Powrót do portalu

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny

23.10.2018 - 25.10.2018

O Kongresie

W dniach 23-25 października 2018 w Zakopanem odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Organizatorami VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego są:

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 • Pozostali organizatorzy w trakcie ustaleń.

Poprzednie pięć edycji Kongresu odbyło się w 2007, 2009, 2011, 2013 i 2016 roku. Za każdym razem były one objęte patronatem Głównego Geologa Kraju, a także Ministra Gospodarki i Marszałków Województw, na terenie których odbywały się Kongresy, tj. Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego. To najważniejsze wydarzenie w kraju dotyczące geotermii, przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem ciepłych wód geotermalnych, a w szczególności:

 • naukowców,
 • praktyków,
 • przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych,
 • przedsiębiorców,
 • inwestorów,
 • firmy usługowe,
 • doktorantów i studentów.

Ogólnopolski Kongres Geotermalny jest jedną  z głównych form działalności PSG i realizacji jego celów statutowych, jakim jest rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach i możliwościach wykorzystania geotermii w Polsce, jej popularyzacja i promocja, łączenie środowisk i wspólne działania. To zawsze działalność „pro publico bono” i w propaństwowej perspektywie.

Ramowy program Kongresu

 • Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie geotermii)
 • Sesje techniczne
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Panele dyskusyjne
 • Sesja posterowa
 • Wręczenie – po raz pierwszy – Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii (szczegóły dotyczące zgłaszania prac do tej Nagrody podaje komunikat na stronie www.energia-geotermalna.org.pl)
 • Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
 • Konferencja prasowa
 • Wizyty w niektórych obiektach geotermalnych na Podhalu
 • Program historyczno-kulturalny:

Kongres odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznamy zatem kilka miejsc związanych z tym Jubileuszem, wyjątkowych nie tylko dla Zakopanego, ale i całego kraju – gdzie rodziła się Rzeczpospolita Zakopiańska i gdzie tworzyli patrioci i artyści tej miary co m.in. Stefan Żeromski, Karol Szymanowski, Artur Rubinstein, Stanisław Witkiewicz, Rafał Malczewski.

 • Spotkania i rozmowy towarzyskie, uroczysty bankiet i kolacja w stylu regionalnym – tradycyjnie już ważne i oczekiwane elementy Kongresu.

Ramowa tematyka Kongresu

 • Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, polityce surowcowej, energetycznej i gospodarczej Polski i UE
 • Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
 • Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, plany rozwoju, wybrane aspekty pracy
 • Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
 • Pompy ciepła w geotermii, podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
 • Przegląd realizowanych i planowanych projektów badań i wykorzystania wód i energii geotermalnej
 • Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
 • Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej
 • Inne zagadnienia

Rejestracja na Kongres

W celu rejestracji na VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ.

Po wypełnieniu formularza na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana faktura proforma z danymi do przelewu opłaty kongresowej.

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 23-25.10.2018, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 23.10.2018 do obiadu 25.10.2018 r.

Opłata* nie obejmuje noclegów.

 • Uczestnicy – 1200 zł (wpłata do 30.07.2018), 1400 zł (wpłata po 30.07.2018)
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł  (wpłata do 30.07.2018), 1300 zł (wpłata po 30.07.2018)
 • Emeryci, studenci i doktoranci –  informacja w sekretariacie Kongresu

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji.

Szczegóły dotyczące hotelu zostały podane w sekcji noclegi.

Zgłoszenia, nadsyłanie referatów i abstraktów

 • Zgłaszanie tytułów referatów i abstraktów na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do dnia 30.05.2018 r.
 • Autorzy zainteresowani publikacją referatu w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu (zgodnie z wymogami redakcji dostępnymi na stronie czasopisma*) do dnia 30.05.2018 r. na adres:
  Redakcja „Techniki Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tpg@min-pan.krakow.pl

Referaty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą proszeni o ewentualne poprawki i odesłanie referatów po korekcie do Redakcji w terminie do dnia 15.07.2018 r.

 • Abstrakty referatów, których autorzy nie są zainteresowani ich publikacją w TPGGiZR należy przesłać do dnia 30.06.2018 r. na adres: tpg@min-pan.krakow.pl (maks. 1 strona A4 wraz ze słowami kluczowymi, tekst w j. polskim i angielskim, według wskazówek).

*Uwaga!
Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów znajdują się na stronie: www.min-pan.krakow.pl/tpg

Noclegi

Opłata nie obejmuje noclegów.

Uczestnicy Kongresu rezerwują noclegi samodzielnie według własnych preferencji.

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem przygotował specjalną ofertę dla osób biorących udział w wydarzeniu. W celu rezerwacji noclegu, zapraszamy Państwa na stronę internetową: www.kasprowy.pl/rejestracja-uczestnikow.

Do zarejestrowanych uczestników wydarzenia zostanie wysłany specjalny kod uprawniający do rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Kasprowy po preferencyjnych cenach.

Opłata klimatyczna 2 zł /osoba/doba płatna na miejscu w hotelu przy check-in.

Ważne daty

 • Do 30.05.2018 r.:
  • Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
  • Zgłoszenie tytułu referatu i abstraktu (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
 • Do 30.05.2018 r.:
  Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 30.06.2018 r.:
  Przesłanie abstraktu referatu bez publikacji artykułu w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 15.07.2018 r.:
  Przesłanie do redakcji TPGGiZR tekstu artykułu po korekcie na adres: tpg@min-pan.krakow.pl

Komunikaty

Pobierz Komunikat nr 1.

 

 

Komitet Naukowy

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
 • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr inż. Piotr Długosz – Pro Invest Solutions
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski
 • Mgr inż. Jarosław Kotyza – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. inż. Piotr Kubski – Towarzystwo Konsultantów Polskich
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Maciej Miecznik – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr Karolina Smętkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr Robert Skrzypczak – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej A. Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr inż. Beata Wiktorowicz – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG
 • Mgr inż. Bartłomiej Ciapała – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Barbara Czerwińska – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PSG
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Wojciech Ignacok – PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG
 • Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG
 • Mgr inż. Justyna Lis – GLOBEnergia
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG

Współpraca z firmami

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Kongres to szansa umocnienia marki poprzez udział w prestiżowym wydarzeniu.

Firmy zainteresowane współpracą sponsorską bądź merytoryczną przy okazji VI edycji Kongresu prosimy o kontakt z organizatorami: redakcja@globenergia.pl, tel. 12 654 52 12

Poprzednia edycja

Zdjęcie grupowe podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
W poprzedniej edycji Kongresu wzięło udział ponad 160 uczestników. Reprezentowane były wszystkie wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, usługowe i inne związane z sektorem geotermii w kraju.

Program obejmował sesje plenarne, panelowe, techniczne i inne.

Sesje techniczne dotyczyły szerokiej i różnorodnej geotermalnej tematyki zarówno badawczej jak i praktycznej (technologicznej):

 • Potencjał i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce,
 • Badania wód i systemów geotermalnych,
 • Eksploatacja i zagospodarowanie wód i energii geotermalnej,
 • Uwarunkowania socjologiczno– ekonomiczne  wykorzystania wód i energii geotermalnej,
 • Płytka geotermia, pompy ciepła,
 • Technologie binarne – warunki, perspektywy w Polsce do produkcji ciepła i energii elektrycznej przy zastosowaniu wód / energii geotermalnej.

Podczas każdej edycji Kongresu organizowano kąpiele w lokalnych źródłach geotermalnych.

Podsumowując, wydarzenie tworzy świetną szansę do spotkania z osobami zaangażowanymi w rozwój źródeł geotermalnych. Jest też niepowtarzalną okazją na zapoznanie osób z branży, działających na wielu płaszczyznach – zarówno inwestorów i wykonawców, członków rządu i samorządu jak i naukowców i studentów. Z tego powodu uczestnictwo w nim będzie świetną perspektywą dla osób zainteresowanych wykorzystaniem geotermii.

Relacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego – kliknij TUTAJ

Organizatorzy

Organizatorzy

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Partnerzy

Sponsorzy wspierający

Sponsorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Patronat

Patronat

Patronat medialny

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.