XXIV Forum Energia w Gminie w Krakowie

12 września 2017 r.

O Forum

Rejestracja wkrótce!

 

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Wstęp bezpłatny: dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych – obowiązkowa rejestracja.

Tematyka

ENERGIA W GMINIE, 12 września 2017 r.

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych.
Efektywność energetyczna w obiektach komunalnych
Efektywne systemy grzewcze – jak ograniczać niską emisję
Ekonomika inwestycji z wykorzystaniem OZE Nowoczesne systemy grzewcze dla obiektów nowoprojektowanych oraz w fazie termomodernizacji
Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych
Termomodernizacja
Zrównoważony rozwój lokalny
Planowanie inwestycji energooszczędnych w samorządach
Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych – aspekty praktyczne
Plany funkcjonalno-użytkowe – aspekty praktyczne w inwestycjach gminnych
Od projektu do instalacji – nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji
Niska emisja– programy i działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w samorządach

 

Ponadto:

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych: przygotowanie inwestycji, audyt obiektów, sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych, realizacja inwestycji

W poprzednich edycjach- galeria

Organizator

Współorganizatorzy

Patronat

Patronat medialny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy GLOBEnergia: