Wykorzystanie energii geotermalnej do celów ciepłowniczych staje się coraz bardziej powszechne w Europie, o czym świadczą działające z powodzeniem instalacje oraz plany realizacji kolejnych projektów w celu zwiększenia mocy zainstalowanej systemów ciepłowniczych opartych na geotermii.

W odróżnieniu od produkcji prądu elektrycznego, o którym mowa była w poprzednim numerze, produkcja ciepła jest możliwa przy niższych temperaturach wód geotermalnych, co przekłada się na możliwość wdrożenia tego typu rozwiązań w krajach niedysponujących wysokotemperaturowymi złożami geotermalnymi. Przykładem niech będzie Polska, gdzie nie mamy do czynienia z generacją energii elektrycznej, za to produkcja ciepła ma miejsce. Dowodem na to jest chociażby Geotermia Podhalańska.

 W Europie działa 212 systemów ciepłowniczych w 29 krajach, o łącznej mocy zainstalowanej 4.700 MWth. Najwięcej instalacji znajduje się we Francji (42), na Islandii (33), w Niemczech (26) oraz na Węgrzech (16). Wymienione kraje są też liderami w liczbie planowanych instalacji. Imponująco wygląda przede wszystkim sytuacja w Niemczech, gdzie rozwijane są obecnie 64 nowe systemy ciepłownicze. Francja może pochwalić się 22 inwestycjami, a Węgry 17. Przewiduje się, że do roku 2015 powstanie 200 ciepłowni geotermalnych, w których moc zainstalowana wyniesie ok. 4.000 MWth. Należy podkreślić, że omawiana sytuacja w branży geotermalnej dotyczy odwiertów głębokich oraz produkcji ciepła na skalę przemysłową, analiza nie uwzględnia natomiast danych dotyczących pomp ciepła, dla których dolnym źródłem jest energia geotermalna. Imponująca liczba instalacji nie zawsze idzie w parze z uzyskaną mocą zainstalowaną, stąd liderem w produkcji ciepła z geotermii w Europie nadal pozostaje Islandia i wygląda na to, że ta niewielka wyspa nie ma, jak na razie, konkurenta w walce o prymat. Warto jednak pamiętać, jakim potencjałem geotermalnym dysponuje Islandia.

Odpowiedzią branży geotermalnej na coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem energii geotermalnej do celów ciepłowniczych (pierwsze tego typu w danych krajach instalacje powstają m.in. w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Norwegii i Hiszpanii) są utożsamiane powszechnie z produkcją energii elektrycznej projekty realizowane w ramach EGS (ang. Enhanced Geothermal System).

 

Michał Kaczmarczyk
GLOBEnergia, AGH KSE

 

Cały artykuł dostępny w wydaniu 4/2012 GLOBEnergia: