Wydawać by się mogło, że firmy instalacyjne wykwalifikowane w montażu instalacji fotowoltaicznych,  to w większości przekwalifikowani monterzy systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Takie opinie słyszeliśmy już wielokrotnie, jednak w rzeczywistości taką historią może pochwalić się tylko 11% respondentów. Dokładnie tyle samo firm związanych było wcześniej z pompami ciepła.

Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Zdecydowana większość firm, jak wynika z analizy SBF POLSKA PV, przed rozpoczęciem działalności w sektorze fotowoltaicznym związana była z branżą elektryczną. Zadeklarowało tak 25% ankietowanych firm.

Co ciekawe, aż 20% pytanych firm zostało założonych stricte pod wykonawstwo instalacji PV.

Bardzo dużo, bo aż 1/5 firm od początku działania jest związana tylko z instalacjami fotowoltaicznymi. Pewnym zaskoczeniem może być bardzo niski, bo 7 procentowy udział w rynku firm, które początki działania mają za granicą. Aż 20% firm, które wypełniło ankietę, od początku działało na rynku krajowym.

Najmniej, bo tylko 6% ankietowanych wywodzi się z szeroko rozumianej branży ogólnobudowlanej.

Źródło: 

SBF Polska PV logo duże