Powrót do portalu

Kongres – Trendy Energetyczne

22.11.2018 - 23.11.2018
Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Aula w budynku A-0

O wydarzeniu

Rozproszona produkcja energii, elektryfikacja ogrzewania, magazynowanie energii, elektromobilność, digitalizacja procesów to wyzwania dla integracji sektorów nowoczesnej energetyki. Jak dostosować się do zmian nadchodzących w ciągu 2 do 5 lat?

Które technologie mają szanse na rozwój a które znikną z rynku? Które regulacje wpływają na zmiany? To tematy i zagadnienia Kongresu – Trendy Energetyczne.

Nad wydarzeniem Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa.

Harmonogram

Dzień 1, 22 listopada, czwartek

 • Rejestracja uczestników, godz. 9:00
 • Kongres plenarny, godz. 10:00-16:00
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Wieczorny panel energetyczny godz. 19:00
  (Gala oraz Bankiet)

Dzień 2, 23 listopada, piątek

 • Kongres plenarny, godz. 10:00-15:00
 • Przerwy kawowe i lunch
 • Konkurs dla publiczności

Program

 22 listopada 2018

9.00

Rejestracja i powitalna kawa

10.00

Wprowadzenie do Trendów Energetycznych

SESJA I Trendy energetyczne – jak zmienią poszczególne branże w Polsce

10.20-12.20

– OZE w programie Czyste Powietrze, dodatek czy stały element?
– Rola termomodernizacji w programie Czyste Powietrze
– Plan niskoemisyjny dla Polski 2020-30 i zmiany na rynku
– Rewolucja w budynkach! Wskaźnik gotowości Smart w nowej dyrektywie EPBD
– Budynek bez rachunków – moda czy standard w budynkach wg WT 2021
– Wzrost cen energii i spadek cen instalacji fotowoltaicznych, scenariusze na powszechny montaż instalacji PV bez dotacji

12.20

Przerwa kawowa i branżowa dyskusja w kuluarach

13.00

Debata stowarzyszeń branżowych – zmiany na rynku 2020–2030
Jakich zmian spodziewają się poszczególne branże – technika grzewcza – w tym pompy ciepła wentylacja, fotowoltaika, budownictwo prefabrykowane, mikroinstalacje OZE. Debata przedstawicieli zarządów organizacji branżowych

SESJA II Technologie w trendach energetycznych

13.45-15.00

– Digitalizacja i nowe technologie w technice instalacyjnej budynków
– Łączenie technologii w instalacjach energooszczędnych – dokąd zmierza rynek?
– Zasilanie obiektów produkcyjnych OZE – doświadczenia polskiego przedsiębiorcy
– Możliwości rozwoju rynku urządzeń grzewczych z perspektywy producenta
– Współpraca nauki z przemysłem – wyzwania w polskich warunkach

15.00

Lunch i spotkania na stoiskach eksperckich

16.00

Talk-show Trendów Energetycznych
Tematyka: Kryteria przyłączenia mikroinstalacji OZE do sieci – nowelizacja przepisów. Kodeksy sieciowe – co wynika dla mikroisntalacji z nowych przepisów unijnych. Rynek mocy motorem mikroinstalacji OZE w przedsiębiorstwach. Tematyka zgłoszona przez uczestników Kongresu.

19.00

Wieczorne spotkanie branżowe – bankiet

 

 23 listopada 2018

9.00

Powitalna kawa i spotkania kuluarowe

SESJA III Technika grzewcza, budynki energooszczędne, program Czyste Powietrze

10.00-11.20

– Analiza programu Czyste Powietrze – wymogi dla produktów, koszty kwalifikowane, wnioski dotacyjne, problemy
– Normy i wymogi dla urządzeń grzewczych
– Polski rynek materiałów budowlanych w praktyce termomodernizacyjnej
– Budynki prefabrykowane – możliwości rozwoju z technologią OZE
– Rynek pomp ciepła w liczbach

Debata „Budynki bez rachunków” – od pomp ciepła po fotowotlaikę

11.20-12.00

Debata prowadzona przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV oraz Polską Organizację Rozwoju technologii Pomp Ciepła.
Tematyka: Bilansowanie energii – samowystarczalność energetyczna. Współpraca pomp ciepła i fotowoltaiki. Przygotowanie budynku pod inwestycje. Typowe błędy inwestycyjne i wykonawcze. Scenariusze inwestycyjne. Zagrożenia dla rynku pomp ciepła i fotowoltaiki.

12.00

Przerwa kawowa i branżowa dyskusja w kuluarach

SESJA IV Mikroinstalacje OZE, elektromobilność

12.30-13.30

– Światowe trendy w poprawie bezpieczeństwa instalacji PV
– Wyzwania dla falowników – Smart Home, magazyny energii
– Rynek sprzedawców energii elektrycznej – trudna relacja odbiorca-dostawca
– Standardy ładowania samochodów EV – moc, czas, koszty
– Polska legislacja w zakresie elektromobilności

Debata „Rola fotowoltaiki w aukcjach OZE”

13.30-14.30

Rynek inwestycji w ramach aukcji OZE. Wykonawcy i dostawcy oraz finansowanie w procesie budowy farm fotowoltaicznych. Rola finansowania w procesie inwestycyjnym farm fotowoltaicznych. Kodeksy sieciowe i wpływ na warunki przyłączenia do sieci.

14.30

Lunch

15.30

Energetyczny TALK SHOW
Trendy Energetyczne w pytaniach i odpowiedziach – podsumowanie kongresu

 

Rejestracja na Kongres

W celu rejestracji na Kongres Trendy Energetyczne prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ.

Po wypełnieniu formularza na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana faktura proforma z danymi do przelewu opłaty kongresowej.

Odpłatność

Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 22-23.11.2018, materiały kongresowe, posiłki w czasie trwania Kongresu.

Opłata* nie obejmuje noclegów.

Zgłoszenie i opłacenie rejestracji do 15 października– 250 zł
Zgłoszenie i opłacenie rejestracji po 15 października– 300 zł

*Opłata zawiera VAT

Noclegi: uczestnicy Kongresu rezerwują samodzielnie według własnych preferencji.

Prelegenci

Grzegorz Burek Redaktor Naczelny 500 x 500Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i fotowoltaiki, jako dwóch uzupełniających się źródeł energii. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Bogdan Szymański 

Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zarządu GLOBEnergia. Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Michał Kaczmarczyk GLOBEnergiaMichał Kaczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Odnawialne Źródła Energii. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie Nauk o Ziemi. Zwolennik idei efektywności energetycznej, poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Redaktor naukowy monografii „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”.

Janusz Starościk

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa, European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria (Executive MBA) a także absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann , ACO Passavant oraz Robert BOSCH. Obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, oraz współwłaściciel firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. Niezależny ekspert szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise. Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących tych zagadnień w Polsce i za granicą. Członek Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE. Współtwórca programu „Dobre Klimaty” emitowanego na TVN METEO.

Paweł Lachman

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Od ponad 20 lat jest zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE (termiczne kolektory słoneczne, pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, kotły kondensacyjne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła w Polsce. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8 . Prowadzący e  latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła  „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). W latach 2014-2018 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” ( EHPA i PORT PC). Jest autorem ponad 50 artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

Marek Przychodzień 

Absolwent i doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założył firmę, w ramach której rozwinął działalność na polu outsourcingowym i tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej i gazu oraz doradztwa. Obecnie współwłaściciel i menedżer spółki. W roku 2014 ukończył kurs szkoleniowy Europejski Menedżer Energii (KIG) wraz z menedżerami z kluczowych polskich przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem w zakresie praw i procedur powiązanych z energetyką, min. ustawach o odnawialnych źródłach energii oraz efektywności energetycznej.  Autor publikacji w zakresie energetyki.

Sebastian Walerysiak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowego kierunku MBA w Wyższej Szkole Handlu i Prawa Łazarskiego w Warszawie. Z firmą Viessmann związany od 17 lat, od początku swojej ścieżki zawodowej, z krótką przerwą w latach 2009-2010, gdy w Funduszu Inwestycyjnym Mistral S.A pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Projektami Biznesowymi, a następnie był prezesem zarządu firmy Giełda Wschodnia S.A.
W 2011 r. powołano go na stanowisko prezesa zarządu firmy Viessmann – doceniając jego kompetencje managerskie oraz duże doświadczenie w branży grzewczej.
Pytany o swój największy sukces, odpowiada, że jest to przed wszystkim umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami, opartych na obopólnym zaufaniu i szacunku.
Prywatnie, pasjonuje się wszelkimi nowinkami technologicznymi, zwłaszcza w zakresie motoryzacji. W czasie wolnym chętnie je testuje i czerpie z nich inspirację do działań nie tylko zawodowych. Wielki entuzjasta tenisa ziemnego oraz zimowych dyscyplin sportowych. Dumny ojciec dwóch synów.

Grzegorz Narwojsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Michał Marona

9 lat doświadczenia w branży fotowoltaicznej jako doradca techniczny, trener, konsultant.

Techniczny doradca sprzedaży w SolarEdge Technology – firmie która za cel ma zrewolucjonizowanie przemysłu fotowoltaicznego. Odpowiedzialny za techniczne doradztwo techniczne oraz handlowe, a także prowadzenie szkoleń technicznych oraz handlowych.

Marek Beśka

Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Od 15 lat związany z branżą energooszczędnego budownictwa szkieletowego w Polsce i w Europie. Promotor nowoczesnych technologi budowlanych i rozwiązań pro ekologicznych. Zwolennik realizacji obiektów według idei zrównoważonego rozwoju, według zasady 3E: Energooszczędne, Ekologicznie, Ekonomicznie. Obecnie Dyrektor działu Industry w Niemieckiej firmie STO, dostarczającej rozwiązania największym producentom obiektów prefabrykowanych drewnianych w Polsce i Europie.

Anna Bogdan

Profesor nadzwyczajna, zatrudniona na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA).
Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, w szczególności: analizie wymiany ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem, wpływem człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analizie warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników oraz zużycia energii oraz termofizjologii człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej (płeć, wiek, budowa ciała, stan zdrowia). Ogłosiła drukiem ponad 200 publikacji, w tym: ponad 140 artykułów, 2 monografie, 10 rozdziałów w monografiach oraz ponad 50 referatów konferencyjnych.

 

Miejsce wydarzenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Aula w budynku A-0
aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Współpraca z firmami

Kongres „Trendy Energetyczne” to możliwość promocji oraz współpracy merytorycznej.

Kongres to szansa umocnienia marki poprzez udział w prestiżowym wydarzeniu.

Firmy zainteresowane współpracą sponsorską bądź merytoryczną przy okazji Kongresu prosimy o kontakt z organizatorami:

 • Marketing: marketing@globenergia.pl, tel. +48 602 562 245
 • Biuro: redakcja@globenergia.pl, tel. +48 12 654 52 12

Organizatorzy

Patronat honorowy

Współorganizacja merytoryczna

Partnerzy

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.