Powrót do portalu

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny

23.10.2018 - 25.10.2018

Relacja z VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Fot. Archiwum PSG

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 r. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA., AGH WGGiOŚ Katedrą Surowców Energetycznych, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Partnerami Kongresu było Miasto Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, PIG-PIB, Resort Bukowina.

Patronaty Honorowe objęli Minister Środowiska, Minister Energii, NFOŚiGW, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, International Geothermal Association (IGA).

Głównymi celami Kongresu były:

– Prezentacja osiągnięć, uwarunkowań i problemów rozwoju geotermii w Polsce,
– Prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP i NFOŚiGW dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów,
– Prezentacja rozpoznania zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości ich wykorzystania,
– Przegląd projektów w trakcie realizacji, perspektyw rozwoju geotermii w Polsce (ciepłownictwo, generacja prądu elektrycznego, balneoterapia, rekreacja), z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych dokumentów dot. strategii energetycznych, OZE i dyrektyw UE,
– Pogłębienie i nawiązanie kontaktów zawodowych, integracja środowisk naukowców i praktyków działających w sektorze geotermii i branżach pokrewnych.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, podobnie jak poprzednie edycje, był największym i najważniejszym cyklicznym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce. Służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie wykorzystania wód i energii geotermalnej, badań, wdrożeń, inwestycji, nowych projektów, perspektywicznych kierunków rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawiono strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące geotermii. Bardzo ważnym i oczekiwanym elementem programu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP / Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów – w tym Polityki Surowcowej Państwa i założeń Programu Wykonawczego dla ciepła Ziemi (przygotowanego z aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego); efektów i dalszych działań związanych ze wsparciem rządowym dla geotermii.

W Kongresie wzięło udział ponad 180 uczestników – przedstawicieli rozumianej branży geotermalnej, inwestorów, samorządowców. Uczestniczyli w nim także i zaprezentowali kluczowe wystąpienia:
– Prof. dr hab. inż. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Surowcowej, Główny Geolog Kraju (Ministerstwo Środowiska),
– Artur Sz. Michalski – z-ca Prezesa NFOŚiGW,
– Wojciech Stańczuk – DEOiR w Ministerstwie Energii.

W ramach Kongresu odbyły się sesje plenarne, panelowe, techniczne /naukowe, sesja posterowa. Wygłoszono ok. 40 referatów i przedstawiono 18 posterów. Wręczono uroczyście – przyznaną po raz pierwszy – Nagrodę Naukową PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii w latach 2016-2018.

Kongres był relacjonowany w środkach społecznego przekazu: z inauguracji Kongresu była informacja m.in. w programach TVP3, uczestniczący w obradach Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju udzielił wypowiedzi przedstawicielom stacji telewizyjnych nt. ciepła Ziemi i Polityki Surowcowej Państwa. Odbyła się też konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy z różnych tytułów prasowych i radiowych. Otrzymali oni sygnowane przez PSG rzetelne informacje nt. zasobów wód i energii geotermalnej. Kongres był relacjonowany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

VI OKG był udanym wydarzeniem na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które dobrze przysłużyło się sferze naukowej, B+R+I oraz praktycznej sektora geotermii w Polsce, przyczyniając się do jej promowania i popularyzacji przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i współpracujące środowiska. Przysłużył się także znacząco popularyzacji zagadnień dotyczących geologii i geośrodowiska, do których należą ciepło Ziemi (wody i energia geotermalna) w Polsce.

Opr. Beata Kępińska, PSG

Księgi abstraktów

O Kongresie

Dziękujemy za udział w dniach w VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbył się w dniach 23-25 października 2018 w Zakopanem.

Kliknij TUTAJ aby pobrać folder z Programem Kongresu.

Organizatorami VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego byli:

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Poprzednie pięć edycji Kongresu odbyło się w 2007, 2009, 2011, 2013 i 2016 roku. Za każdym razem były one objęte patronatem Głównego Geologa Kraju, a także Ministra Gospodarki i Marszałków Województw, na terenie których odbywały się Kongresy, tj. Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego. To najważniejsze wydarzenie w kraju dotyczące geotermii, przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem ciepłych wód geotermalnych, a w szczególności:

 • naukowców,
 • praktyków,
 • przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych,
 • przedsiębiorców,
 • inwestorów,
 • firmy usługowe,
 • doktorantów i studentów.

Ogólnopolski Kongres Geotermalny jest jedną  z głównych form działalności PSG i realizacji jego celów statutowych, jakim jest rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach i możliwościach wykorzystania geotermii w Polsce, jej popularyzacja i promocja, łączenie środowisk i wspólne działania. To zawsze działalność „pro publico bono” i w propaństwowej perspektywie.

Program

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny
23-25 października 2018 r., Zakopane

Program Kongresu pobierz TUTAJ

22.10.2018, godz. 18.00 – 20.00: przedkongresowy telefoniczny dyżur informacyjny
(tel. 606 367 564 – p. Justyna Lis)

 23 października 2018

08.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30

Otwarcie VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
Powitanie uczestników – L. Dorula (Burmistrz Zakopanego), P. Bąk (Starosta Tatrzański)
Wystąpienia przedstawicieli patronów Kongresu i gości

10.30 – 12.10

Sesja inauguracyjna. Cz. 1
Prowadzenie: K. Galos / Sala PSGSesja inauguracyjna. Cz. 1.
– Ciepło Ziemi w Polityce Surowcowej Państwa – Mariusz Orion Jędrysek (Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska)
– Obecny stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle świata i Europy – B. Kępińska (PSG, IGSMiE PAN)
– Zmiany cen zakupu energii cieplnej pochodzącej z polskich ciepłowni geotermalnych w latach 2007–2018 w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych – L. Pająk, W. Bujakowski (IGSMiE PAN)
– Obecny stan rozwoju geotermalnych pomp ciepła na tle rynku pomp ciepła w Polsce – P. Lachman (PORT PC)

12.10 – 12.25

Przerwa na kawę

12.25 – 14.00

Sesja inauguracyjna. Cz. 2
Prowadzenie: G. Burek / Sala PSG- OZE w ciepłownictwie systemowym w Polsce – B. Regulski (wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
– Czy w Polsce jest realne wykorzystanie wód i energii geotermalnej do celów komercyjnych? – W. Górecki, A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE)
– Działania WFOŚiGW w Krakowie w zakresie ograniczania smogu przy wykorzystaniu OZE i ciepła Ziemi – M. Sałęga ( WFOŚiGW w Krakowie
– Znaczenie energii geotermalnej dla Powiatu Tatrzańskiego i Podhala – D. Wojnarska (Starostwo Tatrzańskie)
– Znaczenie energii geotermalnej dla Zakopanego – W. Łukaszczyk (z-ca Burmistrza Zakopanego), A. Bartocha (UM Zakopane)
– Profesor Stanisław Sokołowski – odkrywca wód termalnych (geotermalnych) na Podhalu – J. Chowaniec (PSG)

14.00 – 14.15

Wręczenie Nagrody Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za najlepszą publikację

14.15 –14.25

Wspólne zdjęcie

14.25 – 15.00

Obiad
15.00 – 16.10 Sesje techniczne

Otwory geotermalne. Aspekty eksploatacyjne i techniczne. Cz. 1 / sala PSG
Prowadzenie: B. Noga

Prawo, edukacja i współpraca międzynarodowa w geotermii / sala Gejzer
Prowadzenie:  A. Sowiżdżał

Płytka geotermia / sala Cieplice
Prowadzenie:  L. Pająk

– Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych – J. Banaś, M. Balcer (Geotermia Mazowiecka S.A.)

– Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS – T. Górka*, M. Rasała** (*Bohrlochmessung – Storkow GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, **UAM IG ZHiOW)

– Wpływ właściwości mechanicznych zaczynu cementowego oraz formacji skalnych na stan naprężeń w otulinie cementowej w warunkach otworu geotermalnego – M. Kruszewski, V. Wittig (International Geothermal Center Bochum)

– Międzykontynentalna edukacja oraz współpraca
w dziedzinie poszukiwań energii geotermalnej i jej wykorzystania w świetle współczesnych masowych migracji ludności – E. Kurowska (PSG)


Badania w geotermii
– Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej – przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsce – M. Kaczmarczyk (AGH WGGiOŚ KSE)

– Lokalna zmienność temperatury płytkich warstw górotworu – ciekawostka czy probierz? Ujęcie historyczne i możliwości wykorzystania – M. Janowski, B. Ciapała (AGH WGGiOŚ KSE)

 

– Ocena możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej w obszarach miejskich – wyniki Projektu Geothermal4PL – M. R. Kłonowski*, M. Kowalska*, K. Midttømme**, E. Dziekan-Kamińska*, J. Kocyła*, R. K. Ramstad***, G. Ryżyński*, A. Starzycka*, M. Żeruń* (*PIG-PIB, **CMR, ***NTNU)

– Ocena potencjału płytkiej energii geotermalnej na podstawie analizy, interpretacji i reklasyfikacji danych geologicznych na terenach zurbanizowanych – M. R. Kłonowski, J. Kocyła, G. Ryżyński, M. Żeruń (PIG-PIB)

– Identyfikacja konfliktowości i wrażliwości środowiskowych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi na przykładzie Krakowa i regionu Wałbrzycha: międzynarodowy projekt GEOPLASMA-CE (INTERREG-CE) – M. Hajto*, W. Kozdrój**, U. Wyrwalska** (*AGH WGGiOŚ KSE, **PIG-PIB Oddz. Dolnośląski)

16.10 – 16.30 Przerwa na kawę

16.45 – 19.15

Śladami „Rzeczpospolitej Zakopiańskiej” – w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja wyjazdowa.

Odjazd autokarów sprzed Hotelu: 16.45.

Wizyty w Centrum Kultury Rodzimej „Czerwony Dwór” (willi w stylu zakopiańskim z 1901–1902 r.; otwartej po renowacji 16.08.2018 r. Mieszkali w niej, tworzyli i bywali m.in. Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Stanisław Witkiewicz, Witkacy, Helena Modrzejewska, Stefan Żeromski (w 1918 r. stał na czele „Rzeczpospolitej Zakopiańskiej”) oraz w Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi „Atma”. To wyjątkowe miejsca w Zakopanem i w Polsce. Zabytkowa architektura spotyka się w nich ze współczesną technologią – oba obiekty ogrzewane są geotermalnym ciepłem sieciowym.

Prowadzenie: M. Wonuczka-Wnuk (koordynator CKR „Czerwony Dwór”), A. Gąsienica-Giewont (kierownik Muzeum K. Szymanowskiego w willi „Atma” – Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie).

19.15 – 19.30

Przejazd na kolację regionalną

19.30 – 22.30

Kolacja regionalna – Karczma „Holny”, ul. Przewodnika J. Krzeptowskiego 54, Zakopane.
Po kolacji powrót autokarami do Hotelu Mercure Kasprowy

24 października 2018

08.30 – 09.40 Sesje techniczne
Otwory geotermalne. Aspekty eksploatacyjne i techniczne. Cz. 2 / sala PSG
Prowadzenie: B. Tomaszewska
Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w Polsce – stan i perspektywy. Cz. 1 / sala Gejzer
Prowadzenie: M. Hajto
Technologie geotermalne i pokrewne / sala Cieplice
Prowadzenie: M. Janowski
– Analiza możliwości zwiększenia chłonności otworów zatłaczających na przykładzie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach – B. Noga*, Z. Kosma**, J. Zieliński** (* HPC POLGEOL SA., **UTH IMSiE)
Badania zbiorników i wód geotermalnych. Cz. 1

– Horyzonty hydrogeotermalne w masywie krystalicznym w świetle badań geofizycznych na przykładzie złoża w Lądku Zdroju – M. Stefaniuk*, C. Ostrowski**, M. Sada**, A. Cygal* (*AGH WGGiOŚ KSE, **PBG Sp. z o.o.)

– Zastosowanie metod sejsmicznych do charakterystyki parametrów zbiorników geotermalnych w rejonie Kalisza – T. Maćkowski, A. Sowiżdżał, A. Wachowicz-Pyzik (AGH WGGiOŚ KSE)

– Stan i perspektywy rozwoju geotermalnych ośrodków rekreacyjnych i balneoterapeutycznych na Niżu Polskim – I. Gryszkiewicz, M. Socha, J. Sokołowski (PIG-PIB)

– Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na obszarze gminy Lesznowola – M. Socha, M. Szuflicki, I. Gryszkiewicz, J. Sokołowski (PIG-PIB)

– Możliwości gospodarczego wykorzystania wychłodzonych solanek geotermalnych na terenie Kujaw – M. Rasała (UAM IG ZHiOW)

– Ocena efektywności pracy jednoobiegowej elektrowni ORC zasilanej wodą geotermalną ze zbiorników dolno- i środkowotriasowego przy zastosowaniu mokrego i suchego czynnika roboczego – S. Wiśniewski, G. Sołtysik, W. Nowak (ZUT WIMiM KTC)

– Zaawansowane technologie przetwarzania danych wypracowane przez przemysł naftowy w służbie geotermii – J. Gieras (GK Processing Sp. z o.o.)

– Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali – Projekt CHPM2030 – K. Galos (IGSMiE PAN)

09.40 – 10.10 Przerwa na kawę 9.45 – 10.30
Konferencja prasowa

10.10 – 10.40 Otwarcie sesji posterowej
Prowadzenie: B. Kiełczawa /Sala PSG
10.40 – 11.30 Sesja plenarna: PEC Geotermia Podhalańska S.A.– przeszłość, dzień dzisiejszy i plany rozwoju. W roku 25-lecia działalności.
W. Ignacok – prezes Zarządu, P. Kupczak – wiceprezes Zarządu, W. Wartak – kierownik zakładu górniczego (PEC Geotermia Podhalańska S.A.)
Prowadzenie: B. Kępińska / Sala PSG
11.30 – 13.45 Sesja panelowa: Prace, doświadczenia, plany firm i inwestorów z branży geotermalnej. Cz. 1.
A. Biedulski (G-Term Energy, G-Drilling), B. Zieliński (Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.), M. Balcer (Geotermia Mazowiecka S.A.), A. Karska, A. Peraj (Geotermia Poddębice Sp. z o.o.), J. Kurpik (Geotermia Uniejów Sp. z o.o.), P. Kuchta (Resort Bukovina), Ł. Sajewicz (Viessmann Sp. z o.o.)Prowadzenie: W. Bujakowski, J. Kotyza / Sala PSG
13.45 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.15 Sesja plenarna: Działania i plany Rządu RP dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Referaty i dyskusja.
W. Stańczuk (Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej), Artur Sz. Michalski (z-ca prezesa NFOŚiGW)Prowadzenie: W. Ignacok, B. Kępińska / Sala PSG
16.15 – 16.40 Przerwa na kawę
16.40 – 18.50 Sesja panelowa: Prace, doświadczenia, plany firm i inwestorów z branży geotermalnej. Cz. 2.
P. Włosiński (Polskie Tatry S.A.), R. Szkaradziński (Wójt Gminy Szaflary), P. Długosz (Geotermia Toruń Sp. z o.o., Pro-Invest Solutions), T. Neczyński (Geotermia Konin Sp. z o.o.), G. Kurek (Burmistrz Mszczonowa), R. Kaczmarczyk (Burmistrz Lądka-Zdroju), P. Osiecki (Burmistrz Sochaczewa)
Prowadzenie: A. Biedulski, M. Stefaniuk / Sala PSG
19.30 –  24.00 Uroczysta kolacja kongresowa (Hotel Mercure „Kasprowy”)

25 października 2018

09.00 – 10.40 Sesje techniczne

Badania zbiorników i wód geotermalnych. Cz. 2 / sala PSG
Prowadzenie: J. Chowaniec

 

Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w Polsce – stan i perspektywy. Cz. 2 / sala Gejzer
Prowadzenie: B. Wiktorowicz

Modelowanie w geotermii / sala Cieplice
Prowadzenie: M. Socha

– Zmienność parametrów złożowych termalnych wód leczniczych Cieplic – B. Kiełczawa, E. Liber-Makowska (Politechnika Wrocławska WGGiG ZGiWM)

– Super niskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej – B. Ciapała*, M. Janowski*, J. Jurasz** (*AGH WGGiOŚ KSE, **AGH WZ KIZ)

– Centrum geotermalno-agro-biopaliwowo-energetyczne szansą na samowystarczalność energetyczną regionu – M. Struś (Politechnika Wrocławska WME, PGA)

– Możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w rolnictwie w Polsce – R. Skrzypczak, W. Bujakowski, B. Kępińska, L. Pająk (IGSMiE PAN)
– Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego – M. Janowski*, M. Hajto*, S. Kurpaska**, H. Latała**, M. Gliniak**, H. Herbuś*** (AGH WGGiOŚ KSE, ** UR, ***Blue Fifty)- Możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do zasilania w energię cieplną systemów obronnych – K. Świerszcz, B. Ćwik, W. Górecki (*Wojskowa Akademia Techniczna, **AGH WGGiOŚ KSE)
– Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego – A. Sowiżdżał, M. Hajto, B. Papiernik, K. Mitan, E. Hałaj (AGH WGGiOŚ KSE)

– Model rozwoju projektu geotermalnego – J. Bryła, W. Harrar (GEOOP)

– Laboratorium Geoenergetyki – 10 lat działalności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – T. Śliwa, A. Gonet, A. Sapińska-Śliwa, A. Złotkowski (AGH WWNiG KWiG)

10.20 – 10.40 Przerwa na kawę

10.40 – 12.00

Sesja plenarna: Działania i inicjatywy środowiska geotermalnego w Polsce na tle międzynarodowym
Prowadzenie: E. Kurowska / Sala PSG
– Działania PSG dla rozwoju i promowania geotermii w Polsce – przedstawiciel PSG
– Wybrane działania IGA, EGEC, innych podmiotów międzynarodowych – przedstawiciel PSG
– Dyskusja z udziałem uczestników Kongresu – proponowane działania, współpraca, integracja środowiska geotermalnego w Polsce

12.00 – 13.00

Sesja podsumowująca Kongres
Prowadzenie: B. Kępińska / Sala PSG
– Dyskusja końcowa. Podsumowanie obrad Kongresu.
– Przedstawienie wniosków przez Komisję Wnioskową
– Wręczenie nagród za najlepszy referat i poster
– Zakończenie VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

13.00 – 14.00

Obiad
Wyjazd uczestników
Program dodatkowy – 25.10.2018:

– Dla zainteresowanych osób: wizyta w obiektach PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Bańskiej Niżnej (po uprzednim zgłoszeniu podczas rejestracji na Kongres 23.10.2018).
Początek w Bańskiej Niżnej o godz. 15.15, czas trwania ok. 1 h. Prowadzenie: W. Wartak (PEC Geotermia Podhalańska S.A.).
Dojazd do Bańskiej Niżnej: własny (w drodze powrotnej z Kongresu) lub autokarem. Wyjazd autokaru do Bańskiej Niżnej sprzed Hotelu: godz. 14.30 (autokar wróci do Zakopanego w rejon
dworca kolejowego / autobusowego i do Hotelu Mercure Kasprowy).

– Godz. 14.15 – 15.15: Spotkanie Zarządu PSG i Konwentu Geotermii Polskich i przedstawicieli firm geotermalnych (w hotelu Kasprowy, wg odrębnego programu). Po spotkaniu – dla
zainteresowanych osób: wizyta w obiektach PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Bańskiej Niżnej (po uprzednim zgłoszeniu podczas rejestracji na Kongres 23.10.2018). Początek w Bańskiej
Niżnej o godz. 16.30, czas trwania ok. 1 h. Prowadzenie: W. Wartak (PEC Geotermia Podhalańska S.A.).
Dojazd do Bańskiej Niżnej: własny (w drodze powrotnej z Kongresu) lub autokarem. Wyjazd autokaru do Bańskiej Niżnej sprzed Hotelu: godz. 15.45 (autokar wróci do Zakopanego w rejon
dworca kolejowego / autobusowego i do Hotelu Mercure Kasprowy).

 

Sesja posterowa

23-25 października 2018 r.

1. Ocena możliwości zwiększenia mocy elektrowni geotermalnej zasilanej wodą ze zbiornika dolnotriasowego poprzez zastąpienie jednoobiegowej siłowni ORC siłownią binarną – G. Sołtysik, S. Wiśniewski, W. Nowak (ZUT KTC)
2. Badania otworowych wymienników ciepła w aspekcie ich parametrów cieplnych na potrzeby współpracy z pompą ciepła – G. Pełka, W. Luboń, D. Malik (AGH WGGiOŚ KSE)
3. Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi – B. Ciapała (AGH WGGiOŚ KSE)
4. Wytyczne do prowadzenia seryjnych oznaczeń laboratoryjnych przewodności cieplnej gruntów spoistych i niespoistych na potrzeby sporządzania map i baz danych potencjału geotermii niskotemperaturowej – G. Ryżyński, M. Żeruń, A. Łukawska (PIG-PIB)
5. Metodyka opracowania modelu geologicznego 3D dla potrzeb wykonania map potencjału płytkiej geotermii dla regionu Wałbrzycha – działania projektu GeoPLASMA-CE – U. Wyrwalska, M. Ziółkowska-Kozdrój (PIG-PIB)
6. Projekt MUSE – zarządzanie płytką energią geotermalną na terenach miejskich w Europie – G. Goetzl*, S. Borovič**, M. Kłonowski***, Jacek Kocyła***, Grzegorz Ryżyński*** (*Geol. Surv. Austria, ** Hrvastski Geoloski Inst., ***PIG-PIB)
7. Szacowanie wartości współczynnika przewodności cieplnej piaskowców mezo-paleozoicznych podłoża Karpat na podstawie składu mineralnego – A. Przelaskowska, K. Drabik, J. Klaja (INiG-PIB)
8. Wstępne rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych – przykłady rozwiązań światowych – A. Chmielowska, A. Sowiżdżał, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
9. Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznego – A. Wachowicz-Pyzik*, A. Sowiżdżał*, L. Pająk** (*AGH WGGiOŚ KSE, **IGSMiE PAN)
10. Zatężanie wody geotermalnej w procesie nanofiltracji. Wstępna ocena wpływu zastosowania wybranego antyskalanta na właściwości koncentratu – B. Tomaszewska*, M. Tyszer** (*IGSMiE PAN, **AGH WGGiOŚ KSE)
11. Wybrane aspekty mineralogiczno-petrograficzne podhalańskiego systemu geotermalnego – A. Kasztelewicz (AGH WGGIOŚ KSE)
12. Koncepcja wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii jako możliwość ograniczenia niskiej emisji w uzdrowisku Rabka-Zdrój – założenia projektu – A. Szulc, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
13. Od zdrojowiska do nowoczesnego centrum odnowy biologicznej – J. Stożek, M. Sosnkowska, I. Dudek (PIG-PIB)
14. Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii cieplnej z wód kopalnianych na Górnym Śląsku – M. Karpiński, Z. Małolepszy (PIG-PIB Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego w Sosnowcu)
15. Zróżnicowanie warunków geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego w rejonie Buska-Zdroju na przykładzie danych z nowych wierceń – T. Gągulski, G. Gorczyca (PIG-PIB Oddz. Karpacki)
16. Perspektywy i warunki występowania siarczkowych wód geotermalnych w rejonie uzdrowiska Solec-Zdrój – B. Wiktorowicz (PIG-PIB Oddz. Świętokrzyski)
17. Sejsmika w służbie geotermii – J. Gieras (GK Processing Sp. z o.o.)
18. Pierwsze projekty geotermalne w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – B. Kępińska (IGSMiE PAN)

Maksymalne wymiary posteru: szer. 70 cm, wysokość 100 cm.
Miejsce prezentacji posterów: hall przed wejściem do sal konferencyjnych.
Montaż posterów: 22.10.2018 wieczorem i 23.10.2018 w godz. 8.00–10.00, demontaż posterów: 25.10.2018 w godz. 13.45–15.00
Otwarcie sesji posterowej: 24.10.2018, godz. 10.10–10.40

Rejestracja na Kongres

Rejestracja zakończona.

Odpłatność

Opłata obejmowała udział w sesjach Kongresu w dniach 23-25.10.2018, materiały kongresowe, obiady (od 23.10 do 25.10) oraz kolacje (23-24.10).

Opłata* nie obejmowała noclegów.

 • Uczestnicy – 1200 zł
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł
 • Emeryci, studenci i doktoranci –  informacja w sekretariacie Kongresu

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji.

Szczegóły dotyczące hotelu zostały podane w sekcji noclegi.

Zgłoszenia, nadsyłanie referatów i abstraktów

 • Zgłaszanie tytułów referatów i abstraktów na Kongres odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do dnia 30.05.2018 r.
 • Autorzy zainteresowani publikacją referatu w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” proszeni są o nadesłanie pełnego tekstu referatu (zgodnie z wymogami redakcji dostępnymi na stronie czasopisma*) do dnia 30.05.2018 r. na adres:
  Redakcja „Techniki Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tpg@min-pan.krakow.pl

Referaty zostaną przesłane do recenzji, następnie Autorzy będą proszeni o ewentualne poprawki i odesłanie referatów po korekcie do Redakcji w terminie do dnia 15.07.2018 r.

 • Abstrakty referatów, których autorzy nie są zainteresowani ich publikacją w TPGGiZR należy przesłać do dnia 30.06.2018 r. na adres: tpg@min-pan.krakow.pl (maks. 1 strona A4 wraz ze słowami kluczowymi, tekst w j. polskim i angielskim, według wskazówek).

*Uwaga!
Wskazówki dotyczące przygotowania tekstów znajdują się na stronie: www.min-pan.krakow.pl/tpg

Noclegi

Opłata nie obejmuje noclegów.

Uczestnicy Kongresu rezerwują noclegi samodzielnie według własnych preferencji.

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem przygotował specjalną ofertę dla osób biorących udział w wydarzeniu. W celu rezerwacji noclegu, zapraszamy Państwa na stronę internetową: www.kasprowy.pl/rejestracja-uczestnikow.

Do zarejestrowanych uczestników wydarzenia zostanie wysłany specjalny kod uprawniający do rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Kasprowy po preferencyjnych cenach.

Opłata klimatyczna 2 zł /osoba/doba płatna na miejscu w hotelu przy check-in.

Ważne daty

 • Do 30.05.2018 r.:
  • Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
  • Zgłoszenie tytułu referatu i abstraktu (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
 • Do 30.05.2018 r.:
  Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 30.06.2018 r.:
  Przesłanie abstraktu referatu bez publikacji artykułu w TPGGiZR na adres: tpg@min-pan.krakow.pl
 • Do 15.07.2018 r.:
  Przesłanie do redakcji TPGGiZR tekstu artykułu po korekcie na adres: tpg@min-pan.krakow.pl

Komunikaty

Pobierz Komunikat nr 1.

 

 

Sesja posterowa – informacje

Szanowni Autorzy,


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. SESJI POSTEROWEJ DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za zgłoszenie referatów na VI OKG jako postery. Będą one wystawione podczas całego Kongresu w dniach 23-25 października 2018 r.

Ich krótka prezentacja dla wszystkich uczestników Kongresu jest planowana na 24 października (godz. 10.10–10.40).

Autorzy proszeni są także o obecność przy posterach podczas przerw w trakcie Kongresu, aby umożliwić bezpośrednie rozmowy i dyskusje z zainteresowanymi osobami.

Abstrakty i artykuły dotyczące tematyki prezentowanej na posterach będą opublikowane w dwóch tomach półrocznika „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”.

Montaż posterów:

Postery powinny być zamontowane wieczorem w przeddzień wydarzenia (22.10 br.) lub w pierwszy dzień Kongresu (23.10 br.)  w godzinach 8.00-10.00,  na przygotowanych ściankach we wskazanej przez organizatorów sali, a usunięte w ostatnim dniu Kongresu (25.10 br.) w godzinach 13.00-14.00.

Miejsce umieszczenia każdego posteru na ściance będzie oznaczone numerem, który odpowiada jego numerowi w programie VI OKG.

Organizatorzy przygotują materiał niezbędny do montażu posterów.

Wymiary posteru (maksymalne):

Szerokość –  70 cm

Wysokość – 100 cm

Minimalna wielkość czcionki:

20 font (tekst powinien być czytelny z odległości 1 m)

Znak graficzny Kongresu:

Prosimy Autorów o umieszczenie na posterze znaku graficznego Kongresu (do pobrania tutaj)

Dalsze informacje:

Sekretariat VI OKG:

E-mail: redakcja@globenergia.pl

Telefon: +48 12 654 52 12

 

Sesje techniczne - wskazówki dla Autorów

Szanowni Autorzy,


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. SESJI TECHNICZNYCH DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za zgłoszenie referatów, które będą przedstawione podczas sesji technicznych VI OKG. Abstrakty i artykuły dotyczące tematyki prezentowanej podczas sesji technicznych będą opublikowane w dwóch tomach półrocznika  „Technika Poszukiwań  Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”, a następnie  przekazane Autorom i Uczestnikom Kongresu.

Autorów referatów prosimy o uwzględnienie poniższych wskazówek dotyczących czasu trwania i formy przygotowania prezentacji na sesje techniczne Kongresu.

Czas prezentacji:

Maksymalny czas trwania każdej z prezentacji wynosi 20 minut, w tym:

– 1   min. – przedstawienie Autora/ów przez prowadzących sesję,

– 15 min. –  przedstawienie referatu przez Autora,

– 4   min. –  pytania, dyskusja.

Prosimy Autorów i prowadzących sesje o przestrzeganie czasu trwania prezentacji tak, aby wszystkie referaty podczas równoległych sesji rozpoczynały się i kończyły jednocześnie.

Wymagania techniczne:

Format prezentacji:

Format PowerPoint (+ wersja 1995 – 2010)

Prezentacja nie może zawierać filmów oraz linków zewnętrznych.

Układ tekstu:

– maksymalnie 6 – 8 słów w wierszu

– maksymalnie 6 – 8  wierszy w jednym slajdzie

– preferowany układ poziomy tekstów

Wzorzec slajdów: Prosimy Autorów o korzystanie z wzorca slajdów (do pobrania tutaj)

Dostarczenie prezentacji do Organizatorów:

Prosimy o przesłanie e-mailem prezentacji jako ppt lub pptx i jako pdf na adres Organizatorów Kongresu:

redakcja@globenergia.pl

do 19 października włącznie.

 

Dalsze informacje:

Sekretariat VI OKG:

E-mail: redakcja@globenergia.pl

Telefon: +48 12 654 52 12

 

Sesje techniczne - wskazówki dla Prowadzących

Szanowni Państwo


PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. PROWADZENIA SESJI TECHNICZNYCH DO POBRANIA TUTAJ


Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do prowadzenia sesji technicznych podczas VI OKG

(program Kongresu znajduje się powyżej).

Prosimy Państwa o następujące czynności:

– wcześniejsze zapoznanie się z programem prowadzonej sesji,

– przyjście 10 minut wcześniej do sali, gdzie odbywać się będzie prowadzona  przez Państwa
sesja techniczna,

– upewnienie się, czy wszyscy referenci są obecni w sali konferencyjnej,

– upewnienie się, czy wszystkie prezentacje są umieszczone na komputerze / laptopie
(pomoc w obsłudze technicznej urządzeń będzie zapewniona ze strony Organizatorów),

– przedstawienie referentów przed każdą prezentacją,

– moderowanie pytań i dyskusji po zakończeniu prezentacji (w razie potrzeby inicjowanie
dyskusji),

– kontrolowanie czasu trwania poszczególnych prezentacji.

Czas prezentacji podczas sesji technicznych:

Maksymalny czas trwania każdej z prezentacji wynosi 20 minut, w tym:

– 1   min. – przedstawienie Autora/ów przez Prowadzących sesję,

– 15 min. –  przedstawienie referatu przez Autora,

– 4   min. –  pytania, dyskusja (moderowane przez Prowadzących sesję).

Prosimy Prowadzących sesje o przestrzeganie czasu trwania poszczególnych prezentacji tak, aby wszystkie referaty podczas równoległych sesji rozpoczynały się i kończyły jednocześnie.

(Szczegółowe wskazówki dla referentów są podane na stronie Kongresu. Były też przesłane do wszystkich Autorów).

Dalsze informacje:

W przypadku potrzeby dalszych informacji, prosimy o kontakt z Sekretariatem VI OKG:

Telefon: +48 12 654 52 12

E‐mail: redakcja@globenergia.pl

Komitet Honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Jacek Banaś – AGH Wydział Odlewnictwa
 • Mgr inż. Piotr Bąk – Starosta Tatrzański
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane
 • Prof. dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN, Członek Honorowy PSG
 • Dr Tomasz Nowacki – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, Członek Honorowy PSG
 • Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska
 • Dr inż. Artur Szymon Michalski – Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dr Teresa Latour – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Prof. dr hab. inż. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Członek Honorowy PSG
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Członek Honorowy PSG
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska

Komitet Naukowy

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
 • Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Dr inż. Piotr Długosz – Pro Invest Solutions
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Mirosław Janowski – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski
 • Mgr inż. Jarosław Kotyza – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. inż. Piotr Kubski – Towarzystwo Konsultantów Polskich
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Mgr inż. Paweł Lachman – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Maciej Miecznik – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr Karolina Smętkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr Robert Skrzypczak – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Mariusz Socha – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej A. Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr inż. Beata Wiktorowicz – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG
 • Mgr inż. Bartłomiej Ciapała – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Barbara Czerwińska – Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PSG
 • Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Wojciech Ignacok – PEC Geotermia Podhalańska S.A.
 • Dr inż. Michał Kaczmarczyk – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG
 • Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG
 • Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG
 • Mgr inż. Justyna Lis – GLOBEnergia
 • Dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
 • Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG

Poprzednia edycja

Zdjęcie grupowe podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
W poprzedniej edycji Kongresu wzięło udział ponad 160 uczestników. Reprezentowane były wszystkie wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze, usługowe i inne związane z sektorem geotermii w kraju.

Program obejmował sesje plenarne, panelowe, techniczne i inne.

Sesje techniczne dotyczyły szerokiej i różnorodnej geotermalnej tematyki zarówno badawczej jak i praktycznej (technologicznej):

 • Potencjał i możliwości zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce,
 • Badania wód i systemów geotermalnych,
 • Eksploatacja i zagospodarowanie wód i energii geotermalnej,
 • Uwarunkowania socjologiczno– ekonomiczne  wykorzystania wód i energii geotermalnej,
 • Płytka geotermia, pompy ciepła,
 • Technologie binarne – warunki, perspektywy w Polsce do produkcji ciepła i energii elektrycznej przy zastosowaniu wód / energii geotermalnej.

Podczas każdej edycji Kongresu organizowano kąpiele w lokalnych źródłach geotermalnych.

Podsumowując, wydarzenie tworzy świetną szansę do spotkania z osobami zaangażowanymi w rozwój źródeł geotermalnych. Jest też niepowtarzalną okazją na zapoznanie osób z branży, działających na wielu płaszczyznach – zarówno inwestorów i wykonawców, członków rządu i samorządu jak i naukowców i studentów. Z tego powodu uczestnictwo w nim będzie świetną perspektywą dla osób zainteresowanych wykorzystaniem geotermii.

Relacja z V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego – kliknij TUTAJ

Fotorelacja

Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

Sponsorzy wspierający

Sponsorzy

Patronat

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.