GPP Business Park to nowoczesny kompleks 3 budynków biurowych klasy A. Pierwszy z nich, biurowiec Goeppert-Mayer, jako pierwszy i jak dotąd jedyny budynek w Polsce uzyskał najwyższą z możliwych ocen w ramach certyfikacji BREEAM – brytyjskiego systemu oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczając jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania.

Budynek funkcjonuje od 2012r.
Jak po tych pierwszych latach eksploatacji budynku, zastosowane w nim systemy ocenia Mirosław Czarnik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.?

Niedawno minęły 3 lata od oddania do użytkowania pierwszego z budynków GPP Business Park – biurowca Goeppert–Mayer. Dopiero teraz możemy powiedzieć coś więcej o funkcjonowaniu systemów zastosowanych w budynkach, szczególnie o ich efektywności. Musimy bowiem pamiętać, że każdy budynek bezpośrednio po jego uruchomieniu wymaga optymalizacji, dopasowania do indywidualnych potrzeb najemców. Ten okres trwa 2, a czasem 3 lata od wprowadzenia się do budynku jego użytkowników. W tym czasie, poprzez dopasowanie wydajności oraz czasu działania systemów budynkowych do potrzeb najemców, jesteśmy w stanie osiągnąć wartości jakie zakładaliśmy na etapie projektowania.” – opowiada Mirosław Czarnik.

Budynek liczy sobie powierzchnię 7800 m2. Jak na przestrzeni tych kilku lat użytkowania obiektu szacowały się koszty ogrzewania i chłodzenia? 

„Jak już wspomniałem wcześniej każdy budynek wymaga czasu, w którym systemy budynkowe dopasowywane są do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przekłada się to wprost na ograniczenie kosztów zużywanych mediów, które po tym okresie w naszym przypadku spadły o ok. 20% w porównaniu z kosztami w pierwszym roku eksploatacji budynku. Dziś miesięczne koszty ogrzewania powierzchni biurowych wynoszą u nas ok. 0,35 zł/m2, a koszty chłodzenia ok. 0,70 zł/m2. Jak do tego dodamy koszty wentylacji, wody i prądu to łącznie koszty mediów przy pracy na jedną zmianę nie przekraczają 3,5 zł/m2/miesiąc. Warto przy tym wspomnieć, że dostarczane do budynku powietrze ma wilgotność w przedziale 40-60%, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz, dzięki czemu ludzie pracują wydajniej i mniej chorują. Ponadto ilość dostarczanego powietrza jest o 75% wyższa niż wymagają normy, co również pozytywnie wpływa na oba wymienione wcześniej parametry.” – komentuje Mirosław Czarnik.


EFEKTYWNOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE – CAŁY WYWIAD


W budynkach GPP zastosowano: system tri-generacji, czyli proces wytwarzania prądu elektrycznego, ciepła oraz chłodu z gazu; pełny zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS); wysokosprawny system odzysku ciepła; system klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących; zaawansowany system fasad z automatycznie sterowanymi żaluzjami, zintegrowany z systemem kontroli natężenia oświetlenia; energooszczędne centralne nawilżanie pomieszczeń; szybkie i energooszczędne windy z odzyskiem energii; system odzysku i wtórnego użycia wód opadowych; stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym i wiele innych energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.

„Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne sprawdzają się bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że są wykorzystywane ponownie w kolejnych budynkach GPP Business Park.” – podsumowuje Mirosław Czarnik.

Źródło: GLOBEnergia Plus 10/2015