V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

11 - 14 październik 2016

Zapraszamy na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny!

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–14 października 2016 r. w Mszczonowie.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Spotkajmy się w Mszczonowie!


POBIERZ KOMUNIKAT


CZAS: 11-14 października 2016r.

MIEJSCE: Mszczonów, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a

Program Ramowy

W dniach 11–13.10.2016 r. planowane są sesje: plenarne, techniczne, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej, sesja okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a w dniu 14.10.2016 r. – pokongresowa wyjazdowa sesja techniczna „Geotermia w centralnej Polsce” do wybranych obiektów geotermalnych (udział w tej sesji wymaga zgłoszenia oraz uiszczenia dodatkowej opłaty).

TEMATYKA KONGRESU

• Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, strategiach energetycznych Polski i UE

• Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce

• Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty funkcjonowania

• Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce

• Pompy ciepła w geotermii

• Przegląd realizowanych i planowanych projektów wykorzystania wód i energii geotermalnej

• Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

• Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce

• Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce

• Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej

• Sesja okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

• Inne zagadnienia

14.10.2016 planowana jest pokongresowa wycieczka techniczna: „Geotermia w centralnej Polsce”

Miejsce Obrad

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Mszczonowie. Miasto znane jest zarówno z prężnej działalności gospodarczej, jak z faktu, że od kilkunastu lat stosowane są wszechstronnie wody geotermalne: do celów grzewczych, pitnych, a następnie także do rekreacji. Jest to bardzo udany przykład wszechstronnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej w szerokim zakresie temperatur i do różnych celów.

W rejonie Niżu Polskiego, gdzie odbędzie się V OKG, także dwie inne miejscowości posiadają geotermalne sieci grzewcze, ośrodki rekreacyjne i lecznicze. Są też takie, gdzie projekty w tym zakresie są w różnych etapach zaawansowania. Niektóre z nich znajdą się w programie wyjazdowej sesji technicznej.

Ważne daty

 • Do 15.05.2016:

Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)

Zgłoszenie tytułu referatu lub abstraktu (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego) i przesłanie pełnego tekstu artykułu wraz z abstraktem do publikacji w TPGGiZR

Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w TPGGiZR

Przesłanie abstraktu referatu bez publikacji artykułu w TPGGiZR

 • Do 15.06.2016

Przesłanie do redakcji TPGGiZR pełnego tekstu artykułu po korekcie

Zgłoszenia i nadsyłanie referatów i abstraktów

 • Zgłaszanie tytułów referatów i abstraktów na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.energia-geotermalna.org.pl/kongres w terminie do dnia 15.05.2016 r.
 • Autorzy zainteresowani publikacją referatu w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu (zgodnie z wymogami redakcji dostępnymi na stronie czasopisma*) do dnia 15.05.2016 r. na adres: Redakcja „Techniki Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, tpg@min-pan.krakow.pl
  Referaty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą proszeni o ewentualne poprawki i odesłanie referatów po korekcie do Redakcji w terminie do dnia 15.06.2016 r.
 • Abstrakty referatów, których autorzy nie są zainteresowani ich publikacją w TPGGiZR należy przesłać do dnia 30.04.2016 r. na adres: tpg@min-pan.krakow.pl (maks. 1 strona A4 wraz ze słowami kluczowymi, tekst w j. polskim i angielskim, według wskazówek).

*Uwaga! Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów znajdują się na stronie: www.min-pan.krakow.pl/tpg

Materiały konferencyjne

Uczestnicy Kongresu otrzymają egzemplarze recenzowanego czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” zawierające referaty autorów zainteresowanych publikacją, a także abstrakty pozostałych tematów zgłoszonych na Kongres w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym. TPGGiZR jest notowana na Liście czasopism MNiSW (6 pkt/artykuł).

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 11–13.10.2016, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 11.10.2016 do obiadu 13.10.2016 r.

Opłata nie obejmuje noclegów oraz pokongresowej sesji wyjazdowej.

 • Uczestnicy: 1200 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Studenci i doktoranci: 549,00 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji. Hotel Panorama zapewnia rabaty na hasło KONGRES, nocleg po rabacie ze śniadaniem

 • POKOJE DWUOSOBOWE dla 1 osoby 197 PLN
 • POKOJE DWUOSOBOWE (hotel i chata) 244 PLN
 • POKOJE TRZYOSOBOWE (hotel i chata) 327 PLN

Rezerwacje tel. +48 (46) 857 60 60, e-mail: recepcja@hpm.com.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Sekretariat Kongresu

Kontakt z Sekretariatem V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Redakcja GLOBEnergia, Justyna Lis

redakcja@globenergia.pl

tel: +48 12 654 52 12

kom: 606 367 564

Organizator V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Współorganizatorzy

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat merytoryczny

Patronat merytoryczny

Sponsorzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia: