Już 4 czerwca 2012 na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach odbędzie się konferencja „Gminna Mapa Energetyczna”. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu szkoleniowego mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie długoterminowej optymalizacji gminnej gospodarki energetycznej.

gminna mapa energetyczna

Kluczowe założenia warunkujące sukces polityki efektywności energetycznej, zarówno na poziomie całej gminy, jak i w mniejszej skali obejmują długofalowe planowanie, optymalne finansowanie inwestycji oraz dobór odpowiednich rozwiązań technologicznych. Wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone podczas konferencji, której program kładzie nacisk na praktyczne doświadczenia i dobre praktyki liderów sektorowych.
Wysoką jakość merytoryczną spotkania zapewnią osoby prelegentów – przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Politechniki Śląskiej oraz samorządowi liderzy energooszczędności.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za kreowanie i nadzór nad gminną polityką energetyczną, a także za zarządzanie nieruchomościami bądź ich grupami do potwierdzenia udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorami konferencji są Grupa Doradcza Altima oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego, a patronat medialny GLOBEnergia, Czysta Energia oraz Przegląd Komunalny.

PROGRAM WYDARZENIA

Szczegóły na www.mapa-energetyczna.pl