II Kongres POLSKA PV

18 października 2016 r. Warszawa

O Kongresie

Zapraszamy na II Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
18 października 2016 r. Warszawa
Warszawskie Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
Sala C.

Tylko w 2015 roku przybyło w polskim systemie elektroenergetycznym około 74 MW nowych mocy w tych systemach. Łącznie, pod koniec 2015 roku moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczyła 95MW. Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, że polski rynek fotowoltaiczny musi się dostosować do nowych warunków rynkowych, bo ustawa o OZE wprowadzają całkowicie odmienny system wsparcia. To nowa rzeczywistość dla całej branży.

Obowiązująca od lipca ustawa to jednak nie początek stabilizacji, ale tylko zapowiedź dalszych zmian. Klastry i spółdzielnie energetyczne, problem prosumentów w rozliczeniach z zakładami energetycznymi, to tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszane podczas II Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. W końcu mamy definicję prosumenta oraz systemowe wsparcie dla osób fizycznych i JST, jednak ciągle przed nami wyzwanie dla systemu wsparcia dla przedsiębiorców. Musimy wyznaczać odpowiednie standardy jakościowe i zapobiegać psuciu rynku przez przypadkowych graczy. Wysoka jakość instalacji oraz etyczne zasady ofertowania to klucz, do długoterminowego rozwoju branży i zadowolenia konsumentów.

Prowadzenie:

Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV,
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia,
Jarosław Kotyza – kierownik Laboratorium Edukacyjno–Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie.

Program

9:30 Rejestracja zgłoszonych uczestników

10:30 Rozpoczęcie

Sesja I Rynek i prawo

 • Sytuacja w branży fotowoltaicznej i niezbędne kierunki zmian po nowelizacji ustawy OZE
 • Opłata za moc bierną w rachunkach prosumentów – czy posiada podstawę prawną?
 • Funkcjonowanie nowego rozliczenia w systemie opustów
 • Możliwość funkcjonowania prosumenckich instalacji PV w systemie spółdzielni i klastrów energetycznych

Sesja II Finansowanie i ekonomika

 • Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Przegląd funduszy i dotacji dla sektora OZE
 • Ekonomika instalacji prosumenckich po nowelizacji ustawy OZE
 • Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych – wyzwania dla gmin oraz branży PV
 • Kredyty komercyjne dla instalacji fotowoltaicznej – co oferuje polski rynek bankowy

Sesja III Technika i Technologia

 • „Power to heat” – energia elektryczna, produkcja, magazynowanie, konwersja – standard przyszłości
 • Fotowoltaika – dobre i złe praktyki. Studium przypadków
 • Błędy wykonawcze i inwestycyjne – potrzeba budowy standardów jakości
 • Jakie wymogi stawiają nowe normy w zakresie wykonania, odbioru i pomiarów instalacji PV
 • Certyfikacja konstrukcji wsporczych – o jakich dokumentów powinien żądać inwestor i instalator
 • Serwis fabryczny, gwarancja – jak uniknąć przyszłych problemu wybierając producenta falowników
 • Przegląd technologii na rynku modułów PV

Panel dyskusyjny Polscy producenci i dystrybutorzy na polskim rynku – szanse i zagrożenia
Podczas wydarzenia przewidziano przerwę kawową

Materiały dla uczestników

Każdy uczestnik Kongresu otrzyma:

 • Wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV – poradnik inwestora indywidualnego
 • Poradnik dla inwestora gminnego „Fotowoltaika w gminie od pomysłu po eksploatację”
 • Inne materiały konferencyjne

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu, materiały konferencyjne, przerwę kawową.

 • 100 zł – uczestnicy
 • 50 zł – członkowie opłacający regularnie składki SBF POLSKA PV

Opłata zawiera VAT

O stowarzyszeniu

W wyniku oddolnej inicjatywy uczestników rynku fotowoltaicznego w 2015 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Organizacja stanowi platformę do budowy krajowych standardów, norm i wytycznych w zakresie systemów fotowoltaicznych, które zostaną zaprezentowane podczas obrad Kongresu. Wydarzenie stanowi także naturalne miejsce dla wymiany doświadczeń dostawców, producentów, firm wykonawczych oraz krajowych jednostek naukowych.

Poprzednia edycja - Relacja

Organizator

Partner merytoryczny

Patronat

Patronat

Patronat

Patronat medialny

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia: