01.06.2010 Katowice – OZE na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Koszty i zyski energii odnawialnej

OZE na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010

Zalety środowiskowe wykorzystywania odnawialnych źródeł energii nie budzą wątpliwości.
Jednak jakie są realne szanse dla wdrożenia ich w Polsce? Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 20-procentowego udziału OZE w polskiej energii w 2020 roku? Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu "Energetyka: odnawialne źródła energii" w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2010 w Katowicach
.


Action Plan 2020
Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce.
- W 2020 roku udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii wyniesie 10,7% - mówił Andrzej Cylwik z  grupy CASE-Doradcy, która opracowała dla Ministerstwa Gospodarki analizę wykorzystania energii odnawialnej w Polsce do 2020 roku. Zgodnie z nią polityka wsparcia OZE będzie kosztować prawie 2 miliardy euro. Które technologie wykorzystujące źródła odnawialne powinny być wspierane przez państwo? W gronie 180 gości, którzy zgromadzili się na  sali Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, zdania były podzielone.

Bariery
Inwestowanie w poszczególne źródła odnawialne napotyka na różnego rodzaju bariery i dlatego wymaga indywidualnych mechanizmów wsparcia.
Problemem geotermii jest wysokie ryzyko inwestycyjne. Odpowiedzią na nie może być fundusz ubezpieczenia geologicznego. - Miałby ubezpieczać dobrze ocenione projekty. Zmniejszałby ryzyko inwestycyjne i przez to zachęcał inwestorów do kapitałochłonnych projektów – mówiła Beata Kępińska. Z kolei elektrownie wiatrowe wymagają czasochłonnych badań i wysokich nakładów inwestycyjnych. To co zachęca do inwestowania, to relatywnie niskie koszty eksploatacji.  – Elektrownie wodne to inwestycje wysoko kapitałochłonne i wykazujące się niskim zwrotem. Przy ich realizacji dodatkowo napotyka się duży opór społeczny i ograniczenia środowiskowe – wskazywała Małgorzata Wójcik-Stasiak, prezes spółki Ekoenergia z Grupy Tauron. Problemem inwestujących w biogazownie jest wzrastający koszt surowca i brak stabilnych dostaw biomasy.
Niestety, jak podkreślił profesor Krzysztof Żmijewski ze Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, polskiego społeczeństwa nie stać na finansowanie drogich technologii.
- Pamiętajmy, trzeba na to spojrzeć kompleksowo. W skali makro nie możemy popierać wszystkich technologii – podsumowywał profesor Żmijewski. - Trzeba popierać te najtańsze rozwiązania. I dla tych technologii muszą powstać mechanizmy wsparcia.

Rozwiązania
Podczas dyskusji prelegenci i goście spotkania wskazali podstawowe determinanty rozwoju OZE w Polsce. Przede wszystkim to wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma ustabilizować rynek energii odnawialnej. Dzięki niej miałyby też powstać konkretne mechanizmy wsparcia. - Procedury muszą być zróżnicowane w zależności od technologii oraz wielkości inwestycji - bo nie można tak samo traktować właścicieli prywatnych gospodarstw i firm energetycznych – podkreślał profesor Żmijewski.
Z drugiej strony rozwojowi OZE sprzyjają nie tylko konieczność realizacji zobowiązań europejskiego pakietu energetycznego, ale też realna potrzeba odnowy polskiej infrastruktury elektroenergetyki.
- Trzeba jeszcze dużo rozmawiać o energii odnawialnej. Mam nadzieję, że będę mógł tu za rok znów spotkać się z Państwem – kończył spotkanie moderator Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Panel „Energetyka: odnawialne źródła energii” został zorganizowany przez Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trzech częściach całodziennego panelu wystąpiło 12 prelegentów: Mirosław Bobrzyński, Andrzej Cylwik, Beata Kępińska, Gabriela Lenartowicz, Jarosław Mroczek, Andrzej Rejner, Bogusław Smólski, Małgorzata Wójcik-Stasiak, Marian Strumiłło, Paweł Wójtowicz , Artur Zdybicki i Krzysztof Żmijewski. Wysoki poziom dyskusji zapewnili również doświadczeni goście – przedstawiciele środowiska nauki, instytucji branżowych i przedsiębiorcy. Ze względu na dużą liczbę pytań i komentarzy spotkanie zostało przedłużone.

źródło: Park Naukowo-Technologiczny, Euro-Centrum Sp. z o.o.