XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku

7 grudnia 2017 r., Gdańsk

O Forum

XXV FORUM ENERGIA W GMINIE, 7 grudnia 2017 r.

Miejsce:
Nowy Ratusz, Sala Obrad Rady Miasta Gdańska

Pobierz: ZAPROSZENIE

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji.

Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

7 grudnia 2017 po raz kolejny Redakcja GLOBEnergia wraz ze Związkiem Miast i Gmin morskich organizują to wyjątkowe wydarzenie.

Prelegenci to specjaliści w swych dziedzinach.

Gościem specjalnym będzie Bogdan Szymański – prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej „Polska PV” i autor poradnika „Instalacje fotowoltaiczne”.

Wstęp bezpłatny: dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych – obowiązkowa rejestracja.

Program

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

10:00 Rozpoczęcie
Andrzej Bojanowski – Związek Miast i Gmin Morskich
Grzegorz Burek – redakcja GLOBENERGIA.
10:10 Panel I – Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych.
Moderator: Grzegorz Burek,  redaktor naczelny GLOBENERGIA
Paneliści:  Dr Marek Przychodzeń – EIDOS Sp. z o.o., Artur Karczmarczyk – Viessmann, Adam Koniszewski – Dimplex, Janusz Drzewuszewski – 3THERMO
Audyt energetyczny walk-through – ścieżka optymalizacji kosztów.
Ekonomika – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno?
Chłodzenie z odzyskiem ciepła – urządzenia rewersyjne.
Grzejniki podtynkowe – efektywne ogrzewanie i estetyka wnętrz.
11:40 Przerwa kawowa.
12:00 Panel II – Zrównoważony rozwój lokalny.
Moderator: Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
Paneliści: Michał Leszczyński – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Łukasz Tylkowski – Spirvent, Grzegorz Narwojsz – TUV Nord, Janusz Parkitny – Semper Power
Finansowanie inwestycji energooszczędnych i środowiskowych.
„Chmura dla Rząśni” – zarządzanie energią w gminie.
Efektywna termomodernizacja – studium przypadku.
Fotowoltaika w samorządowych programach parasolowych.
Dofinansowania dla gmin – jak ustrzec się przed błędami – studium przypadku.
13:40 Podsumowanie, rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników i zakończenie konferencji.

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych: przygotowanie inwestycji, audyt obiektów, sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych, realizacja inwestycji

Prelegenci

Grzegorz Walczukiewicz

Dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM).
Od 2008 r. prowadzi biuro stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy z polskiego wybrzeża, współtwórca i członek zarządu Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW), organizator i współorganizator wielu konferencji z dziedziny ochrony środowiska, turystyki i gospodarki.
Realizator Forum Bursztynowego oraz wystaw promujących Gdańsk – Światową Stolicę Bursztynu w kraju i za granicą.

Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Redaktor naczelny GLOBEnergii. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i elektrowni fotowoltaicznych, jako dwóch uzupełniających się źródeł.

Grzegorz Narwojsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Artur Karczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej o specjalizacji Technika Cielna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. Doświadczony w zakresie prowadzenia szkoleń w tematyce pomp ciepła, techniki chłodniczej, klimatyzacji, kolektorów słonecznych, kompleksowej obsługi technicznej pomp ciepła. Wykładowca na AGH Kraków oraz innych uczelni. Trener Eucert z zakresu teorii i praktyki pomp ciepła.  Autor licznych publikacji w tematyce pomp ciepła, techniki grzewczej, klimatyzacji, energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Członek założyciel, członek zwyczajny, V-ce Prezes Zarządu PORT PC. Obecnie pracownik firmy Viessmann Sp. z o.o.

Bogdan Szymański

Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zespołu redakcyjnego GLOBEnergia. Autor wielu kursów m. in. „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Łukasz Tylkowski

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego w zakresie automatyki i robotyki oraz Wydziału Informatyki. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie kierował innowacyjnymi przedsięwzięciami o charakterze B+R w branży energetycznej i informatycznej. Wspóltwórca patentu nr 224033: „Turbina o pionowej osi obrotu” oraz zgłoszenia wzoru patentowego „DC/DC/AC Converter System” PCT/PL2016?050014. Aktualnie Prezes Zarządu Spirvent sp. z o.o. i pomysłodawca nowatorkiego projektu „Chmura dla Rząśni” związanego z budową pierwszej rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej prosumenckiej. A prywatnie mąż, ojciec i pasjonat żeglarstwa.

 

W poprzednich edycjach - galeria

Organizator

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Patronat medialny

Partnerzy GLOBEnergia