Powrót do portalu

XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku

07.12.2017

Relacja

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

7 grudnia 2017 r. w Nowym Ratuszu, w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ulicy Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku. Organizowane było przez Redakcje GLOBEnergia przy współpracy z Związkiem Miast i Gmin Morskich.

Cykl spotkań Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Całe wydarzenie podzielono na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich odnosił się do Efektywności energetycznej w inwestycjach komunalnych. Konferencję rozpoczął Pan Andrzej Bojanowski ze Związku Miast i Gmin Morskich oraz Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia.

O audycie energetycznym walk-through i ścieżce optymalizacji kosztów opowiedział Marek Przychodzeń z firmy EIDOS. Jakub Kapuśniak z Dimplexu opowiedział o urządzeniach rewersyjnych, czyli o chłodzeniu z odzyskiem ciepła. Artur KarczmarczykViessmanna mówił o aspektach ekonomicznych pomp ciepła i fotowoltaiki. Odpowiedział na pytanie, czy te dwa źródła OZE powinny występować razem, czy raczej osobno. Pierwszy panel zakończył swoją prezentacją pod tytułem Grzejniki podtynkowe – efektywne ogrzewanie i estetyka wnętrz  Patryk Nowakowski z 3Thermo.

Po przerwie kawowej przystąpiono do drugiej części wydarzenia pt. „Zrównoważony rozwój lokalny”.

Jako pierwszy zabrał głos Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mówiący o finansowaniu inwestycji energooszczędnych i środowiskowych, następnie o projekcie zarządzania energią w gminie „Chmura dla Rząśni” opowiedział Łukasz Tylkowski z Spirventu. Po nim swoje wystąpienie miał  Grzegorz Narwojsz z TUV Nord wygłaszający prezentację na temat „Efektywna termomodernizacja – studium przypadku”. Następnie o fotowoltaice w samorządowych programach parasolowych wypowiedział się Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Kolejnym, a zarazem ostatnim prelegentem był Janusz Parkitny, która przybliżyła słuchaczom temat dofinansowania dla gmin oraz przestrzegł słuchaczy, jak ustrzec się przed błędami na konkretnych przypadkach 

Po wszystkich wykładach spośród uczestników zostali wylosowani szczęśliwcy, którym wręczyliśmy nagrody naszych partnerów.

 

W XXV Forum Energia w Gminie wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenie przybywają również przedstawiciele takich instytucji, jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnym obiektów komunalnych czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.  

Program

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

10:00 Rozpoczęcie
Andrzej Bojanowski – Związek Miast i Gmin Morskich
Grzegorz Burek – redakcja GLOBENERGIA.
10:10 Panel I – Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych.
Moderator: Grzegorz Burek,  redaktor naczelny GLOBENERGIA
Paneliści:  Dr Marek Przychodzeń – EIDOS Sp. z o.o., Artur Karczmarczyk – Viessmann, Jakub Kapuśniak – Dimplex, Patryk Nowakowski – 3THERMO
Audyt energetyczny walk-through – ścieżka optymalizacji kosztów.
Ekonomika – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno?
Chłodzenie z odzyskiem ciepła – urządzenia rewersyjne.
Grzejniki podtynkowe – efektywne ogrzewanie i estetyka wnętrz.
11:40 Przerwa kawowa.
12:00 Panel II – Zrównoważony rozwój lokalny.
Moderator: Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
Paneliści: Marcin Gregorowicz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Łukasz Tylkowski – Spirvent, Grzegorz Narwojsz – TUV Nord, Janusz Parkitny – Semper Power
Finansowanie inwestycji energooszczędnych i środowiskowych.
„Chmura dla Rząśni” – zarządzanie energią w gminie.
Efektywna termomodernizacja – studium przypadku.
Fotowoltaika w samorządowych programach parasolowych.
Dofinansowania dla gmin – jak ustrzec się przed błędami – studium przypadku.
13:40 Podsumowanie, rozstrzygnięcie konkursu dla uczestników i zakończenie konferencji.

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych: przygotowanie inwestycji, audyt obiektów, sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych, realizacja inwestycji

Prelegenci

Grzegorz Walczukiewicz

Dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM).
Od 2008 r. prowadzi biuro stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy z polskiego wybrzeża, współtwórca i członek zarządu Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW), organizator i współorganizator wielu konferencji z dziedziny ochrony środowiska, turystyki i gospodarki.
Realizator Forum Bursztynowego oraz wystaw promujących Gdańsk – Światową Stolicę Bursztynu w kraju i za granicą.

Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Redaktor naczelny GLOBEnergii. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i elektrowni fotowoltaicznych, jako dwóch uzupełniających się źródeł.

Grzegorz Narwojsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Artur Karczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej o specjalizacji Technika Cielna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. Doświadczony w zakresie prowadzenia szkoleń w tematyce pomp ciepła, techniki chłodniczej, klimatyzacji, kolektorów słonecznych, kompleksowej obsługi technicznej pomp ciepła. Wykładowca na AGH Kraków oraz innych uczelni. Trener Eucert z zakresu teorii i praktyki pomp ciepła.  Autor licznych publikacji w tematyce pomp ciepła, techniki grzewczej, klimatyzacji, energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Członek założyciel, członek zwyczajny, V-ce Prezes Zarządu PORT PC. Obecnie pracownik firmy Viessmann Sp. z o.o.

Bogdan Szymański

Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zespołu redakcyjnego GLOBEnergia. Autor wielu kursów m. in. „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Łukasz Tylkowski

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego w zakresie automatyki i robotyki oraz Wydziału Informatyki. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie kierował innowacyjnymi przedsięwzięciami o charakterze B+R w branży energetycznej i informatycznej. Wspóltwórca patentu nr 224033: „Turbina o pionowej osi obrotu” oraz zgłoszenia wzoru patentowego „DC/DC/AC Converter System” PCT/PL2016?050014. Aktualnie Prezes Zarządu Spirvent sp. z o.o. i pomysłodawca nowatorkiego projektu „Chmura dla Rząśni” związanego z budową pierwszej rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej prosumenckiej. A prywatnie mąż, ojciec i pasjonat żeglarstwa.

 

Galeria

Organizator

Współorganizator

Patronat honorowy

Patronat

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.