V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

11 - 14 październik 2016 - Mszczonów

Zapraszamy na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny!

REJESTRACJA TRWA!

 

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–14 października 2016 r. w Mszczonowie.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

Spotkajmy się w Mszczonowie!


POBIERZ KOMUNIKAT


CZAS: 11-14 października 2016 r.

MIEJSCE: Mszczonów, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a

Program Ramowy

W dniach 11–13.10.2016 r. planowane są sesje: plenarne, techniczne, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej, sesja okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a w dniu 14.10.2016 r. – pokongresowa wyjazdowa sesja techniczna „Geotermia w centralnej Polsce” do wybranych obiektów geotermalnych (udział w tej sesji wymaga zgłoszenia oraz uiszczenia dodatkowej opłaty).

TEMATYKA KONGRESU

• Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, strategiach energetycznych Polski i UE

• Rozpoznanie zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce

• Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, wybrane aspekty funkcjonowania

• Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce

• Pompy ciepła w geotermii

• Przegląd realizowanych i planowanych projektów wykorzystania wód i energii geotermalnej

• Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

• Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce

• Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce

• Sesje z udziałem firm z branży geotermalnej

• Sesja okolicznościowa z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

• Inne zagadnienia

14.10.2016 planowana jest pokongresowa wycieczka techniczna: „Geotermia w centralnej Polsce”

Komitety

Komitet Honorowy:

 • mgr inż. Józef Grzegorz Kurek – Burmistrz Mszczonowa,
 • dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • dr hab. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN, Członek honorowy PSG,
 • dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Członek honorowy PSG,
 • dr hab. inż. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Członek honorowy PSG,
 • dr hab. inż. Władysław Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Członek honorowy PSG,
 • dr hab. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • dr hab. inż. Andrzej Szczepański – AGH Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. PIG-PIB – Oddział Karpacki PIG-PIB,
 • dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • dr hab. inż. Andrzej Stachel –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • dr hab. inż. Jacek Banaś – AGH Wydział Odlewnictwa,
 • dr Teresa Latour – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • dr hab. inż. Wiesław Bujakowski –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział  Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • mgr inż. Barbara Czerwińska – Geofizyka Kraków  SA, PSG,
 • mgr inż. Marek Hajto – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • dr inż. Mirosław Janowski – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych,
 • dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • dr Barbara Kiełczawa – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • dr Maciej Kłonowski – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • dr inż. Wiesław Kozdrój – PIG-PIB Oddział Dolnośląski,
 • dr hab. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr inż. Piotr Kubski – Politechnika Gdańska,
 • dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, PSG,
 • dr inż. Elżbieta Liber-Makowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 • dr hab. inż. Stanisław Nagy – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej,
 • dr inż. Bogdan Noga – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Radom,
 • dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • dr hab. inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • dr hab. Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN,
 • dr Lesław Skrzypczyk – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i  Geoinżynierii,
 • dr Karolina Smętkiewicz – Urząd Miasta i Gminy Uniejów,
 • dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • dr hab. inż. Tomasz Śliwa – AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • dr hab. inż. Barbara Tomaszewska –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, PSG,
 • dr inż. Beata Wiktorowicz – Oddział Świętokrzyski PIG-PIB.

Komitet Organizacyjny:

 • mgr inż. Marek Balcer –  Geotermia Mazowiecka S.A., PSG,
 • mgr Jadwiga Barbulant – Urząd Miasta i Gminy Mszczonów,
 • mgr inż. Grzegorz Burek – GLOBEnergia, PSG,
 • mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • mgr inż. Michał Kaczmarczyk – GLOBEnergia, AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • mgr Aleksandra Kasztelewicz – IGSMiE PAN, PSG,
 • dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN, PSG,
 • mgr inż. Stanisław Kulik – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., PSG,
 • dr inż. Anna Sowiżdżał – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG,
 • mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG.

Miejsce Obrad

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Mszczonowie. Miasto znane jest zarówno z prężnej działalności gospodarczej, jak z faktu, że od kilkunastu lat stosowane są wszechstronnie wody geotermalne: do celów grzewczych, pitnych, a następnie także do rekreacji. Jest to bardzo udany przykład wszechstronnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej w szerokim zakresie temperatur i do różnych celów.

W rejonie Niżu Polskiego, gdzie odbędzie się V OKG, także dwie inne miejscowości posiadają geotermalne sieci grzewcze, ośrodki rekreacyjne i lecznicze. Są też takie, gdzie projekty w tym zakresie są w różnych etapach zaawansowania. Niektóre z nich znajdą się w programie wyjazdowej sesji technicznej.

Materiały konferencyjne

Uczestnicy Kongresu otrzymają egzemplarze recenzowanego czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój” zawierające referaty autorów zainteresowanych publikacją, a także abstrakty pozostałych tematów zgłoszonych na Kongres w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym. TPGGiZR jest notowana na Liście czasopism MNiSW (6 pkt/artykuł).

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 11–13.10.2016, materiały kongresowe, posiłki od obiadu 11.10.2016 do obiadu 13.10.2016 r.

Opłata nie obejmuje noclegów oraz pokongresowej sesji wyjazdowej.

 • Uczestnicy: 1200 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Uczestnicy – Członkowie PSG**: 1100 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)
 • Studenci i doktoranci: 549,00 zł (Obowiązuje opłata preferencyjna)

*Opłata zawiera VAT

**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składki


Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji. Hotel Panorama zapewnia rabaty na hasło KONGRES, nocleg po rabacie ze śniadaniem

 • POKOJE DWUOSOBOWE dla 1 osoby 197 PLN
 • POKOJE DWUOSOBOWE (hotel i chata) 244 PLN
 • POKOJE TRZYOSOBOWE (hotel i chata) 327 PLN

Rezerwacje tel. +48 (46) 857 60 60, e-mail: recepcja@hpm.com.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Sekretariat Kongresu

Kontakt z Sekretariatem V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Redakcja GLOBEnergia, Justyna Lis

redakcja@globenergia.pl

tel: +48 12 654 52 12

kom: 606 367 564

 

kongres geotermalny

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Zakopane 2013

(fot. archiwum Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

Organizator V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Współorganizatorzy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat merytoryczny

Patronat merytoryczny

Sponsorzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia: