Powrót do portalu

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny

23.10.2018 - 25.10.2018

O Kongresie

W dniach 23-25 października 2018 w Zakopanem odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Organizatorami VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego są:

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 • Pozostali organizatorzy w trakcie ustaleń.

Poprzednie pięć edycji Kongresu odbyło się w 2007, 2009, 2011, 2013 i 2016 roku. Za każdym razem były one objęte patronatem Głównego Geologa Kraju, a także Ministra Gospodarki i Marszałków Województw, na terenie których odbywały się Kongresy, tj. Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego. To najważniejsze wydarzenie w kraju dotyczące geotermii, przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem ciepłych wód geotermalnych, a w szczególności:

 • naukowców,
 • praktyków,
 • przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych,
 • przedsiębiorców,
 • inwestorów,
 • firmy usługowe,
 • doktorantów i studentów.

Ogólnopolski Kongres Geotermalny jest jedną  z głównych form działalności PSG i realizacji jego celów statutowych, jakim jest rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach i możliwościach wykorzystania geotermii w Polsce, jej popularyzacja i promocja, łączenie środowisk i wspólne działania. To zawsze działalność „pro publico bono” i w propaństwowej perspektywie.

Ramowy program Kongresu

 • Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie geotermii)
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Wręczenie – po raz pierwszy – Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii (szczegóły dotyczące zgłaszania prac do tej Nagrody podaje komunikat na stronie www.energia-geotermalna.org.pl)
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa
 • Wizyty w niektórych obiektach geotermalnych na Podhalu
 • Program historyczno-kulturalny:

Kongres odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznamy zatem kilka miejsc związanych z tym Jubileuszem, wyjątkowych nie tylko dla Zakopanego, ale i całego kraju – gdzie rodziła się Rzeczpospolita Zakopiańska i gdzie tworzyli patrioci i artyści tej miary co m.in. Stefan Żeromski, Karol Szymanowski, Artur Rubinstein, Stanisław Witkiewicz, Rafał Malczewski.

 • Spotkania i rozmowy towarzyskie, uroczysty bankiet i kolacja w stylu regionalnym – tradycyjnie już ważne i oczekiwane elementy Kongresu.

Ramowa tematyka Kongresu

 • Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, polityce surowcowej, energetycznej i gospodarczej Polski i UE
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, plany rozwoju, wybrane aspekty pracy
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Pompy ciepła w geotermii, podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych i planowanych projektów badań i wykorzystania wód i energii geotermalnej
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Inne zagadnienia

Rejestracja na Kongres

W celu rejestracji na VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ.

Po wypełnieniu formularza na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana faktura proforma z danymi do przelewu opłaty kongresowej.

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 23-25.10.2018, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 23.10.2018 do obiadu 25.10.2018 r.

Opłata* nie obejmuje noclegów.

 • Uczestnicy – 1200 zł
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł
 • Emeryci, studenci i doktoranci –  informacja w sekretariacie Kongresu

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji.

Szczegóły dotyczące hotelu zostały podane w sekcji noclegi.

Zgłoszenia, nadsyłanie referatów i abstraktów

 • Zgłaszanie tytułów referatów i abstraktów na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do dnia 30.05.2018 r.
 • Autorzy zainteresowani publikacją referatu w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu (zgodnie z wymogami redakcji dostępnymi na stronie czasopisma*) do dnia 30.05.2018 r. na adres:
  Redakcja „Techniki Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tpg@min-pan.krakow.pl

Referaty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą proszeni o ewentualne poprawki i odesłanie referatów po korekcie do Redakcji w terminie do dnia 15.07.2018 r.

 • Abstrakty referatów, których autorzy nie są zainteresowani ich publikacją w TPGGiZR należy przesłać do dnia 30.06.2018 r. na adres: tpg@min-pan.krakow.pl (maks. 1 strona A4 wraz ze słowami kluczowymi, tekst w j. polskim i angielskim, według wskazówek).

*Uwaga!
Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów znajdują się na stronie: www.min-pan.krakow.pl/tpg

Noclegi

Opłata nie obejmuje noclegów.

Uczestnicy Kongresu rezerwują noclegi samodzielnie według własnych preferencji.

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem przygotował specjalną ofertę dla osób biorących udział w wydarzeniu. W celu rezerwacji noclegu, zapraszamy Państwa na stronę internetową: www.kasprowy.pl/rejestracja-uczestnikow.

Do zarejestrowanych uczestników wydarzenia zostanie wysłany specjalny kod uprawniający do rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Kasprowy po preferencyjnych cenach.

Opłata klimatyczna 2 zł /osoba/doba płatna na miejscu w hotelu przy check-in.

Ważne daty

 • Do 30.05.2018 r.:
  • Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
  • Zgłoszenie tytułu referatu i abstraktu (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
 • Do 30.05.2018 r.:
  Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 30.06.2018 r.:
  Przesłanie abstraktu referatu bez publikacji artykułu w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 15.07.2018 r.:
  Przesłanie do redakcji TPGGiZR tekstu artykułu po korekcie na adres: tpg@min-pan.krakow.pl

Komunikaty

Pobierz Komunikat nr 1.

 

 

Komitet Naukowy

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
 • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr inż. Piotr Długosz – Pro Invest Solutions
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski
 • Mgr inż. Jarosław Kotyza – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. inż. Piotr Kubski – Towarzystwo Konsultantów Polskich
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Maciej Miecznik – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr Karolina Smętkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr Robert Skrzypczak – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej A. Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr inż. Beata Wiktorowicz – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG
 • Mgr inż. Bartłomiej Ciapała – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Barbara Czerwińska – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PSG
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Wojciech Ignacok – PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG
 • Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG
 • Mgr inż. Justyna Lis – GLOBEnergia
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG

Współpraca z firmami

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Kongres to szansa umocnienia marki poprzez udział w prestiżowym wydarzeniu.

Firmy zainteresowane współpracą sponsorską bądź merytoryczną przy okazji VI edycji Kongresu prosimy o kontakt z organizatorami: redakcja@globenergia.pl, tel. 12 654 52 12

Poprzednia edycja

Zdjęcie grupowe podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
W poprzedniej edycji Kongresu wzięło udział ponad 160 uczestników. Reprezentowane były wszystkie wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, usługowe i inne związane z sektorem geotermii w kraju.

Program obejmował sesje plenarne, panelowe, techniczne i inne.

Sesje techniczne dotyczyły szerokiej i różnorodnej geotermalnej tematyki zarówno badawczej jak i praktycznej (technologicznej):

 • Potencjał i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce,
 • Badania wód i systemów geotermalnych,
 • Eksploatacja i zagospodarowanie wód i energii geotermalnej,
 • Uwarunkowania socjologiczno– ekonomiczne  wykorzystania wód i energii geotermalnej,
 • Płytka geotermia, pompy ciepła,
 • Technologie binarne – warunki, perspektywy w Polsce do produkcji ciepła i energii elektrycznej przy zastosowaniu wód / energii geotermalnej.

Podczas każdej edycji Kongresu organizowano kąpiele w lokalnych źródłach geotermalnych.

Podsumowując, wydarzenie tworzy świetną szansę do spotkania z osobami zaangażowanymi w rozwój źródeł geotermalnych. Jest też niepowtarzalną okazją na zapoznanie osób z branży, działających na wielu płaszczyznach – zarówno inwestorów i wykonawców, członków rządu i samorządu jak i naukowców i studentów. Z tego powodu uczestnictwo w nim będzie świetną perspektywą dla osób zainteresowanych wykorzystaniem geotermii.

Relacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego – kliknij TUTAJ

Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

Sponsorzy wspierający

Sponsorzy

Partnerzy

Patronat

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.