojciech Luboń, Grzegorz Pełka, Dominika Woś, Paweł Jastrzębski, Daniel Malik
Sposoby i cele wyznaczania efektywności energetycznej otworowych wymienników ciepła – Tomasz Śliwa, Rafał Wiśniowski, Aneta Sapińska-Śliwa, Andrzej Gonet, Daniel Skowroński
Wstępne wyniki oceny współczynnika przewodności cieplnej skał klastycznych na podstawie składu mineralnego – A. Przelaskowska, I. Gąsior, K. Drabik

* Wymiary posteru: Patrz: Sesja posterowa –  informacje

Autorzy posterów proszeni są o ich umieszczenie na tablicach obok sali konferencyjnych do godz. 13.45  w pierwszym dniu Kongresu (11.10.2016 r.).

Komitety

Komitet Honorowy:

 • Mgr inż. Józef Grzegorz Kurek – Burmistrz Mszczonowa,
 • Dr hab. Andrzej Gąsiewicz, Prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Prof. dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Członek Honorowy PSG,
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, Prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec, Prof. PIG-PIB – Oddział Karpacki PIG-PIB,
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Stachel –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Banaś – AGH Wydział Odlewnictwa,
 • Dr Janusz Wrona – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Departament Rybołówstwa,
 • Dr Teresa Latour – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
 • Mgr inż. Bogusław Szemioth – Konsul Honorowy Islandii w Warszawie.

Komitet Naukowy:

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • Mgr inż. Barbara Czerwińska – Geofizyka Kraków  SA, PSG,
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych,
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, Prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • Dr inż. Wiesław Kozdrój – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • Dr hab. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Dr inż. Piotr Kubski – Politechnika Gdańska,
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG,
 • Dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej,
 • Dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Radom,
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Dr hab. Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN,
 • Dr Lesław Skrzypczyk – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i  Geoinżynierii,
 • Dr Karolina Smętkiewicz – Urząd Miasta i Gminy Uniejów,
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • Dr inż. Beata Wiktorowicz – Oddział Świętokrzyski PIG-PIB.

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr inż. Marek Balcer –  Geotermia Mazowiecka S.A., PSG,
 • Mgr Jadwiga Barbulant – Urząd Miasta i Gminy Mszczonów,
 • Mgr inż. Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG,
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr inż. Michał Kaczmarczyk – GLOBEnergia, AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG,
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, Prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG,
 • Mgr inż. Stanisław Kulik – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., PSG,
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG.

Miejsce Obrad

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Mszczonowie. Miasto znane jest zarówno z prężnej działalności gospodarczej, jak z faktu, że od kilkunastu lat stosowane są wszechstronnie wody geotermalne: do celów grzewczych, pitnych, a następnie także do rekreacji. Jest to bardzo udany przykład wszechstronnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej w szerokim zakresie temperatur i do różnych celów.

W rejonie Niżu Polskiego, gdzie odbędzie się V OKG, także dwie inne miejscowości posiadają geotermalne sieci grzewcze, ośrodki rekreacyjne i lecznicze. Są też takie, gdzie projekty w tym zakresie są w różnych etapach zaawansowania. Niektóre z nich znajdą się w programie wyjazdowej sesji technicznej.

Materiały konferencyjne

Uczestnicy Kongresu otrzymają egzemplarze recenzowanego czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” zawierające referaty autorów zainteresowanych publikacją, a także abstrakty pozostałych tematów zgłoszonych na Kongres w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym. TPGGiZR jest notowana na Liście czasopism MNiSW (6 pkt/artykuł).

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 11–13.10.2016, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 11.10.2016 do obiadu 13.10.2016 r.

Opłata nie obejmuje noclegów oraz pokongresowej sesji wyjazdowej.

 • Uczestnicy: 1200 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Studenci i doktoranci: 549,00 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji. Hotel Panorama zapewnia rabaty na hasło KONGRES, nocleg po rabacie ze śniadaniem

 • POKOJE DWUOSOBOWE dla 1 osoby 197 PLN
 • POKOJE DWUOSOBOWE (hotel i chata) 244 PLN
 • POKOJE TRZYOSOBOWE (hotel i chata) 327 PLN

Rezerwacje tel. +48 (46) 857 60 60, e-mail: recepcja@hpm.com.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Inne możliwości zakwaterowania w Mszczonowie lub okolicach:

 • Artis Loft Hotel
  Radziejowice-Parcel
  ul. Boczna 18

  96-325 Radziejowice
  tel: (22) 256 97 56
  kom: +48 504 991 148
  adres e-mail: hotel@artis-loft.pl
  strona www: artis-loft.pl

 • Hotel Afrodyta Business & SPA
  ul. Letniskowa 4a
  Tartak Brzózki
  96-325 Radziejowice
  tel: (46) 85 77 405
  kom: +48 603 773 010
  adres e-mail: biuro@afrodytaspa.pl
  strona www: afrodytaspa.pl
 • Gościniec Kuklówka
  ul. Grodziska 5
  96-325 Radziejowice
  tel: (46) 857 75 94/ (46) 857 77 27
  adres e-mail: gosciniec@kuklowka.pl
  strona www: kuklowka.pl
 • „Dom Gościnny”
  ul. Główna 10
  96-325 Radziejowice
  tel: (46) 857 72 71
  kom: +48 608 512 659
  adres e-mail: domgoscinny@wp.pl
  strona www: domgoscinny.pl

Sesja posterowa – informacje

Szanowni Autorzy,


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. SESJI POSTEROWEJ DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za zgłoszenie referatów na V OKG jako postery. Będą one wystawione podczas całego Kongresu w dniach 11–13 października 2016 r.

Ich krótka prezentacja dla wszystkich uczestników Kongresu jest planowana na 12 października (godz. 10.00–10.30) – prosimy Autorów posterów o przedstawienie w tym czasie krótkich informacji ustnych o ich treści (1–2 min.) i obecność przy swoich posterach.

Autorzy proszeni są także o obecność przy posterach podczas przerw w trakcie Kongresu, aby umożliwić bezpośrednie rozmowy i dyskusje z zainteresowanymi osobami.

Abstrakty i artykuły dotyczące tematyki prezentowanej na posterach będą opublikowane w dwóch tomach półrocznika „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” (2016).

Montaż posterów:

Postery powinny być umieszczone w pierwszym dniu Kongresu (11.10 br.) najpóźniej do przerwy obiadowej na przygotowanych ściankach we wskazanej przez organizatorów sali,
a usunięte w ostatnim dniu Kongresu (13.10 br.).

Miejsce umieszczenia każdego posteru na ściance będzie oznaczone numerem, który odpowiada jego numerowi w programie V OKG.

Organizatorzy przygotują materiał niezbędny do montażu posterów.

Wymiary posteru (maksymalne):

Szerokość –  70 cm

Wysokość – 100 cm

Minimalna wielkość czcionki:

20 font (tekst powinien być czytelny z odległości 1 m)

Znak graficzny Kongresu:

Prosimy Autorów o umieszczenie na posterze znaku graficznego Kongresu (do pobrania tutaj)

Dalsze informacje:

Sekretariat V OKG:

E-mail: j.lis@globenergia.pl, m.kaczmarczyk@globenergia.pl

Telefon: +48 606 367 564

 

Sesje techniczne - wskazówki dla Autorów

Szanowni Autorzy,


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. SESJI TECHNICZNYCH DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za zgłoszenie referatów, które będą przedstawione podczas sesji technicznych V OKG (program Kongresu: tutaj). Abstrakty i artykuły dotyczące tematyki prezentowanej podczas sesji technicznych będą opublikowane w dwóch tomach półrocznika  „Technika Poszukiwań  Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” (2016), a następnie  przekazane Autorom i Uczestnikom Kongresu.

Autorów referatów prosimy o uwzględnienie poniższych wskazówek dotyczących czasu trwania i formy przygotowania prezentacji na sesje techniczne Kongresu.

Czas prezentacji:

Maksymalny czas trwania każdej z prezentacji wynosi 20 minut, w tym:

– 1   min. – przedstawienie Autora/ów przez prowadzących sesję,

– 15 min. –  przedstawienie referatu przez Autora,

– 4   min. –  pytania, dyskusja.

Prosimy Autorów i prowadzących sesje o przestrzeganie czasu trwania prezentacji tak, aby wszystkie referaty podczas równoległych sesji rozpoczynały się i kończyły jednocześnie.

Wymagania techniczne:

Format prezentacji:

Format PowerPoint (+ wersja 1995 – 2010)

Układ tekstu:

– maksymalnie 6 – 8 słów w wierszu

– maksymalnie 6 – 8  wierszy w jednym slajdzie

– preferowany układ poziomy tekstów

Wzorzec slajdów: Prosimy Autorów o korzystanie z wzorca slajdów (do pobrania tutaj)

Dostarczenie prezentacji do Organizatorów:

Prosimy o przesłanie e-mailem prezentacji jako ppt lub pptx i jako pdf na adres Organizatorów Kongresu:

j.lis@globenergia.pl, m.kaczmarczyk@globenergia.pl

do 7 października włącznie.

W wyjątkowych przypadkach prosimy o ich przekazanie Organizatorom podczas bezpośredniej rejestracji na Kongres.

Prosimy Autorów o przywiezienie ze sobą zapasowej / rezerwowej kopii prezentacji.

Podczas Kongresu będzie możliwość wymiany wcześniej przesłanej prezentacji na nowszą wersję – w takim przypadku Autorzy są proszeni o kontakt z Organizatorami lub z prowadzącym najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem sesji podczas której będzie przedstawiana taka prezentacja.

Dalsze informacje:

Sekretariat V OKG:

E-mail: j.lis@globenergia.pl, m.kaczmarczyk@globenergia.pl.

Telefon: +48 606 367 564

 

Sesje techniczne - wskazówki dla Prowadzących

Szanowni Państwo


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. PROWADZENIA SESJI TECHNICZNYCH DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do prowadzenia sesji technicznych podczas V OKG

(program Kongresu znajduje się powyżej).

Prosimy Państwa o następujące czynności:

– wcześniejsze zapoznanie się z programem prowadzonej sesji,

– przyjście 10 minut wcześniej do sali, gdzie odbywać się będzie prowadzona  przez Państwa
sesja techniczna,

– upewnienie się, czy wszyscy referenci są obecni w sali konferencyjnej,

– upewnienie się, czy wszystkie prezentacje są umieszczone na komputerze / laptopie
(pomoc w obsłudze technicznej urządzeń będzie zapewniona ze strony Organizatorów),

– przedstawienie referentów przed każdą prezentacją,

– moderowanie pytań i dyskusji po zakończeniu prezentacji (w razie potrzeby inicjowanie
dyskusji),

– kontrolowanie czasu trwania poszczególnych prezentacji.

Czas prezentacji podczas sesji technicznych:

Maksymalny czas trwania każdej z prezentacji wynosi 20 minut, w tym:

– 1   min. – przedstawienie Autora/ów przez Prowadzących sesję,

– 15 min. –  przedstawienie referatu przez Autora,

– 4   min. –  pytania, dyskusja (moderowane przez Prowadzących sesję).

Prosimy Prowadzących sesje o przestrzeganie czasu trwania poszczególnych prezentacji tak, aby wszystkie referaty podczas równoległych sesji rozpoczynały się i kończyły jednocześnie.

(Szczegółowe wskazówki dla referentów są podane na stronie Kongresu. Były też przesłane do wszystkich Autorów).

Dalsze informacje:

W przypadku potrzeby dalszych informacji, prosimy o kontakt z Sekretariatem V OKG:

Telefon: +48 606 367 564

E‐mail: j.lis@globenergia.pl; bkepinska@interia.pl

 

Sekretariat Kongresu

Kontakt z Sekretariatem V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Redakcja GLOBEnergia, Justyna Lis

redakcja@globenergia.pl

tel: +48 12 654 52 12

kom: 606 367 564

 

kongres geotermalny

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Zakopane 2013

(fot. archiwum Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

Organizator V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Współorganizatorzy

Partner-Sponsor

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat merytoryczny

Patronat merytoryczny

PGNIG Złoty Sponsor Kongresu

Sponsor strategiczny

Sponsorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Partnerzy

Patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia: