Wzrosła ona o 0,09 zł/MWh względem 167,36 zł/MWh w IV kwartale roku 2015.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:

– spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,

– na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Źródło: ure.gov.pl 

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia