Publikacja zawiera przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wzory klauzul regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach PPP.

Przykłady dotyczą:

– budowy parkingu,
-ƒ budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu,
-ƒ budowy szkoły z halą sportową i boiskiem,
-ƒ budowy i utrzymania budynku komunalnego,
-ƒ budowy i utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej.
Zamieszczone poniżej przykłady mają charakter jedynie wzorca i muszą zostać dostosowane do uwarunkowań danego projektu. Minister gospodarki nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Pobierz PLIK.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki