XXII Forum Energia w Gminie w Lublinie

11 maja 2017 r.

O Forum

Rejestracja otwarta – link na górze strony!

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Wstęp bezpłatny: dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych – obowiązkowa rejestracja.

Zdjęcie główne: Budynek Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, autor: Karol Czajka

Tematyka

ENERGIA W GMINIE, 11 maja 2017 r.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Droga Męczenników Majdanka 181,

20-325 Lublin

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

PANEL I
Funkcjonowanie klastrów energetycznych na przykładzie LKE
Budownictwo energooszczędne – moda czy pragmatyzm
Efektywne systemy grzewcze dla obiektów użyteczności publicznej
Nowoczesne systemy grzewcze dla obiektów nowoprojektowanych oraz w fazie termomodernizacji
Technologia pomp ciepła w grzejnikach podtynkowych
Inteligentny system monitorowania i zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi
Przerwa kawowa
PANEL II
Efektywne systemy termomodernizacyjne w kontekście nowych warunków technicznych
Instalacje OZE w jednostkach samorządu terytorialnego
Ograniczenie niskiej emisji – wymogi prawa, obowiązki, dobra praktyka

W poprzednich edycjach - galeria

Organizator

Współorganizatorzy

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy GLOBEnergia: