Ministerstwo Gospodarki w dniu 30.10.2013 r. zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – PGN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 02.09.2013r. – 31.12.2013 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem: Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej