Na stronach rządowych pojawił się komunikat Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 25 marca br. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków. Czytamy w nim, że na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw MRPiT ogłasza, iż “dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków określa się na 1 lipca 2021 r.”. Tym samym został potwierdzony termin wdrożenia systemu niezbędnego do obsługi CEEB.

 

Deklaracja do CEEB obowiązkowa dla wszystkich

CEEB zostanie uruchomiona na rzecz usprawnienia walki o czyste powietrza w Polsce. Celem będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma nadzieję także na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

W pełni funkcjonalny system CEEB zostanie uruchomiony i wdrożony 30 czerwca br. tak, by wszyscy mieszkańcy Polski mieli możliwości złożenia deklaracji od 1 lipca br. Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

W deklaracji będzie trzeba zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

– adres email (opcjonalnie)

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji – dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynki i lokale niemieszkalne. Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem system CEEB, oraz w formie papierowej. Deklarację można złożyć listem lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Źródło: Dziennik Ustaw