Polska w ciągu trzech lat stała się jednym z liderów produkcji i sprzedaży kolektorów słonecznych w Europie, awansując z miejsca 9. w roku 2009 na miejsce 3. w roku ubiegłym. Według danych szacunkowych, na terenie Polski ponad 100 tys. użytkowników zainwestowało w instalacje kolektorów słonecznych. Widoczny wzrost produkcji i sprzedaży instalacji solarnych odnotowano w roku 2011, kiedy to sprzedano blisko o 70 % więcej kolektorów niż w roku poprzedzającym. 

Zwiększone zainteresowanie inwestycją w instalacje solarne niewątpliwie związane jest z faktem, iż od roku 2010 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program dopłat do kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dysponuje kwotą 450 mln zł i obejmuje on m.in. instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywanych do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Z programu korzystać mogą zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

Program, który ma na celu inwestowanie w odnawialne źródła energii, a co za tym idzie redukcję emisji CO2 obowiązywać będzie do 2015 roku. NFOŚiGW przewiduje, że do tego czasu kolektory słoneczne zainstalowane zostaną na 60-67 tys. budynków mieszkalnych, a całkowita powierzchnia kolektorów przeznaczonych na ten cel wyniesie 420 tys. m2.
Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii