SODAR jest typowym urządzeniem teledetekcyjnym, służącym do badania atmosfery za pomocą emisji fal dźwiękowych na fluktuacjach atmosferycznych. Dzięki teledetekcji można otrzymać takie dane, jak rozkład prędkości oraz kierunek wiatru na różnych wysokościach. Pierwsze modele składały się z trzech anten skierowanych w przeciwne strony, które poprzez powierzchnie refleksyjne emitowały i odbiera ły sygnały dźwiękowe (…)

 
Przy dłuższym użytkowaniu zdano sobie jednak sprawę z szeregu wad konstrukcyjnych, takich jak wrażliwość na opady, niewystarczający dostęp do danych czy uciążliwa potrzeba kalibracji SODARA, co wymusiło rozwój urządzenia. Najnowsza myśl technologiczna zakłada połączenie dokładności oraz mobilności urządzenia. Według tej zasady tworzone są jednostki typu WindCollector 2 umożliwiające pomiar nie tylko dla energetyki wiatrowej, ale i innych gałęzi przemysłu i usług. Odpowiednio zebrane dane z dolnych warstw atmosfery mogą posłużyć nie tylko do oszacowywania produkcyjności farm wiatrowych czy badania prędkości i kierunku wiatru, ale także być wykorzystywane przez np. wojsko czy porty lotnicze, jak dzieje się to w innych krajach UE, np. Szwecji, Finlandii, Włoszech, gdzie SODARY znalazły swoje szerokie zastosowanie (…)
 
Reasumując, SODAR z antenowym szykiem fazowanym ma wiele zastosowań mniej lub bardziej związanych z energetyką wiatrową, a jego zalety w porównaniu z masztem pomiarowym czynią z niego idealne urządzenie do pomiarów w miejscach, gdzie niezbędne jest uzyskanie dokładnych danych wietrzności, a niemożliwe jest wybudowanie masztu.
Marcin Rudziński
Piotr Rudyszyn
w4e Centrum Energii Wiatrowej