XXV Forum Energia w Gminie w Gdańsku

21 listopada 2017 r.

O Forum

Rejestracja wkrótce!

 

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Wstęp bezpłatny: dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych – obowiązkowa rejestracja.

 

Tematyka

ENERGIA W GMINIE, 21 listopada 2017 r.

Miejsce: Gdańsk

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

PANEL I –Ekonomika inwestycji z wykorzystaniem OZE
Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne w obiektach komunalnych
Termomodernizacja
PRZERWA KAWOWA
PANEL II- Zrównoważony rozwój lokalny
Elektromobilność w miejskich politykach transportu
Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych – aspekty praktyczne
Plany funkcjonalno-użytkowe – aspekty praktyczne w inwestycjach gminnych
Od projektu do instalacji – nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji
Niska emisja– programy i działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w samorządach
 Podsumowanie
Zakończenie

 

W poprzednich edycjach - galeria

Organizator

Współorganizator

Partnerzy

Patronat

Partnerzy GLOBEnergia: